Liikuntarajoitteisetkin pääsevät nyt pukuhuoneisiin Toijalan satamassa, mutta vessaan on edelleen vaikeaa mahtua – Kaupungin esteettömäksi luonnehtima sininen bajamaja on vammaisneuvoston puheenjohtajan mielestä liian ahdas

Toijalan satamassa ryhdyttiin parantamaan pukuhuone- ja kioskirakennusten esteettömyyttä syksyllä 2021. Muutokset ovat näyttäviä. Nyt esimerkiksi näiden kahden rakennuksen terassit ovat kiinni toisissaan. Kuva: Oona Eskeli.

Isosti uudistetussa Toijalan satamassa ei ollut esteetöntä pääsyä pukuhuonerakennukseen ja sisävessoihin viime kesänä. Näiden puutteiden myötä sataman esteettömyyden toteutuminen päätyi yhdenvertaisuusvaltuutetun arvioitavaksi ja saman viranomaisen jättämän selvityspyynnön alaiseksi.

Akaan kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván vakuutti Akaan Seudun jutussa elokuun alussa, että alueen esteettömyyttä parantaviin toimiin ryhdytään heti kesälomakauden jälkeen.

Näin myös kävi: sataman pukuhuone- ja kioskirakennusten esteettömyysmuutoksia alettiin tehdä Arkkitehtitoimisto Mikko Uotilan 30.8.2021 päivättyjen suunnitelmien perusteella viime syksynä.

Suunnitelmissa on tavoiteltu sekä pukuhuoneisiin kulkemisen tekemistä esteettömäksi että invavessojen rakentamista kioskirakennukseen. Piirrettynä on kaksi invavessaa, joista yksi on ajateltu tehtävän yhdistämällä kioskirakennuksen kaksi nykyistä vessaa ja toinen uutena sen viereen.

Akaan Seutu kävi tutustumassa sataman esteettömyysmuutoksiin Akaan vammaisneuvoston puheenjohtajan Kari Pajarisen kanssa perjantaina 1. heinäkuuta.

Kierroksella selvisi, että tällä kesäkaudella kulku pukuhuoneisiin on satamassa esteetön mutta kaupungin vastuulla alueella olevat vessat ovat esteellisiä.

Akaan vammaisneuvoston puheenjohtaja Kari Pajarinen tutustui sataman uimarannan rakennusten esteettömyysparannuksiin perjantaina 1. heinäkuuta. Pajarinen löysi satamasta paitsi kiiteltävää, myös korjattavaa. Pajarisen mukaan vammaisneuvosto pääsi kommentoimaan suunniteltuja muutoksia heti syksyllä. Kuva: Oona Eskeli.

Vammaisneuvostoa on kuultu

Pukuhuone- ja kioskirakennusten tuntumassa tehdyt esteettömyysmuutokset erottuvat sataman rantamaisemissa selvästi. Pukuhuonetilan kiinteä terassi on uusittu ja lisäksi viereisen kioskin terassia on laajennettu niin, että rakennusten terassit ovat yhteydessä toisiinsa.

Uudelle terassialueelle ja edelleen pukuhuoneisiin pääsee kulkemaan kitkapaloilla varustettuja luiskia pitkin, ja lisäturvaa etenemiselle tuovat kaiteet.

Itse pukuhuoneisiin pääsyä helpottamaan kaupunki on leventänyt rakennuksen päätyhuoneiden oviaukkoja.

Edellä kuvattuja muutoksia tarkastellessaan Kari Pajarinen kertoo, että kaupunki pyysi vammaisneuvostoa kommentoimaan arkkitehdin esteettömyyssuunnitelmia viime syksynä. Pajarisen mielestä Akaan tekninen toimi onkin ollut kiitettävän aktiivinen neuvoston suuntaan.

Samalla Pajarinen kuitenkin harmittelee sitä, että asioissa on ylipäätään jouduttu etenemään jälkikäteen korjaten sekä sitä, että kaikkia neuvoston havaintoja ei ole otettu ainakaan vielä huomioon.

Mikäli Kari Pajarinen saisi asiasta päättää, olisi tässä kuvassa näkyvän luiskan tilalla invaritilä. Kuvassa oikealla näkyy käsijohde, joka on Pajarisen mukaan vaarallinen. Kuva: Oona Eskeli.

