Yhdistykset esittäytyvät: Akaan kansalliset seniorit

Kenelle yhdistys on tarkoitettu?

Yhdistyksen tavoitteena on olla yhdyssiteenä Akaassa ja sen lähiympäristössä asuvien ja vapaa-aikaansa viettävien eläkeläisten ja ikääntyvien ihmisten kesken.

Minkälaista toimintaa yhdistyksessä järjestetään?

Tuemme jäsentemme elämän hyvää laatua ja edistämme heidän sekä henkistä että fyysistä hyvinvointiaan järjestämällä ja osallistumalla erilaisiin jäsenistöä kiinnostaviin tapahtumiin.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Jäseneksi voi ilmoittautua täyttämällä nettisivuillamme olevan kaavakkeen tai ilmoittamalla jollekin tuntemalleen jäsenellemme liittymishalukkuudestaan. Otamme varmasti yhteyttä.

Miksi kannattaa lähteä mukaan?

Suunnittelemme erilaista virkistystoimintaa kuten teatteri- ja konserttimatkoja, tutustumiskäyntejä ja ulkoilutapahtumia huomioiden jäsenistön toiveet.

Yhdistyksessämme toimii viisi kerhoa; kortti-  ja muistikerhot sekä DIGI-kerho henkisen suorituskyvyn virkistämiseen, sekä keila- ja liikuntakerhot fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen.