Perinnemaisemat kaipaavat huolenpitoa – ELY-keskus etsii maisemia ja niiden hoitajia

Umpeenkasvava perinnemaisema kaipaa alkukunnostusta ja hoitoa säilyäkseen. Kuva Suvi Järvenpää.

Perinnemaisemat, kuten niityt, kedot, haat, ranta- ja metsälaitumet kaipaavat hoitoa, jotta ne ja niiden monimuotoinen, mutta uhanalainen lajisto säilyy. Pirkanmaan ELY-keskus pyytää sellaisia asiasta kiinnostuneita yrityksiä, yhdistyksiä ja talkooporukoita ilmoittautumaan, jotka voisivat toteuttaa perinnemaisemakunnostusta ja -hoitoa Pirkanmaalla etenkin vuosina 2021–2022. Hoito- ja kunnostustöiden toteutuksesta maksetaan palkkiot.

Kunnostustöihin kaivataan tekijöitä muun muassa raivauksiin ja puiden kaatoihin, niittoihin kuivalle maalle ja rannoille sekä niitto-, raivaus- ja hakkuujätteen keräämiseen ja kuljettamiseen.

Hoitotöihin kaivataan lisäksi laiduntajia kuten lampaita, lehmiä, hevosia, alpakoita sekä työntekijöitä käsin ja koneellisesti tehtäviin niittoihin. Myös liikutettavia lammaskatraita paimenkoirineen pienille kohteille etsitään. Tehtävät työt ovat lähes yhtä monimuotoisia kuin niittyjen lajisto, joten älä epäröi ilmoittaa erikoisemmastakaan luonnonhoitoon liittyvästä työtavasta!

Kerro hiomattomista helmistä

Pirkanmaalla on myös kunnostusta kaipaavia perinnemaisemia, joista ELY-keskus ei vielä tiedä. Jos tällainen hiomaton helmi on tiedossasi, kerro ELY-keskuksella siitäkin. Arvokkaimmille perinneympäristöille pyritään järjestämään kunnostus Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta, tietysti maanomistajan luvalla.

Perinnemaisemien kunnostus ja hoito on osa ympäristöministeriön käynnistämää Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa on mukana myös Pirkanmaan ELY-keskus. Hoitotyöt tehdään pääasiassa Helmi-ohjelmassa valmistuvien suunnitelmien mukaisesti. ELY-keskus toivo kiinnostuneiden lisäävän tiedon tarjoamastaan työpanoksesta tai eläimistä ensisijaisesti Laidunpankkiin, jolloin tiedot ovat kootusti ja valtakunnallisesti saatavilla. Pirkanmaan ELY-keskukseen voi ottaa yhteyttä myös suoraan puhelimitse tai sähköpostilla joko projektisuunnittelija Suvi Järvenpäähän, p. 0295 036 379, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi tai ympäristöasiantuntija Tiina Schultziin, p. 0295 036 382, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi.