UUSI KÄÄNNE: Taysin sairaalatoimintojen tontit hyvinvointialueelle, PSHP ja Tampere hierovat nyt kauppoja parkkialueista

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ei voikaan myydä Taysin sairaa-alueen maita Tampereen kaupungille. Maa-alueet siirtyvät heinäkuisen lain mukaan tulevalle Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Nyt Tampere ja PSHP hierovat kauppoja kahdesta parkkialuuesta, joiden arvo on noin 15 miljoonaa euroa. (Kuva: Rami Marjamäki)
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ei voikaan myydä Taysin sairaa-alueen maita Tampereen kaupungille. Maa-alueet siirtyvät heinäkuisen lain mukaan tulevalle Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Nyt Tampere ja PSHP hierovat kauppoja kahdesta parkkialuuesta, joiden arvo on noin 15 miljoonaa euroa. (Kuva: Rami Marjamäki)

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin suunnittelemat noin 55-57 miljoonan euron maakaupat eivät toteudukaan suunnitellussa muodossa. Kaupat tyssäsivät heinäkuun alussa voimaan tulleeseen lakiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta. Nyt PSHP ja Tampere hierovat kuitenkin kauppoja keskussairaalan alueen itäosassa sijaitsevista Hoitajakadun parkkialueesta ja Itäparkin alueesta. Näiden alueiden markkina-arvo on noin 15 miljoonaa euroa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen lempääläinen jäsen Tuukka Liuha arvosteli kärkevästi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin valmistelemaa Kaupin kampuksen eli keskussairaalan alueen maakauppaa Pirmedioiden haastattelussa muutama viikko sitten.

Nyt Tuukka Liuha sanoo olevansa helpottunut, sillä hänen mielestään täysin järjetön ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 23 jäsenkunnan edun vastainen maakauppa on karahtanut karille.

– Tässä asiassa on kaksi voittajaa: PSHP:n jäsenkunnat ja parhaillaan rakennettava Pirkanmaan hyvinvointialue.

Myös juuri valittuun PSHP:n uuteen hallitukseen kuuluva Liuha ei katso hyvällä PSHP:n ja Tampereen kaupungin jatkamia neuvotteluja Hoitajakadun parkkialueesta ja Itäparkin alueesta.

– Nämä maa-alueet ovat tuiki tärkeät Tampereen yliopistollisen sairaalan kehittämistä varten. Meillä on oltava katseet jopa sadan vuoden päässä. Päivänselvää on, että kehittyvä sairaala tarvitsee joskus lisärakentamista, Liuha sanoo.

Liuha perää, ovatko nyt mahdollisesti tehtävät kaupat tulevaisuudessa riski Taysin investoinneille.

– Tiedossa ei myöskään ole sitä, miten paljon Taysin nykyisiä kiinteistöjä voidaan lisärakentaa ylöspäin. Vanha torni on suojeltu.

Jos PSHP päätyy myymään kaksi parkkialuetta Tampereen kaupungille, niin Liuhan mielestä PSHP:n on varmistauduttava siitä, ettei alueiden tuleva vuokra ole kohtuuton.

Liuha kertoo, että hänen tulonsa julkisuuteen Taysin maa-aluekauppojen johdosta herätti selvästi maakunnan.

– Olen saanut paljon tukea ajatukselleni ja rohkaisua jatkaa asian esillä pitämistä.

Ulkopuoliset alueet kohteina

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Pasi Virtanen vahvistaa, että PSHP ja Tampereen kaupunki neuvottelevat parhaillaan vain Taysin sairaalatoimintojen ulkopuolisista alueista Kaupissa.

– Tays Pitkäniemen, Tays Sastamalan sekä Tays Valkeakosken alla olevat maat eivät myöskään voi olla maakauppojen kohteina. Nämä kaikki kolme kohdetta maineen siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle, Virtanen kertoo.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ajatuksena on ollut, että se kattaisi maanmyynnillä noin 30 miljoonan euron alijäämänsä vuodelta 2020.

– Nyt maakaupat voivat kattaa enimmillään noin puolet vuoden 2020 alijäämästä. Pyrimme kattamaan loput alijäämät omilla konsernin sisäisillä toimilla, Virtanen lisää.

Tuo 15 miljoonaa olisi tulossa Hoitajakadun parkkialueen ja Itäparkin alueen mahdollisesta myynnistä Tampereen kaupungille.

