Kaupunginhallitus ei kelpuuttanut selvitystä lähipalveluiden turvaamisesta Toijalan taajaman ulkopuolella – ”Ei voi olla niin, että joukkoliikenneasioita vasta pohditaan, mietitään ja suunnitellaan kehittämistä!”

Inka Loppi esitti, että kaupunginhallitus palauttaa valmisteluun selvityksen, joka sille tuotiin Jouni Salosen (oik.) ja 17 muun valtuutetun tekemään aloitteeseen terveydenhuollon lähipalveluiden määrästä ja tarpeesta Akaassa Toijalan taajaman ulkopuolella. Arkistokuva: Mikko Peltoniemi.

Jouni Salonen (sd) ja 17 muuta valtuutettua esittivät syyskuussa 2020 valtuustoaloitteella, että kaupunki käynnistää pikaisesti selvityksen terveydenhuollon lähipalveluiden määrästä ja tarpeesta Akaassa Toijalan taajaman ulkopuolella ja siitä, miten nämä lähipalvelut tullaan turvaamaan ja missä määrin ja missä tiloissa niitä tullaan tuottamaan.

Aloitteessa todettiin myös, että Toijalan taajamaan on valmistumassa uusi upea hyvinvointikeskus, johon ollaan keskittämässä koko Akaan sosiaali- ja terveyspalvelut. Kun päätös hyvinvointikeskuksen rakentamisesta tehtiin, oli aloitteen allekirjoittajien mukaan vahvasti esillä myös joidenkin lähipalveluiden säilyttäminen ja turvaaminen Toijalan taajaman ulkopuolella.

– Tällaisia lähipalveluita ovat ainakin lasten suuterveydenhuolto, aikuisneuvola sekä äitiys- ja lastenneuvola, aloitteessa kirjoitettiin.

Akaan ja Urjalan yhteinen perusturvalautakunta käsitteli aloitetta marraskuussa 2020 ja hyväksyi viranhaltijoiden selvityksen, jonka mukaan hyvinvointikeskuksen palvelut ovat muun muassa myös osin saavutettavissa käyttäen julkista liikennettä, ja sekä sitä että palveluliikennettä kehittämällä palvelujen saavutettavuutta voidaan edelleen parantaa.

– Akaan sisäisen palveluliikenteen ja aikataulujen kehittäminen paremmin asiointia palvelevaksi on tärkeää aloittaa alkuvuoden aikana yhteistyössä kunnan eri toimialojen ja liikennöitsijöiden kanssa, ma. perusturvajohtaja Elina Anttila, johtava ylilääkäri Tiina Määttä ja va. johtava hoitaja Marja Lehtosen valmistelema selvitys kertoi.

Lue tarkemmin: ”Kaikenlaisia keskusteluja on käyty, mutta toteutukseen asti ne eivät ole menossa” – Viialaan ja Kylmäkoskelle ei ole suunnitteilla lasten hammashoitoa tai muita lähipalveluja

Toijalaan, Matinpuiston kentälle rakennettu Akaan hyvinvointikeskus otetaan käyttöön elokuussa 2021. Kuva: Tarja Antola

Kulku ja aikataulut kiinnostavat

Kaupunginhallitus käsitteli Salosen ja kumppaneiden valtuustoaloitetta tiistaina 18. toukokuuta. Kaupunginjohtaja Antti Peltola esitti, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi perusturvalautakunnan päätöksen ja selvityksen ja esittää valtuustolle tiedoksi selvityksen valtuustoaloitteiseen sekä esittää valtuustolle myös, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjan mukaan Inka Loppi (sd) esitti kokouksessa, että palautetaan asia valmisteluun ja selvitetään asiat paremmin. Lopin mukaan tämä ei aivan pidä paikkaansa.

– Esitykseni oli kyllä vain, että palautetaan valmisteluun. Toki evästystä kokouksessa annettiin uudelleen valmisteluun, mutta valmisteluun palautus -esityksessäni ei ollut tuollaista lausetta, Loppi kertoo Akaan Seudulle.

Mervi Pulkkinen (kesk), Hannu Järvinen (sd) ja Tuija ToivonenPerttunen (vas) kannattivat Lopin esitystä, minkä jälkeen se hyväksyttiin kaupunginhallituksessa yksimielisesti.

Siihen, miksi asia palautettiin valmisteluun, oli Inka Lopin mukaan montakin syytä. Suurin syy oli julkisen liikenteen kuvauksen epämääräisyys.

– Hyvinvointikeskuksen avautuminen on jo lähellä ja ollut pitkään tiedossa, joten ei voi olla niin, että joukkoliikenneasioita vasta pohditaan, mietitään ja suunnitellaan kehittämistä! Loppi paiskoo.

Hän halusi vastauksessa valtuustoaloitteeseen konkretiaa esimerkiksi siitä, miten kulku hyvinvointikeskukseen muista taajamista on järjestetty, ja otetaanko esimerkiksi ajanvarauksessa tarvittaessa huomioon palveluliikenteen aikataulut ja priorisoidaan niiden kanssa yhteen sopivia vastaanottoaikoja julkista liikennettä käyttäville asiakkaille.

– Onko joukkoliikenteen reitteihin ja aikatauluihin suunniteltu muutoksia elokuun alusta alkaen kulkuyhteyksien parantamiseksi? Miten joukkoliikenteestä tiedottamista kehitetään niin, että reitit, aikataulut ja mahdollinen kutsuliikenne olisi kuntalaisten tiedossa ja helposti löydettävissä digitaalisista kanavista? Loppi kysyy.

Sekin kiinnostaa, miten koululaisten suun terveyden tarkastukset ja hammashoito järjestetään niin, että kulku palvelujen piiriin onnistuu ilman, että poissaolot koulusta venyvät koko päivän mittaisiksi tai muualla työssäkäyvät vanhemmat joutuvat olemaan kokonaisia työpäiviä pois töistä. Kuten myös se, mitä palveluita on mahdollista lisätä kotiin tuotavina palveluina ja miten palvellaan niitä asiakkaita, joilla mahdollisuutta etäyhteyksiin ei ole tai etäyhteyksien käyttöön tarvittavat valmiudet puuttuvat.

– Olisiko jotain palveluita esimerkiksi Viialan yhtenäiskoulun kokoisessa yksikössä kuitenkin järkevää ja tehokasta tarjota paikan päällä, ja millaisia asioita uuden koulun suunnitelmissa olisi mahdollisesti otettava tästä näkökulmasta huomioon? Loppi jatkaa vastauksessaan Akaan Seudulle.