Kevätkatselmus puuttuu rakennetun ympäristön epäkohtiin – Tänä vuonna kaksi erityistä kohdetta

Akaan kaupungin rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteinen kevätkatselmus on tiistaina 23. huhtikuuta.

Tänä vuonna kevätkatselmus suuntautuu taajamiin, ja se keskittyy näkyvimpiin ja liikennöidyimpiin sisääntuloväyliin sekä historiallisesti merkittäviin alueisiin.

Katselmuskierros alkaa Toijalasta ja siirtyy Viialan kautta Kylmäkoskelle. Katselmuksen tarkoituksena on valvoa rakennettua ympäristöä ja puuttua havaittuihin epäkohtiin.

Katselmukseen on kutsuttu myös kaupunkikehitysjohtaja sekä elinvoimalautakunnan jäsenet.