Akaan strategian toimenpideohjelmat 2018–2020 huomenna valtuustossa

Akaan kaupunginhallitus poisti muun muassa asuntomessuista päättämisen, lisäraidelobbauksen ja mediayhteistyön elinvoima- ja ympäristöohjelmasta

Akaan valtuusto käsittelee huomenna kokouksessaan 30. toukokuuta hyväksytyn Viksu Akaa -kaupunkistrategian toimenpideohjelmia. Vuoteen 2025 ulottuvan strategian mukaan Viksu Akaa on kasvun keskiössä. Kaupungin arvot ovat turvallisuus, aktiivinen avoimuus ja vuorovaikutus, yhteisöllisyys, asukaskeskeisyys ja kestävä kehitys.

Strategiaa toteuttamaan on laadittu neljä ohjelmaa: elinvoima- ja kaupunkiympäristö-, henkilöstö-, hyvinvointi- ja sivistysohjelmat.

Akaa on vireä elinvoimakunta

Elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelman mukaan Akaa on vireä elinvoimakunta. AkaaPoint-yritysaluetta kehitetään muun muassa myymällä aluetta yrityksille aktiivisesti ja rakentamalla alueen tieverkosto kuntoon.

Akaa järjestää tulevaisuudessakin Akaa-päivän ja Hunajahulinat. Lisäksi kaupunki on mukana järjestämässä Näkymä-ympäristötaidetapahtumaa, Vasenkätisten vestivaalia, Punaisen maton huuma -tapahtumaa, Toijalan ja Viialan markkinoita, Toijala Lentis -lentopallotapahtumaa ja Nuorkauppakamarin Paljujen yötä.

Tavoitteena on lisätä myös Veturimuseon näkyvyyttä osana Toijalan asemaa. Myös asemien seutuja halutaan siistiä.

Toijalan keskusta-alueelle arkkitehtuurikilpailun tuloksena tehtyjä suunnitelmia toteutetaan ja Viialan asemanseudulle laaditaan suunnitelma. Akaa haluaa olla viihtyisä ja tunnettu kaupunki.

AkaaPoint on Akaan kaupungin elinkeinopolitiikan kärkihankkeita. Pistoraiteen rakentaminen alueelle on valtion listassa ensimmäisenä. Ensimmäinen yritystointi alueelta on tarkoitus myydä tänä vuonna.

Päätös asuntomessuista siirtyy

Akaan kaupunginhallitus poisti elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelmasta jäsen Jukka Ahosen (Ryhmä 2020) esityksestä, jäsen Heli Piiraisen (vas) kannattamana ja lopulta yksimielisesti joukon kaupungin elinvoiman kannalta tärkeitä tehtäviä vuosilta 2018–2025. Näin kaupungin markkinointisuunnitelmaa ei päivitetä, yrityksille ei laadita palveluopasta ja asuntopoliittinen ohjelma jätetään tekemättä.

Kuituverkkoyhteyksien rakentamisesta ei tehdä päätöstä eikä asuntomessujen hakemisesta. Moottoritien risteyksessä olevaa Akaanportin yritysaluetta ei laajenneta moottoritien itäpuolelle eikä Toijalan sataman kehittämiselle laadita toteutussuunnitelmaa.

Tekemättä jää myös yritysalueiden kylttien yhdenmukaistaminen ja kunnostaminen, pyöräilyverkoston ja puistojen kehittämissuunnitelma sekä Arajärven, Tipurin ja Luttusten alueiden kehittämisen toteutussuunnitelma.

Mediaan ei pidetä säännöllistä yhteyttä

Kaupunginhallituksen linjauksen mukaan elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelmasta poistetaan metalli-, muovi- ja puuteollisuuden kanssa tehtävä yhteistyö, säännöllinen yhteistyö median kanssa, 3- ja 4-raiteiden tilanteen seuraaminen sekä 9-tien kehittäminen ja tehostettu yhteistyö yhdistysten ja seurojen kanssa.

Työhyvinvoinnin on lisäännyttävä

Akaan henkilöstöohjelma lähtee siitä, että sairauspoissaolot vähenevät 5 prosenttia. Tähän päästään päivittämällä aktiivisen tuen ja puuttumisen toimintamalli ensi vuoden aikana. Myös korvaavan työn ja uudelleen sijoittamisen mallit halutaan aktiiviseen käyttöön.

Ensi vuonna uusitaan myös henkilöstön muistamissääntö, parannetaan tiedottamista ja toimivien työpaikkakokouksien määrää.

Ohjelman mukaan esimiehet johtavat henkilöstöään Akaan kaupungin strategiassa määrättyjen arvojen mukaan ja heitä tuetaan päivittäisessä johtamisessa kannustamalla ja kouluttamalla.

Palveluseteleitä tarpeen mukaan

Hyvinvointiohjelma tähtää palvelujen tuotannon kehittämiseen. Kaupungissa tehdään selvitys palvelusetelin käyttöönoton vaikutuksista ja hyödyistä eri palveluissa. Palvelusetelin käyttöä laajennetaan, kun se on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta.

Narikka-toimintaan suunnitellaan lasten ja nuorten palvelukokonaisuus. Kaupunkiin laaditaan kiusaamisen ehkäisyn, tunnistamisen ja puuttumisen sekä jälkihoidon suunnitelma.

Akaassa tavoitellaan myös lastensuojelun asiakasperheiden määrän vähentämistä. Nuorten syrjäytymistä pyritään ehkäisemään perustamalla monialainen nuorten tiimi yhdessä nuorisovaltuuston kanssa.

Akaan lukio on turvallinen oppimisympäristö

Sivistysohjelman mukaan Akaan lukiossa voivat akaalaiset nuoret jatkaa opinpolkuaan turvallisessa ja yksilölliset tarpeet huomioivassa ympäristössä. Lukio tarvitsee onnistunutta markkinointia.

Perusopetus on Akaassa perusopetuslain mukaista, ja kaupungin varhaiskasvatusympäristö on kehittävä, oppimista edistävä ja turvallinen.

Sivistysohjelman mukaan käytettävien tilojen on oltava terveitä, turvallisia ja monipuolisia. Ohjelmakaudella Akaa tulee tekemään päätökset muun muassa päiväkoti- ja kouluverkosta.

Yhteistyöstä Valkeakoski-Opiston kanssa Akaan sivistysohjelma ei puhu mitään. Viialan museolle halutaan näyttelytilat ja kaupungin taidekokoelma viedään virtuaaliseen ympäristöön jokaisen katsottavaksi.

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.