Akaa ostaa pankilta 50 000 eurolla tontin, jota on tarjottu myös Lidlille – Alueen kautta rakennetaan uusi kulkuyhteys Hämeentieltä Miljoonasillalle

Akaan kaupunki ostaa Hämeentien ja Ryödintien välissä sijaitsevan 3177 neliömetrin kiinteistön Etelä-Pirkanmaan Osuuspankilta 50 000 eurolla. Rakentamaton maa-alue sijaitsee Kulttuuritalo Laaksolan takana osoitteessa Hämeentie 47.

Kiinteistön omistaa Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin sataprosenttisesti omistama Kiinteistö Oy Toijalan Kierikka.

Akaan kaupunki ostaa Kulttuuritalo Laaksolan takana olevan maa-alueen, jonka omistaa Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin kiinteistöosakeyhtiö. Kuva Mikko Peltoniemi

Uusi reitti Miljoonasillalle

Kauppa liittyy Hämeentien uusiin liikennejärjestelyihin. Kaupungin tarkoituksena on rakentaa tontin kautta uusi katulinjaus Hämeentien ja Ryödintien välille. Suunnitelmien mukaan autoliikenne kulkee jatkossa uuden tieyhteyden kautta Hämeentieltä Miljoonasillalle. Vanha liittymä sillalta Viialan suuntaan jää kevyenliikenteen käyttöön.

Katusuunnitelmat kuuluvat Hämeentien liikennejärjestelyjen toiseen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Hämeentien ja Satamatien risteykseen kolmihaarainen kiertoliittymä, jonka työt alkoivat viime vuoden puolella. Kiertoliittymän on määrä olla valmis elokuun lopussa 2020.

Kaupan kohteena oleva alue on kaavoitettu asuin- ja liikerakennusten tontiksi. Kaupunki aikoo muuttaa tontin kaavaa katusuunnitelman mukaiseksi. Kaupungin tavoitteena on, että kaavamuutos on lainvoimainen vielä ennen kesälomia ja uuden tieyhteyden rakentaminen alkaa loppukesästä.

Akaan kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistökaupan kokouksessaan 3. maaliskuuta ja valtuutti kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkisen allekirjoittamaan kauppakirjan kaupungin puolesta.

Rakennushanke ei toteutunut

Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin varatoimitusjohtaja Tuomo Smått kertoo Laaksolan takana olevan tontin päätyneen pankille 1980-luvun lopulla tai 1990-luvun alkupuolella. Kun tontille kaavailtu yhdistetty liiketila- ja asuinrakennus ei toteutunut, päätyi tontti asiakkaalta pankille kiinteistökehityskohteeksi, mikä käytännössä tarkoitti varatoimitusjohtajan mukaan sopivan asuntorakentajan etsimistä.

Tontilla on ollut kadun reunaan rajoittunut iso hirsinen asuinrakennus, jonka pankki puratti pois. Osuuspankkia tuolloin johtanut Heikki Teräväinen muistelee, että talon kaakeliuunit päätyivät vielä uudelleen käyttöön. Teräväisen mukaan kiinteistöyhtiön nimi Kierikka liittyy itse paikkaan ja Kierikka-nimiseen talonväkeen.

Tontin pusikoita siistittiin raivaamalla ja kulottamalla, minkä pankki teetti palokuntanuorilla.

Kaupunki rakentaa alueen kautta uuden tieyhteyden Hämeentien ja Ryödintien välille.

Lidlille liian pieni

Varatoimitusjohtaja Tuomo Småttin mukaan tonttia on tarjottu aikanaan myös Lidlille, kun kauppaketju kysyi sopivaa liikepaikkaa Toijalasta. Tontti olisi täyttänyt yrityksen ehdot muun muassa kahdelle eri kadulle johtavan kulkuyhteyden osalta, mutta muuten tontti oli Småttin mukaan Lidlille auttamattomasti liian pieni.

Tuomo Småttin johtaja-aikana tontille on kaavailtu kaksikerroksista puukerrostaloa ja käyty keskusteluja paritalohankkeesta. Myös hoivapalvelurakentaminen on Småttin mukaan ollut esillä lähistölle nousevan hyvinvointikeskuksen myötä.

Helmikuussa pankin hallitus näytti vihreää valoa tontin myymiselle Akaan kaupungille asema-alueen kehittämistä ja liikennejärjestelyjen toteuttamista varten.