Kirkkoherra Ali Kulhian virkavapaa jatkuu – Leena Sorsa määrättiin kirkkoherran sijaiseksi huhtikuun loppuun

Leena Sorsa jatkaa Akaan seurakunnan vs. kirkkoherrana huhtikuun loppuun. Sorsa toimi Punkalaitumen vs. kirkkoherrana ennen siirtymistään Kylmäkosken kappalaiseksi viime vuoden syyskuussa. Kuva Tarja Antola.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Leena Sorsan Akaan seurakunnan kirkkoherran virkaan ajalle 1.4.2022–30.4.2022. Sorsa on toiminut kirkkoherra Ali Kulhian sijaisena jo kuluneen maaliskuun. Toimiessaan kirkkoherran sijaisena Sorsa on virkavapaalla omasta työstään Kylmäkosken kappalaisena.

Sorsa kertoo saaneensa määräyksen kirkkoherran tehtävään tuomiokapitulista maanantaina 28. maaliskuuta.

– Olen huhtikuun virkavapaalla omasta tehtävästäni aivan kuten maaliskuunkin. Varmaan on nyt tarpeen miettiä yhdessä Akaan seurakunnan kirkkoneuvoston kanssa, onko tässä tilanteessa tarpeen palkata lisätyövoimaa papin tehtävien hoitamiseen seurakunnassa, vs. kirkkoherra Leena Sorsa pohtii.

Maaliskuun aikana Kylmäkoskelle ei ole hankittu sijaisia, vaan tehtävät on hoidettu sisäisillä työnjaoilla.

– Rekrytointikaan ei ole ihan helppoa. Kirkkoneuvosto kokoontuu torstaina ja tuomiokapitulista saamme varmaankin jotain apua myös, Sorsa toivoo.

Lyhytaikaisten sijaisten rekrytoiminen haastavaa

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin notaari, rovasti Hannu Laukkonen vahvistaa, että sijaisjärjestelyitä Kylmäkoskelle pohditaan.

– Joudumme ilman muuta pohtimaan Akaan seurakunnan kanssa sitä, miten saamme riittävästi papistoa käyttöön. Nyt kun Ali Kulhian virkavapaa pitkittyy, täytyy katsoa, millä lailla papiston tehtävät saadaan hoidettua. Ilman muuta myös kirkkoherran virkaa hoitavan kanssa pohditaan, mistä löytyisi pappistyövoimaa Akaaseen, Laukkonen toteaa.

Hiippakunnassa on nyt haastava tilanne valmiiden pappien rekrytointien suhteen, koska monet seurakunnat palkkaavat pappeja kesäksi.

– Se tekee sen, että on aika vaikea löytää tekijöitä lyhyisiin sijaisuuksiin. Toivotaan että löytyy apuja Akaaseen, Laukkonen toteaa.

Edessä oleva pääsiäinen nostaa kirkollisten toimitusten määrää. Vs. kirkkoherra Leena Sorsa kuitenkin suhtautuu edessä olevaan luottavaisesti.

– Pääsiäinenhän on tietysti oikein juhla-aikaa, mutta kyllä me pärjätään. Työkaverit ovat täydellisesti tukeneet minua tässä tilanteessa, joten turvallisin mielin odotan myös huhtikuuta, Sorsa päättää.