Akaan valtuusto valitsi elokuussa koko valtuustokaudeksi kaksi lautakuntaa, joilla ei ole tämän vuoden jälkeen päätettävää

Akaan perusturvalautakunta sekä akaalaisista ja urjalalaisista muodostettu yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta tulevat tarpeettomiksi, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta kunnilta hyvinvointialueelle.

– Niitä tehtäviä, joita lautakunnat nyt tekevät, ei enää sen jälkeen ole. Kaikki päätösvalta siirtyy hyvinvointialueelle, toteaa Akaan ma. perusturvajohtaja Elina Anttila.

Myös perusturvalautakunnan yksilöjaoston päättämät asiat siirtyvät hyvinvointialueelle.

Jouko Rytkönen (kok) toimii perusturvalautakunnan ja yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan puheenjohtajana.  Puheenjohtajana on toiminut vuorotellen Akaan ja Urjalan edustaja. Puheenjohtajuus on vaihtunut kahden vuoden välein. Kuva: Tarja Antola

Lautakunnat valittiin valtuustokaudeksi

Perusturvalautakunta ja yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta valittiin Akaan valtuuston ensimmäisessä kokouksessa koko valtuustokaudeksi eli vuosille 2021–2025. Akaan perusturvalautakuntaan kuuluu 9 ja yhteistoiminta-alueen lautakuntaan 14 jäsentä. Lautakuntia johtaa Jouko Rytkönen (kok). Yhteistoiminta-alueen puheenjohtajana on toiminut vuorotellen Akaan ja Urjalan edustaja. Rytkönen valittiin tehtävään vuosiksi 2021–2023.

Akaan hallintojohtaja Katariina Koivisto kertoo, että perusturvalautakunnan ja yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan työ nykymuodossaan päättyy 31.12.2022.

– Lopetuspäivämäärä (2025) on sikäli virheellinen, että kyllä ne nykymuodossaan lakkaavat, kun hyvinvointialue alkaa toimia, Koivisto kertoo.

Koiviston mukaan vielä ei ole pohdittu, miten lakkauttaminen muodollisesti hoidetaan.

Koiviston mukaan tarvittavat muutokset hallintosääntöön päätetään kuluvan vuoden aikana. Koivisto tekee parhaillaan luonnosta soten siirtosuunnitelmasta eli siitä, mitä missäkin vaiheessa tänä vuonna tehdään hyvinvointialueen valmisteluun liittyen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvinvointialueiden lisäksi jatkossa myös kuntien tehtävä. Katariina Koivisto kertoo, että kuntiin on perustettu hyvinvointilautakuntia tai hyvinvointiasiat on siirretty sivistyslautakunnan alaisuuteen.

Koiviston mukaan Akaassa keskustelua lautakuntarakenteesta tai tehtäväjaosta ei ole vielä käyty. Valtuusto päättää lautakuntarakenteesta hallintosäännössä.

 

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta

Jouni Salonen (sd), Jouko Rytkönen (kok), Tiina Räsänen (kesk), Tero Mäki (ps), Heikki Knuutila (sd), Erja Pentti (kok), Laura Väisänen (vihr), Marlena Weck (ps), Susanna Kilpinen (sd), Janne Saari (sd), Jyrki Salmi (vihr), Katja Alitalo (kok), Tea-Maria Nääppä (kesk), Kirsi Ahvenus-Välimaa (ps).

Jouni Salonen, Jouko Rytkönen, Tiina Räsänen, Tero Mäki, Heikki Knuutila, Erja Pentti, Laura Väisänen, Marlena Weck ja Susanna Kilpinen ovat lautakunnan akaalaisia edustajia, jotka ovat myös Akaan oman perusturvalautakunnan jäseniä.

Perusturvalautakunnan tehtävät

Perusturvalautakunta johtaa, valvoo ja kehittää sosiaalityön tehtäväalueen toimintaa, vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä sekä päättää asioista sosiaalityön tehtäväalueella siten kuin hallintosäännössä säädetään.

Perusturvalautakunta toimii sosiaalihuoltolain mukaisena toimielimenä huolehtien sosiaalihuollon toimeenpanoon sosiaalihuoltolain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään sosiaalilautakunnan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi.

Perusturvavaliokunta päättää sosiaalipalvelujen valvonnan järjestämisestä.

Perusturvalautakunta määrää lastensuojelulain 13 §:ssä mainitun sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan.

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan tehtävät

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta johtaa, valvoo ja kehittää vanhuspalvelun, vammaispalvelun, sosiaalityön sekä terveydenhuollon tehtäväalueiden toimintaa vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä sekä päättää asioista vanhuspalvelun, vammaispalvelun, sosiaalityön sekä terveydenhuollon tehtäväalueilla ja kasvatus- ja perheneuvonnan siten kuin hallintosäännössä säädetään.

Perusturvalautakunta päättää sosiaalityön, vanhuspalvelun, vammaispalvelun sekä terveydenhuollonpalvelujen valvonnan järjestämisestä. Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta toimii tartuntatautilain 58 §:n mukaisena kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.