Akaa Areenan uuden katsomon hankinta keskeytetään – Lattian muutos maksaisi noin 100 000 euroa

Akaa Areenan teleskooppikatsomo tarvitsee alleen lattiaa suojaavan levytyksen aina kun katsomo avataan. Vaikka lattiaa vahvistettaisiin, nykyinen katsomo olisi silti vaihdettava, Akaan kaupungin tekninen johtaja Jarmo Airaksinen sanoo. Arkistokuva: Mikko Peltoniemi

Akaan kaupunginhallitus teki kokouksessaan tiistaina 16. huhtikuuta Akaa Areenan uuden katsomon hankinnan keskeyttämispäätöksen. Uuden katsomon hankintaan on ryhdytty, koska nykyinen katsomo vaatii alleen areenan lattiaa suojaavan levytyksen. Hankinnan keskeytykseen päädyttiin, koska hankintayksikkö eli Akaan kaupunki on määritellyt tarjouspyynnössä hankinnan kohteen todellista tarvetta vastaamattomaksi. Tarjouspyynnössä mainitaan suojalevytyksestä että ”Ensisijaisesti vertailuun otetaan mukaan vain katsomototeutukset, jotka voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan ilman suojalevytystä. Mikäli hankinnan budjetti ei riitä tällaiseen katsomototeutukseen, otetaan vertailuun mukaan myös toteutukset, joiden ajopyörästöjen alle tulee asettaa enintään tarjouspyynnössä mainittu suojalevytys. Talousarvion investointivarauksen ylittyessä otetaan huomioon myös kevyen suojalevytyksen vaatimat toteutusratkaisut.”

Kaupunginhallituksen pöytäkirjan mukaan tarjouspyynnön sisältö ei vastaa hankintayksikön tarpeita ja katsomon toteutus ilman suojalevytystä olisi tullut laittaa tarjouspyynnössä hankinnan kohteen vaatimukseksi vertailuperusteen sijaan. Hankinnasta on tarkoitus järjestää uusi tarjouskilpailu.

Lattian vahvistamista selvitetään

Akaan kaupungin tekninen johtaja Jarmo Airaksinen uskoo, että nykyistä katsomoa tullaan käyttämään arviolta vuoden 2025 kesään saakka.

– Uutta tarjouspyyntöä ryhdytään nyt valmistelemaan ja katsomon vaihtoa yritetään vuoden päästä kesällä. Nyt keskeytetyn hankinnan toteutusaikataulu oli erityisen tiukka ja se pudotti tarjouskilvasta pois potentiaalisia tarjoajia, Airaksinen näkee.

Airaksinen on keskustellut Akaa Areenan lattian toimittaneen Unisportin kanssa myös areenan lattian vahvistamisesta. Unisportilta saadun tiedon mukaan muuttamalla lattiarakennetta katsomoiden alla voidaan toteuttaa katsomoratkaisu, joka ei vaadi suojalevytystä.

– Koko lattian vaihtamisesta ei ole ollut puhetta, mutta Unisportilta on saatu tietoa toteutetuista ratkaisuista, joissa lattian alusrakennetta on vahvistettu. Sellaista mahdollisuutta lähdetään nyt selvittelemään.

Lattian rakenteen muuttaminen edellyttäisi lattian avaamista osittain. Avaus tehtäisiin olemassa olevan maton saumakohdasta.

– Mattosaumoja siellä on jo nyt. Unisportin mukaan korjauksilla ei olisi vaikutusta pelaamiseen, Airaksinen sanoo.

Karkea arvio lattian korjaamisen kustannuksista on 100 000 euroa. Vaikka lattiarakenteen muuttamiseen lähdettäisiin, nykyinen katsomo ei siltikään toimisi.

– Korjaamisessa olisi kyse siitä, että lattian muutosten jälkeen meillä olisi vaihtoehtoisia katsomotoimittajia. Nykyisellä lattiapinnalla ei ole olemassa sellaista toimittajaa, joka voisi toimittaa katsomon, joka ei vaatisi lattian suojaksi jonkinlaista levytystä, Airaksinen kertoo.

Vuoden 2024 talousarviossa Akaa Areenan uuden katsomon investointiin on varattu 850 000 euron määräraha. Kaupunginhallitus päätti hankinnan keskeytyksestä yksimielisesti.

Lue myös: Tarjouspyyntö käsiteltiin salaisena: Kaupunki hankkii Akaa Areenaan 700 000 euron katsomon, vaikka riita Jatkeen kanssa on ratkaisematta – Nykyisen katsomon purkamisen saa aloittaa 3. kesäkuuta