Pilaantuneen maan käsittely paisutti budjetin lähes kaksinkertaiseksi – Katso, paljonko puretun hallin alta ja ympäristöstä kaivettujen maamassojen käsittely maksaa

Puretun hallin ja vaihdettujen maamassojen alueen jatkosuunnittelu täsmentyy tulevaisuudessa. Ensimmäisenä tontin läpi rakentuu uusi kevyen liikenteen väylä. Kuva: Jarno Keskinen.

Ryödintien kevyen liikenteen väylän rakennustyöt pääsevät Akaan kaupungin kiinteistöpäällikkö Ville-Pekka Lehtosen mukaan jatkumaan vasta lokakuun alussa. Kevyen liikenteen väylän urakoitsija Mika Korpela Toijalan Kone ja Kuljetus Oy:stä kertoi toivovansa, että väylä saataisiin valmiiksi viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Töiden viivästyminen johtui ensin siitä, että väylän tukkeena ollutta vanhaa linja-autohallia ei ollut purettu.

– Se piti olla purettuna huhtikuun loppuun mennessä. Me emme voi tehdä omaa työtä valmiiksi ennen kuin halli on purettu, sillä suunnitelman mukaan kevyen liikenteen väylä on linjattu hallin läpi, Korpela kertoi Akaan Seudulle jo kesäkuussa.

Pilaantuneet maat estävät etenemisen

Lehtonen kertoo purku-urakan liikahtaneen eteenpäin jo heinäkuun alkupuolella.

– Työmaalla on pidetty rakennusvalvonnan aloituskokous 7. heinäkuuta. Konepurkutyöt aloitettiin elokuun alussa. Purun toteutti Fortum Waste Solutions Oy, Lehtonen kertoo.

Kiinteistön aiemmasta toiminnasta johtuen alueella tehtiin maaperän ympäristötekninen tutkimus syksyllä 2020.

– Tutkimuksen laboratorioanalyysien tuloksien perusteella purettavan rakennuksen alapuolella ja sen läheisyydessä on maaperän pilaantuneisuutta lähinnä öljyhiilivedyillä, Lehtonen sanoo.

Maaperän kunnostuksesta purettavan rakennuksen kohdalla tehtiin kunnostussuunnitelma ja pilaantuneen maan poistosta ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukseen. Kunnostus toteutetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti. Pilaantuneet massat poistaa hallin purkajanakin toiminut Fortum Waste Solutions Oy.

Arvio kustannuksista saatu

Elokuun 25. päivä kokoontunut Akaan tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan päätöksen, jonka mukaan Fortum Waste Solutions Oy oli ainoa rakennuksen purku-urakasta ja pilaantuneen maaperän kunnostuksesta määräaikaan mennessä tarjouksen jättänyt toimija. Purku-urakan ja pilaantuneen maaperän kunnostuksen hinta oli 53 000 euroa.

Pilaantuneen maaperän käsittelyn osalta kustannukset eivät kuitenkaan ole vielä varmat.

– Massojen vaihto ei sisälly urakan ilmoitettuun kokonaishintaan 53 000 euroa. Pilaantuneen maaperän kunnostustyö tehdään yksikköhintaperusteisesti, Lehtonen lisää.

Ympäristöteknisen tutkimuksen tulosten perusteella arvio pilaantuneen maaperän kunnostuksen kustannuksista on noin 40 000 euroa.

– Kunnostuksen aikaisten analyysien perusteella päätetään paikat, joihin maat viedään. Eri pitoisuuksilla ja eri tavoin pilaantuneet maat viedään vastaanottopaikkoihin, joilla on ympäristöluvan mukaan lupa vastaanottaa kyseisen kaltaista pilaantunutta maa-ainesta. Tästä johtuen samalta työmaaltakin saattaa mennä kuormia useaan eri paikkaan, Lehtonen taustoittaa.

Puhtaita maita viedään myös maankaatopaikalle. Pilaantuneiden maa-ainesten kaivaminen ja poiskuljetus tapahtuu kunnostuksen valvojan ohjauksessa.

– Urakkasopimuksen mukaan hanke on luovutettava tilaajalle viimeistään 30. syyskuuta. Keskeytyksissä olleet kevyen liikenteen väylän rakennustyöt pääsevät jatkumaan viimeistään 1. lokakuuta, Lehtonen päättää.