Leena Sorsa jatkaa pappisasessorina toisen kauden

Leena Sorsa. Kuva Tampereen hiippakunta.

Leena Sorsa valittiin 25.5. pappisasessorin vaalissa jatkamaan pappisasessorina syyskuun alussa alkavalla kolmivuotiskaudella, Tampereen hiippakunta tiedottaa. Pappisasessorin vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit ja lehtorit, joita on tällä hetkellä 645. Vaalissa ääniä annettiin 132.

Pappisasessorin tehtäviin kuuluu tuomiokapitulin päätösten valmistelua ja päätöksentekoa istunnoissa. Asessori osallistuu piispantarkastuksiin, on mukana uusien työntekijöiden valmennuksessa ja ordinaatio-valmennuksessa sekä uusien pappien ja diakonien virkaan vihkimisessä. Pappisasessori on seurakuntien tukena niiden kehittäessä työntekijöidensä perehdytystä. Tehtävää hoidetaan oman viran ohessa.

Ali Kulhia sai vaalissa kaksi ääntä. Hiippakunnan toinen pappisasessori on tällä hetkellä Juha Itkonen.

Lue myös: Kaksi akaalaista tohtoria on ehdolla Tampereen tuomiokapitulin pappisasessoriksi