Kokoomuksen Jouni Parikka teki elinvoimalautakunnassa uuden avauksen koulun paikasta mutta jäi ehdotuksensa kanssa yksin

Jouni Parikka (kok) esitti elinvoimalautakunnassa alakoulun rakentamista Toijalan urheilukentän viereen mutta ei saanut ehdotukselleen kannatusta. Parikka kuvattiin Akaan valtuustossa joulukuussa. Kuva: Tarja Antola

Arvo Ylpön koulun ja Toijalan yhteiskoulun korvaavan uuden koulun sekä lukion tilojen sijaintia käsitellään kaupunginhallituksessa tiistaina. Kaupunginhallituksesta asia etenee valtuustoon.

Kaupunginhallitusta on edeltänyt lautakuntakierros. Sivistyslautakuntaa lukuun ottamatta lautakunnat esittävät yhtenäiskoulun rakentamista Lastumäen alueelle. Lukion paikka olisi joko aseman seudulla tai Lastumäessä.

Sivistyslautakunnan näkemyksenä puolestaan on erillinen alakoulu ja yläkoulu. Se sijoittaisi alakoulun Pätsiniemeen ja yläkoulun Lastumäkeen.

Lue myös: 

Kaupunginjohtaja esittää uutta koulua Lastumäkeen – Lukion osalta kaksi vaihtoehtoa

Tätä mieltä lautakunnat olivat koulun paikasta

Teknisen lautakunnan yksimielinen kanta oli, että peruskoulun kaikki luokka-asteet sekä lukion sisältävä uusi yhtenäiskoulu rakennetaan Lastumäen alueelle.

Sivistyslautakunnan kannaksi äänestysten jälkeen tuli Terhi Rajalan (kok) ehdotus, jossa uusi alakoulu riittävällä liikuntatilalla rakennettaisiin Pätsiniemen alueelle ja uusi yläkoulu Lastumäen alueelle. Lukion sivistyslautakunta sijoittaisi aseman seudulle tai Lastumäen alueelle, jos niin sanottu Veturikortteli-hanke ei toteudu. Veturikortteli-hankkeessa on kyse Toijalan aseman seudun kehittämisestä.

Sivistyslautakunnassa tehtiin myös muita muutosehdotuksia. Kati Koivula (vihr) olisi sijoittanut uuden yhtenäiskoulun Pätsiniemeen ja lukion Toijalan aseman seudulle. Salla Bister (sd) olisi rakentanut yhtenäiskoulun Lastumäen alueelle ja sijoittanut lukion Toijalan aseman seudulle tai Lastumäen alueelle.

Koivulan ja Bisterin ehdotukset putosivat jatkosta äänestyksissä, Koivulan ehdotus puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan näkemys on, että uusi yhtenäiskoulu peruskouluineen ja lukioineen pitäisi rakentaa Lastumäen alueelle.  Laura Väisänen (vihr) olisi sijoittanut uuden yhtenäiskoulun Pätsiniemen alueelle ja lukion aseman seudulle, mutta ehdotus raukesi kannattamattomana.

Elinvoimalautakunnan kannaksi tuli kaupunkikehitysjohtajan pohjaesitys, jonka mukaan peruskoulun kaikki luokka-asteet sisältävä uusi yhtenäiskoulu rakennettaisiin Lastumäen alueelle. Lukion sijoittumisen osalta selvitettäisiin Lastumäen alue tai aseman seutu, ja lopulliset päätökset tehtäisiin tämän jälkeen.

Elinvoimalautakunnassa tehtiin monikohtaiseen päätösesitykseen useita muutosehdotuksia ja kuultiin myös uusi avaus koulun paikasta. Jouni Parikka (kok) esitti uuden alakoulun rakentamista Toijalan urheilukentän viereen seurakuntatalon alapuolella olevalle tontille. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Lue myös:

Sivistyslautakunta haluaa alakoulun Pätsiniemeen ja yläkoulun Lastumäkeen – Lautakunnat erimielisiä uuden koulun rakentamispaikasta