Invaritilä olisi puuluiskaa parempi

Kari Pajarisen mukaan vammaisneuvosto otti arkkitehdin suunnitelmissa kantaa muun muassa siihen, että luiskien kitkapalat ovat liian korkeita. Perjantaina tehdyllä kierroksella ne olivat edelleen samassa jamassa.

– Jos pyörätuolilla kulkevalla ei riitä papu mennä etuperin, hän joutuu etenemään peruuttamalla ja siinä samalla tuolissa yleensä olevat kaatumatuet, eli eräänlaiset apupyörät, tökkäävät vaarallisesti liian korkeisiin paloihin, Pajarinen avaa.

Pajarisen mielestä nämä palat, samoin kuin koko luiskat, olisivat myös voineet olla jotain pitävämpää materiaalia kuin painekyllästettyä puuta.

– Painekyllästetty on kosteana tosi liukasta, mutta sen käyttö tekee terassialueesta kylläkin ulkonäöltään yhtenäisen näköisen. Paras ja suositusten mukaisin ratkaisu olisi kuitenkin metallinen invaritilä.

Kierroksella Pajarinen huomioi lisäksi sen, että kioski- ja pukuhuonerakennusten välissä sijaitsevan luiskan kaiteessa on käsijohde vain yhdellä puolella ja että se on hänen mielestään ohjeiden vastainen ja jopa vaarallinen.

– Käsijohde on kauniin näköinen, mutta siinä on teräviä kulmia, joissa voi vahingossa koloa kätensä. Yleensä nämä tehdään pyöreästä putkesta. Pyydän sen korjaamista ennen kuin joku teloo itsensä, Pajarinen lupaa.

Pukuhuonetilaan vammaisneuvoston puheenjohtaja oli oikein tyytyväinen. Kuva: Oona Eskeli.

Pukuhuoneessa on hyvin tilaa

Kynnyksettömään pukuhuoneeseen Pajarinen pääsi kulkemaan mainiosti, ja huoneessa oli tarpeeksi tilaa käännöksille.

Vaikka päätyhuoneiden ovet on sinänsä mahdollista huomata leveämmiksi jo silmämääräisesti vertaillen, suosittelee Pajarinen merkitsemään kyseiset huoneet vielä invasymboleilla.

– Joltakulta saattaa muuten jäädä huomaamatta levennetty koppi, Pajarinen huomauttaa.

Ahdasta on. Kuvaan ikuistetun testin jälkeen Kari Pajarinen kyseenalaisti sinisen bajamajan statuksen esteettömänä wc-tilana. Vessassa oli vaikeaa liikkua, eikä sen ovea saatu laitettua kunnolla kiinni. Kuva: Oona Eskeli.

Vessan ovea ei saatu kiinni

Siinä missä Kari Pajarisella on ehdottaa edellä esiteltyihin esteettömyysmuutoksiin vain verrattain pieniä parannuksia, on uimarannan vessatilanne liikuntarajoitteisten näkökulmasta paljon keskeneräisempi ja harmillisempi.

Kioskirakennuksen sekä niin sanotun konttivessan wc-tilat ovat nykyisellään esteellisiä, ja kontin vieressä sijaitseva sininen bajamaja on kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silvánin mukaan kaupungin ainoa alueelle hankkima esteetön vessa.

Kyseistä bajamajaa kokeiltuaan Pajarinen arvioi kuitenkin myös sen liian ahtaaksi sekä huomioi, että vessan ovi ei mahtunut sulkeutumaan hänen kokeilunsa aikana.

– Heikompi ihminen olisi äkkiä täällä jumissa. Minä ehkä pystyisin hätätilassa täällä toimimaan mutta tosiaankin sillä tavalla, että kaikki muutkin pääsisivät näkemään vessakäyntini, Pajarinen luonnehtii.

Näiden kioskirakennuksen vessojen paikkeille piti tulla täksi kesäksi kaksi invavessaa. Tämä tavoite ei täyttynyt, mutta rakennukseen pyritään remontoimaan yksi invavessa syksyllä. Tämä Kari Pajarisen kolkuttelema wc on tarkoitus jättää nykyisenlaisena invavessan viereen. Kuva: Oona Eskeli.

