Akaan seurakunta suunnittelee Toijalan seurakuntatalon myyntiä

Akaan seurakunnan kirkkoneuvosto pohtii ensi viikolla Toijalan seurakuntatalon myyntiä. Seurakunnan mukaan rakennus on huonokuntoinen, epäkäytännöllinen ja liian suuri seurakunnan tarpeisiin. Kuva: Tarja Antola

Akaan seurakunta suunnittelee Toijalan seurakuntatalon myyntiä avoimella huutokaupalla. Kirkkoneuvosto käsittelee asiaa torstaina 25. huhtikuuta.

Jos kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen, se valtuuttaa hallintojohtaja Joonas Juntusen kilpailuttamaan seurakuntatalon ja sen välittömässä yhteydessä olevan Toivolan kiinteistön myynnin avoimella huutokaupalla ja sopimaan myyntitoimeksiannosta.

Hallintojohtajan laatiman valmistelun mukaan Toijalan seurakuntatalo on huonokuntoinen, epäkäytännöllinen ja liian suuri Akaan seurakunnan tarpeisiin. Sen käyttökustannukset ovat noin 100 000 euroa vuodessa, ja korjauskustannusten arvioidaan kohonneen aiemmin arvioidusta neljästä miljoonasta eurosta.

Ensivaiheessa vuokratiloihin

Toijalan seurakuntatalossa sijaitsevat seurakunnan hallinnon ja useimpien työntekijöiden työtilat, arkisto sekä kokoontumistiloina seurakuntasaleja.

Kirkkoneuvoston esityslistalla kerrotaan, että ensimmäisessä vaiheessa seurakunnan hallinnolle ja työntekijöille sekä erityisesti kasvatustyön tarpeisiin Toijalassa etsittäisiin korvaavat vuokratilat. Näin turvattaisiin toiminnan jatkuminen keskeytyksettä.

– Vuokratiloissa seurakunta voi luoda rauhassa pitkäntähtäimen kiinteistöstrategian, kun kaikki avoinna olevat kiinteistöihin liittyvät selvitykset ovat valmistuneet. Mahdollisuus onnistuneeseen priorisoimiseen on tällöin helpompaa, kun taloudellinen kokonaiskuva seurakunnan kiinteistöjen korjausvelasta on täysin tiedossa, esityslistalla kerrotaan.

Viialan seurakuntatalon tiloja käyttökieltoon

Akaan seurakunta selvitti viime vuonna Toijalan seurakuntatalon tulevaisuuden ratkaisuvaihtoehtoja. Niitä ovat uuden seurakuntatalon rakentaminen Toijalaan, Viialan seurakuntatalon peruskorjaus niin, että seurakunnan hallinnolliset toiminnot ja työntekijöiden työtilat siirtyvät sinne, tai mahdollisten vuokratilojen hankinta hallinnolle ja työntekijöille. Keskustelua on käyty myös kirkon muutostilaremontista, joka pitkällä tähtäimellä korvaisi kokoontumistiloja.

Päätöksenteon pohjaksi Viialan seurakuntataloon tehtiin laaja kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen tuloksien takia osa seurakuntatalosta laitettiin käyttökieltoon. Esityslistalla kerrotaan, että Viialan seurakuntatalo vaatii isoja peruskorjausinvestointeja, joiden kustannuksia ei vielä tiedetä. Korjausta pidetään välttämättömänä, koska seurakuntatalo on kiinni kirkkotilassa.

Esityslistalla kerrotaan, että seurakunnan varallisuus huomioon ottaen seurakunnalla ei ole varaa nykyisen kiinteistökannan ylläpitämiseen.

– Tulevaisuuden jäsenmäärä ja kiinteistöjen huollon ja ylläpidon jatkuvasti nouseva hintataso tarkoittaa sitä, että seurakunnan kiinteistökantaa on merkittävästi pienennettävä. Tämä on lisäksi merkittävää ympäristön kannalta, kun seurakunnat pyrkivät hiilineutraaliuteen, hallintojohtaja Joonas Juntunen toteaa valmistelutekstissään kirkkoneuvostolle.

Seurakunta haluaa pitää taloutensa kunnossa

Joonas Juntunen kertoo Akaan Seudulle käyneensä katsomassa jo mahdollisia korvaavia vuokratiloja, mutta ei kerro vielä niistä julkisuuteen. Juntusen mukaan tilaa, jossa olisi mahdollista järjestää myös muistotilaisuuksia ei ole ollut tarjolla. Toijalan seurakuntatalon ylä- ja alasalissa muistotilaisuuksia järjestetään noin kerran viikossa.

–  Meille jää vielä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntasalit, mutta tietenkään ne eivät ole Toijalassa. Mutta yksityisillä toimijoilla tiloja muistotilaisuuksien järjestämiseen on paljonkin, Juntunen toteaa.

Joonas Juntunen kertoo, että vaikka seurakunnalla ei olekaan varaa ylläpitää ja kunnostaa kokonaan tämänhetkistä kiinteistömassaa, se ei tarkoita, että seurakunnan talous olisi huonossa kunnossa. Kiinteistökannan pienentämisellä varmistetaan Juntusen mukaan se, että seurakunnan talous pysyy hyvänä myös jatkossa.

Juntusen mukaan toimilla pyritään siihen, että seurakuntalaiset eivät maksa matalan käyttöasteen kiinteistömassan ylläpitokustannuksia ja kiinteistökantaa pienentämällä veroprosenttia voitaisiin tulevaisuudessa laskea.

Juttua täydennetty 19.4. kello 15.46 osuudella, joka alkaa väliotsikolla Seurakunta haluaa pitää taloutensa kunnossa.