Hämeentien ja Satamatien risteykseen tulee kiertoliittymä tai kanavoitu liittymä – Ryödintielle käännytään Laaksolan parkkipaikan yli

Kari Palomäen mielestä Ryödintielle ei pitäisi ajaa liitymäalueelta ollenkaan.

Destia esitteli tiistaina 19.3. Toijalan yhteiskoulun auditoriossa yleisölle kolme vaihtoehtoa Hämeentien ja Satamatien sekä Hämeentien ja Ryödintien liittymäratkaisuiksi.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa Satamatien ja Hämeentien risteys korvattaisiin kolmihaaraisella kiertoliittymällä, jonka keskisaarekkeen halkaisija on 20 metriä. Suojatiet kulkisivat jokaisen haaran yli. Miljoonasillan ajoneuvoliikenne katkaistaisiin siten, että sillalta ei pystyisi kääntymään kiertoliittymän suuntaan. Suunta olisi varattu kevyelle liikenteelle.

Toisen vaihtoehdon kanavoidussa liittymässä Satamatietä tultaessa Hämeentielle, vasemmalle kääntyjille olisi oma lyhyt kaistansa ja oikealle kääntyville oma kaistansa. Jokaiseen haaraan tulisi saarekkeet turvaamaan tien ylitystä. Liittymään on mahdollista tehdä myös valo-ohjaus, mikäli siihen on tarvetta. Tässäkin vaihtoehdossa Miljoonasillan kohti Satamatien ja Hämeentien risteystä laskeutuva ramppi on varattu kevyelle liikenteelle.

Kolmannessa vaihtoehdossa Satamatien ja Hämeentien risteykseen tehtäisiin nelihaarainen kiertoliittymä. Miljoonasillalta pääsisi ajamaan ramppia pitkin Hämeentielle kiertoliittymään ja päin vastoin. Kevyt liikenne tulisi Miljoonasillalta saman rampin sivua pitkin Hämeentielle, jossa olisi suojatie. Toinen suojatie kulkisi Satamatien yli. Nelihaaraisen kiertoliittymän keskisaarekkeen halkaisija olisi 13 metriä.

Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa Miljoonasillalta käännyttäisiin Viialaan päin menevää ramppia alas ja siellä tehtäisiin käännös Ryödintien suuntaan. Ryödintien liittymästä käännyttäisiin Laaksolan nykyisen pysäköintialueen yli Hämeentielle. Satamatien suunnasta tultaessa liittymässä olisi kanavaointi, eli oma kaista Ryödintielle kääntyvälle liikenteelle.

Kiertoliittymä on turvallinen

Johtava konsultti Kari Lehto Destialta kertoo, että kolmihaaraisen kiertoliittymän hyvä puoli on se, että myös normaalia suuremmat jättirekat, eli HCT-rekat pystyvät kulkemaan kiertoliittymässsä kaikkiin suuntiin.

– Nelihaaraisessa kiertoliittymässä HCT-rekat eivät mahtuisi ajamaan. Hämeentien ja Satamatien suuntiin pystyisi ajamaan moduulirekalla. Miljoonasillalla ei raskaalla ajoneuvolla saa ajaa. Hämeentien kiertoliittymästä ramppia pitkin Miljoonasillalle voisi ajaa pienellä jakeluautolla, pakettiauttolla ja henkilöautolla. Se on tiukka paikka.

Myöskään kanavoidussa liittymässä HCT-rekat eivät mahtuisi ajamaan, ellei suunnitelmaan tehtäisi pieniä muutoksia tai sallittaisi poikkeavia ajolinjoja, kuten vastaantulevan kaistan käyttöä.

Antti Soisalon mukaan kiertoliittymä on liikenteen toimivuuden ja jonojen kannalta paras ratkaisu.

Destian johtavan konsultin Antti Soisalon mukaan liikenteen toimivuuden ja jonojen kannalta Satamatien ja Hämeentien liittymän kehittäminen kiertoliittymänä on paras ratkaisu.