Inva-wc:n teko siirtyi syksylle

Pajarinen sanoo, että kioskirakennukseen syksyllä 2021 suunniteltuja invavessoja kyllä yritettiin täksi kesäksi toteuttaa mutta suunnitelmasta jouduttiin luopumaan. Syynä siihen oli Pajarisen mukaan se, että suunnitellut vessat eivät olisi olleet julkisille vessoille asetettujen kokovaatimusten mukaisia.

Pajarisen kaupungin rakennuttaja-asiantuntija Kari Turvalta saamien tietojen perusteella vessaremonttiin on tarkoitus palata uusilla suunnitelmilla syksyllä.

Turva vahvisti Pajarisen tiedot Akaan Seudulle maanantaina 4. heinäkuuta ja kertoi, että nyt tavoitteena on rakentaa yksi invavessa.

Tällä tietoa inva-wc tulisi kioskin nykyisten vessojen lähellä sijaitsevan teknisen tilan kohdalle ja kulmauksen päätyvessa jäisi nykyiselleen.

Lasse Silvánin mukaan syksyllä on lisäksi tarkoitus suunnitella wc-toimintojen kehittämistä laajemmin osana alueen yleissuunnitelman päivitystä.

Myös satamaan kaavailtuun ravintolaan pitäisi tulla wc-tilat liikuntaesteisille.

Lue myös:

Kaupunki poisti Toijalan sataman vaarallisen käsijohteen (6.7.2022)

Toijalan sataman uusi ravintola sai poikkeusluvan – Kaupunki vuokraa Awe Vilppaalle 342 neliötä uimaranta-alueelta (16.5.2022)

Toijalan sataman yleissuunnitelman tehneen WSP Finlandin mukaan esteettömyys riippuu paljolti toteutuksista – Alueen esteettömyys on huomioitu muun muassa invapysäköinnissä (4.8.2021)

Kaupunki pyrkii parantamaan Toijalan sataman esteettömyyttä vielä tänä kesänä – Kaupunkikehitysjohtaja: ”Esteettömyys tullaan ottamaan työn alle heti lomakauden jälkeen” (3.8.2021)

Yhdenvertaisuusvaltuutettu vaatii kaupungilta nopealla aikataululla selvitystä Toijalan sataman esteettömyyden toteutumisesta – Laki määrää, että vammaisen tulee saada yleisesti tarjolla olevia palveluja yhdenvertaisesti (29.7.2021)

Susanna Saxberg nostaa esiin epäkohdat Toijalan sataman esteettömyydessä – ”Nyt kun satamaa mainostetaan kuntalaisten kesäparatiisina ja kun siihen on hakattu paljon rahaa, tulee väistämättä mieleen se, että tämä syrjivien rakenteiden korjaamatta jättäminen on arvovalinta” (22.7.2021)

Juttua päivitetty 6.7.2022 kello 18:15 linkittämällä sen loppuun uudempi käsijohteen poistamisesta kertova juttu.

Juttua päivitetty 5.7.2022 kello 11:56 tähdentämällä muutamilla sanalisäyksillä sitä, että jutussa keskitytään kaupungin alueelle hankkimiin ja uimarannan käyttäjille tarkoitettuihin wc-ratkaisuihin. Muiden sataman toimijoiden wc-ratkaisuihin Akaan Seutu palaa myöhemmin. Näiden muutosten jälkeen jutun otsikkoa muokattiin päivitysten kanssa yhteensopivampaan muotoon kello 12:05.

Toijalan satamassa on tehty esteettömyyttä parantavia toimia aivan kesän kynnykselläkin. Tässä toukokuussa otetussa kuvassa terassialueella ei ole vielä kaikkia kaiteita. Kuvassa näkyvät nousutikkaat on sittemmin siirretty, sillä tällä paikalla ne veivät pois kulkutilaa. Kuva: Kari Pajarinen.

Toijalan satamasta löytyi useita sulkimellisia ovia. Invalidiliiton sivuilla kerrotaan, että esteettömissä ovissa ei käytetä ovensuljinta. Paloturvallisuuden varmistamiseksi ovensuljinta saatetaan kuitenkin vaatia, ja tällöin ovesta olisi hyvä löytyä helposti käytettävä avaamis- ja sulkemisjärjestelmä. Kuva: Oona Eskeli.

Lisää kuvia sataman esteettömyysparannuksista ja Kari Pajarisen kierrokselta:

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?