Havulinnan ja Tarpiakodin jatkoselvitys ei ole vielä käynnistynyt – ”Yksiköiden selän takana emme tee mitään”

Havulinnan osalta jatkoselvityksen perusteiksi listataan se, että kiinteistössä on tavallisia vuokra-asuntoja ja muita tiloja, jotka eivät kuulu Pirhan järjestämisvastuun piiriin, Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen esityslistalla todetaan. Ystävänpäivänä 14.2.2024 Havulinnan asukkaat saivat kuulla ystäväaiheisia lauluja. Kuva: Tarja Antola

Maaliskuun 25. päivänä Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksessa käsitelty ikäihmisten asumisen palveluiden palveluverkkoesitys listasi Akaasta jatkoselvitystä vaativiksi yksiköiksi Havulinnan ja Tarpiakodin. Havulinnan osalta jatkoselvityksen perusteiksi listataan se, että kiinteistössä on tavallisia vuokra-asuntoja ja muita tiloja, jotka eivät kuulu Pirhan järjestämisvastuun piiriin, mutta ovat nyt Pirhan vuokrakustannuksissa. Tarpiakodin jatkoselvityksen perusteissa todetaan, että henkilöstön saatavuuden näkökulmasta on tarvetta toimintojen keskittämiselle alueen muihin yksiköihin. Tarpiakodin sijainti osaltaan hankaloittaa henkilöstön saatavuutta. Mikäli Tarpiakoti säilytetään palveluverkossa, ympärivuorokautisen palveluasumisen ostoja tulee vähentää.

Ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja Mari Ollinpoika kertoo jatkoselvitysten etenevän rauhallisesti.

– Uutta kerrottavaa ei tässä vaiheessa juuri ole. Mitään ei ole päätetty. Meillä on Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten asumisen palveluverkossa kosolti jatkoselvitettävää ja työ on hidastempoista, Ollinpoika sanoo.

Jatkoselvitystyössä edetään kiireellisyysjärjestyksessä. Työn painopiste on poistuviksi ajateltujen yksiköiden jatkoselvityksessä. Tällä hetkellä tehdään niiden selvitysten aikataulutusta.

Se, mitä jatkoselvitys käytännössä tarkoittaa, vaihtelee kunkin jatkoselvitystä vaativan yksikön tilanteen ja sijainnin mukaan.

– Jatkoselvitys tarkoittaa jokaisen kohteen kohdalla eri asioita. Yleisesti ottaen tehdään koko alueen palvelutuotannon tarkastelu ja katsotaan koko alueen palveluverkkoa kokonaisuutena.

Jatkoselvitystyö tehdään Pirhan omana toimintana. Sitä, milloin selvitystyö etenee Havulinnaan ja Tarpiakotiin, Ollinpoika ei lähde ennustamaan.

– Työtä tehdään koko ajan. Kun jonkin yksikön asioihin päästään tarttumaan, selvitettävässä yksikössäkin ollaan siitä hyvin tietoisia. Selän takana emme tee mitään, Ollinpoika lupaa.