– Kiertoliittymän kapasitetti riittää nyt ja se riittää myös tulevaisuudessa, vaikka liikennemäärät kasvaisivat.

Soisalon mukaan kiertoliittymä on paras vaihtoehto myös liikenneturvallisuuden kannalta.

– Kiertoliittymä pakottaa liittymäsuuntien nopeudet alas. Jos jotain tapahtuu, kiertoliittymässä törmäyskulmat ovat loivia.

Tekninen johtaja Jaana Kootan mukaan liikenneratkaisuihin on varattu 700 000 euroa.

Valtio ei osallistu kustannuksiin

Akaan tekninen johtaja Jaana Koota kertoo, että vuoden 2019 talousarvioon ja vuoden 2020 taloussuunnitelman investointiohjelmaan on varattu yhteensä 700 000 euroa Hämeentien ja Satamatien sekä Hämeentien ja Ryödintien liittymäratkaisuihin. Alustavien kustannusarvioiden mukaan kolmihaarainen kiertoliittymä maksaisi 680 000–700 000 euroa, kanavoitu liittymä 600 000–620 000 euroa ja nelihaarainen kiertoliittymä 790 000–820 000 euroa.

Valtio ei kustannuksiin osallistu, sillä vaikka Hämeentie on pääosin valtion tie, Kilsanmäeltä Rautalaan se on kaupungin katua. Satamatie ja Miljoonasilta ovat myös kaupungin katualuetta.

Kootan mukaan seuraavaksi asiaa käsitellään teknisessä lautakunnassa, jossa valitaan jatkosuunnitteluun menevä vaihtoehto.

– Tavoitteena on päästä aloittamaan hanke tänä vuonna ja jatkaa sitä ensi vuonna.

Kumpikaan kiertoliittymistä ei mahdu nykyiselle katualueelle, joten valtion omistamalta puunlastausalueelta täytyy saada aluetta käyttöön. Akaan kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkisen mukaan kaupunki neuvottelee Väyläviraston kanssa kiertoliittymien vaatimien maa-alueiden ostamisesta.

– Mikäli kaupasta ei jostain syystä päästäisi yhteisymmärrykseen, kaupunki laittaa lunastustoimituksen vireille. Se mahdollistaa työluvan alueella. Toki tukkikasat pitää saada ensin yhteisymmärryksessä siirrettyä hieman sivumpaan, Sarkkinen toteaa

Nykyiset liikennejärjestelyt ovat hirveät

Ryödintiellä asuvan Kari Palomäen mielestä kolmihaarainen kiertoliittymä olisi liittymäratkaisuksi järkevin vaihtoehto. Seuraavaksi mieluisin vaihtoehto Palomäelle on nelihaarainen kiertoliittymä.

– Mielestäni tosin Ryödintielle ei tarvitsisi ajaa ollenkaan, varsinkin sitten kun tukkihommat siirtyvät Akaa Pointiin. Siinä ajetaan nyt tosi kovaa. VR:n parkkipaikoillekin pääsee kiertämään Matinpuiston kautta.

Palomäki kertoo ajavansa Miljoonasiltaa harvakseltaan ja kaupassakin hän käy mieluummin jalkaisin.

– Nykyiset liikennejärjestelyt Miljoonasillalla ovat ihan hirveät. Kaikki tututkin jotka tulevat kylään ovat ihan ihmeissään sen suhteen, että miten siinä kuuluu ajaa.

Tilaisuuden järjestivät Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken Yrittäjät sekä Akaan kaupunki.

Destian yleisötilaisuudessa yleisö pääsi tutkimaan erilaisia liittymävaihtoehtoja.

 

Vaihtoehto 3. Kuva: Destia.
Vaihtoehto 1. Kuva: Destia.
Vaihtoehto 2. Kuva: Destia.