PSHP:n hallituksen esityslistalla (20.9.2021) kerrotaan, että sairaanhoitopiiri pyrkii supistamaan taseen alijäämää omilla tehostustoimillaan sekä muun muassa keräämällä konserniyhtiöiltään ylimääräisiä osinkoja. Lisäksi on mahdollista myydä konsernin sisäisesti Sydänsairaalan ja Coxan tontit kyseisille yhtiöille. Lopullinen taseen tilanne selviää kuitenkin vasta vuoden 2022 lopussa.

Maa-alueet voidaan myydä markkinoille

Jos Tampereen kaupunki ei olisikaan kiinnostunut ostamaan Hoitajakadun parkkialuetta eikä Itäparkin aluetta, ne voitaisiin PSHP:n hallituksen mukaan myydä myös markkinoille.

Koko Taysin alueen maakauppakuvio juontaa juurensa PSHP:n valtuuston vuoden 2020 joulukuussa tekemään päätökseen. Siinä todetaan, että vuonna 2020 todennäköisesti syntyvä alijäämä katettaisiin suunnitelmakaudella maanmyyntivoitolla. Viime vuoden tilinpäätös oli lopulta noin 30 miljoonaa euroa alijäämäinen, josta summasta noin 10 miljoonaa euroa on saamatta jääneitä koronatukia.

Viime syksyn aikana PSHP:n maanmyyntiaikeista tehtiin useita taustaselvityksiä. Näitä olivat esimerkiksi selvitys maa-alueiden luovutushistoriasta, selvitys maakauppojen verovaikutuksista, selvitys maa-alueiden konsernin sisäisestä kaupasta sekä selvitys maakauppojen suhteesta rajoituslakiin. Mikään selvitys ei silloin osoittanut, etteikö maakauppoja olisi voitu toteuttaa.

PSHP valmisteli maakauppoja Kaupin kampuksen (keskussairaalan alue), Tays Valkeakosken, Tays Sastamalan ja Tays Pitkäniemen (kehitysvammalaitoksen maa-alue) alueiden osalta yhdessä kunkin sijaintikuntien kanssa. Maa-alueiden arvoista teetettiin vähintään kaksi arviokirjaa kutakin kohdetta kohti. Lisäksi Tampereen kaupunki laaditutti omat arviokirjat Kaupin kampuksen maa-alueista. Näiden arviokirjojen perusteella syntyi yhteinen näkemys maa-alueiden markkina-arvosta. Kaikkiaan edellä mainittujen alueiden arvo olisi yhteensä 55-57 miljoonaa euroa. Niiden tasearvo on ollut noin 10 miljoonaa euroa, joten myyntivoittoa kaikkien maiden myynnistä olisi kertynyt 45-47 miljoonaa euroa.

Toukokuussa sijaintikuntien edustajat ja sairaanhoitopiirin edustajat aloittivat neuvottelut maakauppojen yhteisistä periaatteista. Eniten näkemyseroja oli maakauppojen tuottovaatimuksesta eli kauppahintaan perustuvasta vuosivuokrasta sekä vuokra-ajasta.

Heinäkuun alussa tuli voimaan laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta. Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyvän toiminnan edellyttämään rakennusomaisuuteen sitoutuvan kuntayhtymän maaomaisuuden tulee siirtyä hyvinvointialueelle. Maakunnissa on ollut erilaisia näkemyksiä tämän lainkohdan täsmällisestä merkityksestä sekä sen vaikutuksista maanmyyntien aikatauluun. Siksi PSHP pyysi asiasta asiantuntijalausunnon Asianajotoimisto Merilammelta.

Lausunnon mukaan säännös ei anna sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle oikeutta myydä sairaalatoiminnan käytössä olevia tontteja. Niinpä kaupan kohteina ei voinut olla keskussairaalan sairaalarakennusten tai sairaalatoimintaan kiinteästi liittyvien rakennusten maa-alueet eikä Pitkäniemen kehitysvammalaitoksen, Tays Valkeakosken eikä Tays Sastamalan sairaaloiden maa-alueet.

Sen sijaan keskussairaalan alueen itäosassa sijaitsevat Hoitajakadun parkkialue sekä Itäparkin alue voivat olla kaupan kohteina. Lausunnon sisällöstä ja sen merkityksestä on yhtäläinen näkemys myös sijaintikuntien edustajilla. Pysäköintialueiden myynti tarkoittaisi suunnitellun pysäköintilaitoksen rakentamisen aikaistamista. Näiden alueiden markkina-arvo arviokirjojen mukaan on noin 15 miljoonaa euroa.

Käy katsomassa verkossa valokuvaaja Rami Marjamäen tekemä video koko Taysin maa-alueesta.

MATTI PULKKINEN