Kunnallinen jätehuoltoyhtiö kilpailutti pakkausjätteiden kuljetuksen myös Akaassa – ”Astian tyhjennyksen hinta pomppasi jopa kolminkertaiseksi”

Toimitusjohtaja Mika Rajala Toijalan Tilitoimistosta kertoo edullisen hinnan motivoineen taloyhtiöitä ottamaan käyttöön muun muassa muovin erilliskeräyksen. Nyt muoviastian tyhjentäminen voi Akaassa maksaa jopa enemmän kuin sekajäteastian tyhjentäminen. Kuva Jarno Keskinen.

Vuonna 2021 hyväksytyn uuden jätelain mukaan kotitalouksien erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat tämän vuoden aikana. Heinäkuusta alkaen kaikilta vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä on löytynyt sekajäteastian ja biojäteastian lisäksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) toimittamat keräysastiat pakkausmuoveille, kartongille, lasille ja metallille.

– Jätelain uudistus myös siirtää vastuun bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräyksen järjestämisestä kuntien vastuulle. Kunnallisena jätehuoltoyhtiönä nämä tehtävät kuuluvat jatkossa meille, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n palvelupäällikkö Anne Sjöberg sanoo.

LHJ on siis vastannut 1.7.2023 lähtien pakkausjätteiden kuljetusten kilpailuttamisesta, ja yksityiset palveluntarjoajat hoitavat jäteastioiden tyhjentämisen LHJ:n urakoitsijoina. Akaan alueella muutos tarkoitti samalla sitä, että pakkausjätteiden keräysastioita tyhjentävät nyt alueella uudet toimijat ja osalla akaalaisista taloyhtiöiden asukkaista jäteastioiden tyhjennysten hinnat ovat nousseet jopa yli kolminkertaisiksi aiempaan verrattuna.

– Eräässäkin isännöimässämme taloyhtiössä muovien keräysastian tyhjennyksen hinta pomppasi kolminkertaiseksi, 6,63 eurosta 18,54 euroon ja kartonkiastian tyhjennyksen hinta nousi vielä enemmän, 5,88 eurosta 18,54 euroon, toimitusjohtaja Mika Rajala Toijalan Tilitoimistosta kertoo.

Erilliskeräys on aiemmin laskenut hintoja

Kesäkuun loppuun saakka taloyhtiöt saivat itse kilpailuttaa ja tilata kaikkien muiden jäteastioiden tyhjennykset, paitsi biojäteastioiden tyhjennyksen. Sen oli jo aiemmin hoitanut LHJ. Heinäkuun alun jälkeen taloyhtiöt voivat kilpailuttaa ja tilata enää sekajäteastian tyhjennyksen. Kaikkien muiden jätelajien astiatyhjennykset kilpailuttaa ja tilaa nyt siis LHJ.

Toijalan Tilitoimiston isännöimissä kohteissa jätelajien erilliskeräyksiä on kilpailutettu jo vuosia.

– Muovin keräys otettiin lähes kaikissa meidän isännöimissä taloyhtiöissä käyttöön jo vuosia sitten. Heti, kun sekajätteet keräävä toimija ilmoitti aloittavansa muovin keräämisen Akaassa. Lasia ja metallia kerättiin jo noin puolessa meidän isännöimistämme 90 kohteesta, Rajala laskee.

Rajalan kokemuksen mukaan taloyhtiöt ovat olleet kiinnostuneita ottamaan muovin-, lasin- ja metallinkeräyksiä käyttöön lähinnä kustannussyistä. Esimerkiksi muovin kerääminen on ollut yleisesti sekajätteen keräämistä halvempaa ja näin motivoinut taloyhtiöitä kierrätykseen. Nyt muovin erilliskeräily siis nostaakin taloyhtiön jätehuoltokustannuksia. Rajalan esimerkkitaloyhtiön tapauksessa muoviastian tyhjentäminen maksaa jo runsaat viisi euroa enemmän kuin sekajäteastian tyhjennys.

– Onko enää motivoivaa kierrättää. Joka ikisessä taloyhtiössämme on ollut kevään aikana iso keskustelu siitä. Taloyhtiöissä on keskusteltu siitäkin, että eikös kannata lakata keräämästä muovia ja laittaa kaikki muovit sekajätteeseen, Rajala kertoo.

Jossain määrin tällainen malli olisi myös mahdollinen.

