Väestön ikääntyminen tuo ministeri Annika Saarikon mielestä Suomeen ison ajattelutavan muutoksen

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) kehotti kuntapäättäjiä Akaassa miettimään, miten suomalaisten ikääntyminen otetaan Akaassa vastaan. Kotihoitoa on vahvistettava ja laitoshoitoa purettava, mutta tämä ei yksin riitä.

– Ei riitä, että kotihoitoon satsataan, jos ikääntyvälle ja hänen läheisilleen ei synny kokemusta, että kotona oikeasti pärjää. Kysymyksessä on suurempi murros kuin tänään ehkä ymmärrämmekään,

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon vierailua Akaassa isännöivät kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö, va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori ja perusturvavaliokunnan puheenjohtaja Jouni Salonen.

Japanissa juuri vieraillut ministeri nosti keskusteluun kaksi eroa Japanin ja  Suomen välillä ja pyysi miettimään, olisiko ajattelun eroista malliksi Suomeen. Japanissa ei ajatella niin, että ikääntyminen on vain sote-kysymys.

– Ikääntyminen mullistaa heillä yhteiskunnallisen ajattelun kokonaan. Entäs meillä? Vuonna 1948 Suomeen syntyi 108 000 vauvaa, viime vuonna enää 50 000 vauvaa. Miettikää mikä ero. Sotien jälkeen luotiin Suomeen paljon hyvinvointia suurille ikäluokille. Nyt kun he kaikki ovat valtaosin vielä hyvässä kunnossa, miten näemme tässä koko yhteiskunnan muutoksen, ja mitä meidän on tehtävä, pohti Saarikko.

Kouluja suljetaan, vanhuspalveluja avataan

Hyvinvointivaltioksi sodasta noussut Suomi rakensi 1960-luvulta lähtien vielä kyläkouluja. Tänään mietitään joka kunnassa, miten saadaan lisää vanhuspalveluita.

– Tämä on iso yhteiskunnallinen murros, ei vain sote-palveluiden murros. Kysymys on myös luottamuksesta ja turvallisuudesta, ja näiden asioiden hoitaminen on meidän päättäjien ensisijainen tehtävä.

Myös suhtautumisessa teknologiaan Suomi eroaa Japanista. Suomi on ollut ministeri Saarikon mielestä Nokian viitoittama teknologiamyönteinen maa.

Valtuutettu Jouni Vaittinen (kesk) kuuluu Akaan hyvinvointikeskuksen ohjausryhmään. Hän kertoi ministeri Saarikolle hankkeen etenevän hyvin.

– Mutta aina kun puhutaan ikääntymisestä ja teknologiasta sanotaan, että minä en muuten ota mitään robottia minua hoitamaan. Olen samaa mieltä, en minäkään haluaisi robottia hoitajaksi. Ei robotti ole ihmisen korvaaja, mutta teknologia helpottaa hyvin toteutettuna hoitotyön ammattilaisten fyysisesti raskasta taakkaa ja tämä ei ole minusta yhtään epäinhimillistä.

Ministerin mielestä 50 000 lapsen syntyvyys vuodessa on vähän.

– Jos 50 000 vauvaa jaetaan Suomen kartalle, niin Oulusta ylöspäin syntyy 1 500 vauvaa. Alueena se on miltei puolet Suomesta. Tämä kertoo hyvin konkreettisesti, millaiseen Suomeen olemme päätymässä. Ja tähän meidän pitää olla valmiina. Toivottavasti emme täällä koskaan keskustele, kuuluko kaikki hoiva kaikille. Totta kai kaikille kuuluu arvokas ikääntyminen.

Arvokkaaseen vanhuuteen kuuluu myös aktiivinen elämä ja osallistuminen yhteiskunnan toimintoihin. Hoivapalveluja tarvitaan jatkossa entistä iäkkäämpinä.