Arttu Käpylä jäi hallituksessa yksin, Tero Mäki käänsi kelkkansa jo lautakunnassa – Perussuomalaisten aloite lasten koronarokotuksista ei ole johtamassa päämääräänsä

Valtuustoaloitteen 18. elokuuta 2021 tehneet Arttu Käpylä (vas.) ja Joni Toivonen olivat samalla viikolla samalla asialla Veteraanipuistossa Toijalassa. Varavaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen Toivonen haki tammikuussa 2022 eroa luottamustehtävistä ja kertoi eronneensa myös perussuomalaisista. Kuva: Tarja Antola

Akaan Perussuomalaisten valtuutettu Arttu Käpylä teki valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa 18.8.2021 aloitteen, jossa hän esitti, että Akaan terveysviranomaiset ryhtyvät kiireellisiin toimenpiteisiin lasten koronarokotusten keskeyttämiseksi.

Käpylä mainitsi perustelukseen Suomen valtion hyväksymän Yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla. Käpylän mukaan sopimuksen artikla 5 toteaa: Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista.

Käpylän tulkinnan mukaan tämä tarkoittaa sitä, onko rokotetuille kerrottu rokotteen mahdollisista haitoista, annettu harkinta-aikaa, varmistettu ettei päätöstä tehdä painostettuna, ja että mahdolliset seuraukset on ymmärretty.

– Jos vastaus mihinkään edellä kysyttyyn on ei, niin ollaan lain väärällä puolella. Rokotettavalle henkilölle on annettava etukäteen asianmukainen selvitys, Käpylä kirjoitti aloitteessaan.

Valtuustoaloitteen allekirjoittivat myös perussuomalaisten varavaltuutetut Tero Mäki ja Joni Toivonen.

Käpylän mukaan aloite perustui Jyväskylän kaupunginvaltuustossa tehtyyn aloitteeseen.

Kaupunginhallitus äänesti lähettämisestä

Syyskuussa 2021 asiaa käsiteltiin poikkeuksellisella tavalla, kun Keskustan Mervi Pulkkinen esitti Akaan kaupunginhallituksessa, että valtuustoaloitetta ei lähetetä perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

– Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi ja ettei aloite aiheuta muita toimenpiteitä, Pulkkinen esitti.

Hänen mukaansa sosiaali- ja terveysministeriö vastaa rokotusohjelmaa ja rokotteita koskevasta lainsäädännöstä.

– Rokotukset ovat tärkeä osa yleistä tartuntatautien torjuntaa. Tartuntatautilain mukaan kuntien on järjestettävä myös muita yleisiä rokotuksia, kuten epidemian tai pandemian torjuntaan tarkoitettuja rokotuksia. Valtioneuvosto päättää pandemian torjuntaan tarkoitetuista vapaaehtoisista rokotuksista, Pulkkinen totesi mutta kärsi äänestyksessä 3–8-tappion Jouni Vaittisen (kesk) ja Hannu Järvisen (sd) tukemana.

Keskustan Mervi Pulkkinen oli syyskuun kaupunginhallituksessa sitä mieltä, että valtuuston kokouksessa 18. elokuuta tehtyä valtuustoaloitetta ei olisi pitänyt lähettää lainkaan perusturvalautakuntaan. Kuva: Oona Eskeli.

Perusturvalautakunta oli yksimielinen

Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta käsitteli perussuomalaisten aloitetta 8. helmikuuta. Johtava ylilääkäri Tiina Määttä toteaa esittelytekstissä, että 5–11-vuotiaiden lasten rokottaminen perustuu valtioneuvoston asetukseen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta ja 12–15-vuotiaiden rokotukset Valtioneuvoston asetukseen 749/2021.

– Tartuntatautilain mukaan kunnan on järjestettävä valtioneuvoston päättämät yleiset vapaaehtoiset rokotukset ja sellaiset lääkärin määräyksen perusteella tartuntatautien ehkäisyyn käytettävät rokotukset, jotka eivät kuulu 44 §:ssä tarkoitettuun kansalliseen rokotusohjelmaan, Määttä kirjoittaa.

Rokotuksista on Määtän mukaan tiedotettu ennen rokotuksien alkua kaupungin nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja Wilmassa. Lisäksi jaossa on ollut Terveyden ja hyvinvointilaitoksen koostamia lomakkeita, joissa on kerrottu lasten ja nuorten koronarokotuksista.