– Sekajätteeseen voi laittaa muovia. Muoviastia pitää kyllä kaikilta vähintään viiden huoneiston taloyhtiöiltä löytyä, ja muoviastiaa pitää jätehuoltomääräysten mukaan tyhjentää vähintään tietyllä tiheydellä, samoin metalli- ja lasiastiaa. Jos näitä jätelajeja ei taloyhtiössä kerry enempää, tyhjennyskertojakaan ei tarvita enempää, Rajala pohtii.

Rajala kertoo isännöitsijöidensä kuitenkin yhä kannustavan taloyhtiöitä lajittelemaan jätteet.

– Pakkausjätteiden keräys on kaikesta huolimatta hyvä juttu. Keskitytään siihen, että tyhjennettäisiin kaikkia pakkausjäteastioita vain silloin kun ne ovat täysiä. Ei makseta turhista tyhjennyksistä. LHJ:n systeemissä laskulta näkee, mikä on ollut astian täyttöprosentti. Sen tiedon perusteella voidaan sitten harventaa tai tihentää tyhjennysväliä, Rajala kertoo.

Kuljettajien vaihdos meni sujuvasti

LHJ:n tekemän kilpailutuksen voitti muovin osalta monikansallisen Urbaser Oy:n Suomen yksikkö. Vammalan Hyötykeräys Oy huolehtii lasi- ja metallikeräyksestä. Pakkausjätteet keräävien toimijoiden vaihtuminen heinäkuun alusta alkaen yllätti Rajalan myös positiivisesti. Vaikka astiat nyt tyhjentävät toimijat ovat alueella uusia, ei astioita ole jäänyt tyhjentämättä.

– Oletus oli, että heinäkuussa on aika paljonkin uusiin toimijoihin liittyviä kyselyitä ja jäteastiat täynnä. Meillä ei tällaisia ongelmia ole kuitenkaan ollut, enkä ole kuullut kollegoilta tai huoltoyhtiöiltä, että heilläkään olisi ollut. Kuljettajilla on ollut tahtotila löytää astiat, se on positiivinen asia, Rajala kiittelee.

”Tyhjennyshinnat eivät ole vertailukelpoisia”

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n palvelupäällikkö Anne Sjöberg sanoo, etteivät vanhat ja uudet astioiden tyhjennyshinnat ole vertailukelpoisia, koska palvelusisältö on erilainen.

– Uudessa järjestelmässä astiapalvelu kuuluu hintaan. Tämä sisältää astian toimitukset kiinteistöille, astiavuokran ja mahdollisen rikkoutuneen astian vaihtamisen uuteen. Lisäksi tämän muutoksen yhteydessä keräilyyn liittyvien taloyhtiöiden perusmaksuja alennettiin, Sjöberg kertoo.

Palvelun käynnistämisen alkuvaiheessa aiheutuu runsaasti kustannuksia, kuten astiahankinnat, reittien suunnittelut, ajojärjestelyt ja aiheeseen liittyvän asiakaspalvelun käynnistäminen.

– Astian tyhjentäminen on vain osa palvelun kustannusta. Astioiden tyhjennyshinnat ovat koko LHJ:n toimialueella samat kaikille kiinteistöille. Kilpailutuksessa saadut tyhjennyshinnat vaihtelivat suuresti. Meillä ei ole tarkkaa tietoa Akaan aiemmasta hintatasosta ja palvelusisällöstä tai mahdollisista astiavuokrista, Sjöberg huomauttaa.

Seuraava kilpailutus on aikaisintaan neljän vuoden päästä. Nykyinen sopimus sisältää kaksi vuoden mittaista optiokautta. Voiko pakkausjätteiden astiatyhjennysten hinta laskea seuraavan kilpailutuksen yhteydessä?

– Palveluhinnat päätetään jätelautakunnassa vuosittain. Palveluhinnat perustuvat sen tuottamisesta syntyviin kustannuksiin. Tavoitteena on kehittää kustannustehokasta jätehuoltoa ja mahdollisuuksien mukaan viedä tehokkuuden tuomat säästöt asiakashintoihin, Sjöberg kertoo.

Sjöbergin mukaan jätteenkuljetuksen kokonaisuutta voitaisiin nykyisestä tehostaa siirtymällä kaikkien jätelajien osalta kunnan järjestämään kuljetukseen.

– Näin suunnitteluun, ajojärjestelyyn ja asiakaspalveluun varatut resurssit jakautuisivat huomattavasti suurempaan määrään tyhjennystapahtumia ja yksikköhinta laskee, Sjöberg sanoo.