Kirkkoneuvosto äänesti esityksestään seurakuntapastoriksi – Virkaan ehdotettu on työskennellyt Akaassa

Akaan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille Katja Pääkköstä korkeamman kyvykkyyden perusteella seurakuntapastorin virkaan. Päätös syntyi 13. tammikuuta äänin 6–2.

Kirkkoneuvoston jäsen Pirkko Nord esitti Jaana Alasentien valintaa, minkä kannalle äänestyksessä asettui Nordin lisäksi myös Pasi Kylmälä.

Katja Pääkkösen kannalla olivat Kati Järvinen, Heikki Knuutila, Janna Salminen, Kirsi Turunen, Elina Vaittinen ja kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Ali Kulhia.

Päätöksen mukaan Jaana Alasentie on seuraava vaihtoehto hakijoista Pääkkösen kieltäytymisen varalta. Jos kumpikaan heistä ei tulisi, kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille, että haku avataan uudelleen. Virkaan valittavasta päättää tuomiokapituli.

Pykälän valmistelutekstissä kirkkoneuvostolle kerrotaan, että viranomaisen on vertailtava hakijoiden kykyjä, taitoja ja koeteltua kansalaiskuntoa. Edelleen valmistelussa todetaan, että perustuslain esitöiden mukaan kyvyllä viitataan työn tuloksellisuuden edellyttämiin luontaisiin lahjoihin ja muihin tarpeellisiin kykyihin ja ennen kaikkea hakijan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Kirkkoneuvosto esittää Katja Pääkköstä seurakuntapastorin virkaan. Valinnan tekee tuomiokapituli.

Pääkkönen on työskennellyt ennenkin Akaassa

Katja Pääkkönen on työskennellyt vuonna 2020 Akaassa seurakuntapastorina. Tällä hetkellä hän on Suomen Kipu ry:n järjestökoordinaattori. Pääkkönen on hakenut myös Kylmäkosken vankilapastorin virkaa.

Jaana Alasentie työskentelee tällä hetkellä määräaikaisena seurakuntapastorina Akaan seurakunnassa.

Seurakuntapastorin virkaa haki yhteensä 11 henkilöä, joista neljä haastateltiin. Haastatelluista kolme lähetettiin henkilöarviointiin.

Seurakuntapastorin tehtäviin kuuluu jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten hoitaminen, yleinen seurakuntatyö sekä osallistuminen rippikoulutyöhön. Tällä hetkellä viran erityisenä vastuualueena on palvelun tiimin työalavastaavan tehtävät. Palvelun tiimiin kuuluvat diakonian työalan lisäksi lähetys ja viestintä sekä seurakuntatoimisto. Viran vähimmäispalkka on 3296,27 euroa kuussa. Peruspalkan lisäksi maksetaan euromääräistä kokemuslisää tehtävään soveltuvan aiemman työkokemuksen perusteella.

Tuomiokapituli käsittelee Akaan seurakuntapastorin sekä Kylmäkosken vankilapastorin valintaa istunnossaan 16. helmikuuta.

Juttua muokattu 22.1. Lisätty tieto tuomiokapitulin istunnosta. 

Kaksi kirkkoneuvoston jäsentä olisi esittänyt Jaana Alasentietä seurakuntapastoriksi. Alasentie hoitaa tehtävää tällä hetkellä määräaikaisena. Kuva: Aleksander Hellén

Lue myös: 

Neljässä vuodessa neljä seurakuntaa, neljä kuntaa ja neljä maakuntaa kiertänyt Katja Pääkkönen lähtee Sastamalaan – ”Vakivirkoja on jaossa aika vähän”

Kylmäkosken vankilapastorin virkaan kymmenen hakijaa – Mukana akaalaisille tuttu nimi