– Alaikäinen voi itse päättää koronarokotteen ottamisesta, mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi hänen olevan ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenevä siihen. Kypsyysarvio tehdään rokotuspisteellä yli 12-vuotiaasta ennen rokotuksen antamista.

Jos nuori ei ole kykenevä päättämään rokotuksestaan itse, tarvitaan rokottamiseen molempien huoltajien kirjallinen suostumus.

Alle 12-vuotiailla on Akaassa edellytetty molempien huoltajien kirjallista lupaa tai läsnäoloa rokotuspisteellä, Määttä kirjoittaa.

Ennen rokotuksen antamista alaikäisen kanssa on keskusteltu rokotteesta ja sen mahdollisista haitoista. Kaikki ovat saaneet THL:n laatiman kirjallisen ohjeen mukaan.

Johtava ylilääkäri totesi kannanottonaan, että koronarokotuksista on tiedotettu perheitä asianmukaisesti ja ajoissa. Lisäksi yksilö on voinut kypsyystason mukaisesti tehdä myös oman päätöksen rokottamisen ottamisen suhteen rokotustilanteeseen liittyen.

– Alle 12-vuotiailta on edellytetty molempien huoltajien kirjallista lupaa tai läsnäoloa rokotustilanteessa. Akaan kaupunki on lasten rokotuksien osalta noudattanut tartuntatautilakia ja valtioneuvoston asetuksia, Määttä toteaa.

Ma. perusturvajohtaja esitti, että perusturvalautakunta päättää antaa selostusosassa kerrotun selvityksenään aloitteeseen ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Elina Anttilan esityksen takana olivat myös valtuustoaloitteen allekirjoittanut Tero Mäki sekä perussuomalaisten toinen akaalaisjäsen Marlena Weck.

Valtuustoaloitteen kolmas allekirjoittaja Joni Toivonen kertoi tammikuussa Akaan Seudulle eronneensa perussuomalaisista puolueen koronakriisin hoitoon liittyvien linjausten takia ja liittyneensä Valta Kuuluu Kansalle -puolueen kannattajajäseneksi.

Tero Mäki oli helmikuun perusturvalautakunnassa sitä mieltä, että hänen allekirjoittamansa valtuustoaloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi, koska Akaan kaupunki on noudattanut lasten koronarokotuksien osalta tartuntatautilakia ja valtioneuvoston asetuksia. Arkistokuva Mikko Peltoniemi.

Käpylää ei kannatettu hallituksessa

Kaupunginhallitus käsitteli perusturvalautakunnan esitystä tiistaina 15. helmikuuta. Kaupunginjohtaja Antti Peltola esitti, että hallitus hyväksyy perusturvalautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy selvityksen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Kun kaupunginhallitus syyskuussa käsiteli asiaa, Arttu Käpylä oli poissa kokouksesta, ja hänen tilallaan oli Jussi Halme. Nyt Käpylä oli itse paikalla ja teki seuraavan ehdotuksen.

– HolhTL 23§ toteaa että vajaavaltaisella ei ole oikeutta tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä. Rokotepäätöksen siirtäminen lapselle voi siis olla mahdollista vain säätämällä siitä ensin laissa. Näin ei olla tehty; mikään asetus ei voi syrjäyttää lakia.

Käpylän mukaan HolhTL24§ toteaa että vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä.

– Lapselle päätettäväksi annettu rokotepäätös ei ole lainkohdan tarkoittamalla tavalla tavanomainen eikä vähämerkityksinen. Edellämainittuihin pykäliin vedoten, esitän lasten ja nuorten koronarokotusten välitöntä keskeyttämistä kunnes HolhTL23§ ja 24§ pykälä täyttyvät, Käpylä totesi kaupunginhallituksessa.

Puheenjohtaja totesi, että Arttu Käpylän ehdotus raukesi kannattamattomana. Perussuomalaisten toinen edustaja kaupunginhallituksessa on Heli Einola-Virtanen.

Akaan valtuusto käsittelee asiaa keskiviikkona 23. helmikuuta.

Juttua muokattu 18.2.2022 kello 10.20. Lisätty tieto Joni Toivosen erosta.

Juttua muokattu 18.2.2022 kello 14.46 Lisätty tieto valtuustokäsittelyn ajankohdasta.

Perussuomalaisten tuore valtuutettu Arttu Käpylä teki lasten koronarokotuksia koskevan valtuustoaloitteen ensimmäisessä valtuuston kokouksessaan 18.8.2021. Kuva: Oona Eskeli.