”Akaan kaupunki rikkoo räikeästi Opetushallituksen määräystä” – varatuomari Oinas vaatii oikaisua sivistyslautakunnan päätökseen

Kesällä 2017 juristi ja kolmen lapsen äiti Riikka Oinas (toinen oikealta) osoitti mieltään Toijalassa. Nyt hän vaatii oikaisua päätökseen, jolla Akaan kaupunki rikkoo hänen mukaansa Opetushallituksen velvoittavaa määräystä.

Akaalainen varatuomari Riikka Oinas on jättänyt Akaan kaupungille oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan 13.9. tekemästä päätöksestä. Samalla hän vaatii, että Akaan kaupungin sivistyslautakunta kumoaa kyseisen, Viialan yhtenäiskoulun ja Rasin koulun sisäliikuntatilojen vuokrausta lukuvuodelle 2018–2019 koskevan päätöksen ja että sivistyslautakunta päättää, että Viialan yhtenäiskoulun ja Rasin koulun käyttöön vuokrataan sisäliikuntatilat lukuvuodelle 2018–2019.

Sivistyslautakunnan 13.9. pitämän kokouksen pöytäkirjaan liitetyn muutoksenhakuohjeen mukaan kyseiseen pykälään ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Riikka Oinaan mukaan muutoksenhakuohje on virheellinen

– Muutoksenhaun kohteena voivat yleensä olla kunnan viranomaisen lopulliset päätökset, ja tässä tapauksessa on kyse nimenomaan lopullisesta päätöksestä sisäliikuntatiloista ainakin syyslukukauden 2018 osalta. Kyse ei ole ollut muutoksenhakuohjeessa mainitusta valmistelusta tai täytäntöönpanosta vaan nimenomaan lopullisesta päätöksestä. Tässä tapauksessa Akaan kaupunki on siis perusteettomasti evännyt asianosaisilta ja kunnan jäseniltä muutoksenhakuoikeuden, Oinas kirjoittaa.

Sivistysjohtaja Tero Kuusisto kertoi lautakunnalle asian esittelytekstissä, että alustavien laskelmien mukaisesti yhteensä neljän kuukauden sisäliikuntatilojen vuokrauksen kustannukset olisivat lukuvuonna 2018–2019 noin 20 000 euroa. Kuusisto esitti sivistyslautakunnalle, että sisäliikuntatiloja ei hankita, ja lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Riikka Oinas mainitsee vaatimuksessaan, että lautakunnan esittelytekstistä ei ilmene, miten kuntaa velvoittavan opetussuunnitelman mukainen sisäliikunta järjestetään ilman sisäliikuntatiloja. Oinas mainitsee, että Opetushallitus on antanut 22.12.2014 perusopetuksen järjestäjille määräyksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014. Määräys on voimassa 1.1.2015 lukien velvoittavana, noudatettavana.

”Kyse ei ole tilojen riittävyydestä”

Oikaisuvaatimuksen liitteenä on Viialan yhtenäiskoulun liikunnanopettajien laatimat taulukot, joista ilmenee punaisella värillä ne opetussuunnitelman tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin kohteet, joita ei pystytä toteuttamaan opetussuunnitelman mukaisesti ilman riittäviä sisäliikuntatiloja.

Viialan yhtenäiskoulun liikunnanopettajat ovat merkinneet punaisella ne tavoitteet, sisällöt ja arvinoinin kohteet, joita ei pystytä toteuttamaan ilman sisäliikuntatiloja. Oikaisuvaatimuksen liitteenä olevassa selvityksessä on yhteensä seitsemän vastaavaa sivua.

Tässä tapauksessa kyse ei Oinaan mukaan enää ole sisäliikuntatilojen riittävyydestä vaan siitä, että sisäliikuntatiloja ei ole.

– Taulukosta ilmenee hyvin yksiselitteisesti se, että ilman sisäliikuntatiloja ja niiden hankkimista tai vuokraamista Akaan kaupunki rikkoo räikeästi Opetushallituksen määräystä. Sivistysjohtaja Tero Kuusisto on siis virkavastuulla, esittelijän vastuulla esittänyt sivistyslautakunnalle, että Akaan kaupunki rikkoo Opetushallituksen velvoittavaa, noudatettavaa määräystä, kirjoittaa varatuomari Oinas.

Asia käsiteltiin lisälistalta

Riikka Oinaan mielestä huomionarvoista asiassa on myös se, että sisäliikuntatilojen vuokraamisesta aiheutuneet kustannukset ovat Viialan yhtenäiskoulun rehtorin Saija Montosen valmistelun perusteella noin 20 000 euroa.

– Akaan kaupungilla on varaa tutkituttaa Viialan koulut useampaan kertaan, mutta Opetushallituksen velvoittavaa opetussuunnitelmaa ei haluta noudattaa, koska se maksaisi 20 000 euroa, Oinas ihmettelee.

Sivistysjohtaja Kuusisto toi koululaisten sisäliikuntatiloja koskeva asian lautakunnan käsittelyyn lisälistalta. Käsiteltävien asioiden tuominen lisälistalta päätettäväksi on Oinaan mielestä äärimmäisen huonoa hallintoa ja rasittaa kunnallista päätöksentekoa.

– Koska asia on tuotu päätettäväksi lisälistalta, lautakunnan jäsenet eivät ole päässeet tutustumaan päätettävään asiaan eivätkä etukäteen selvittämään esityksen taustalla olevia perusteluita saati tutustumaan sivistysjohtajan suunnitelmaan, miten Akaan Viialassa lukuvuonna 2018–2019 opetussuunnitelman mukainen liikunta järjestetään.

Vastuuta ja perusteluja

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mika Setälä totesi Akaan Seudussa viime viikolla, että lautakunta antaa myöhemmin kouluille vastauksen siitä, miten opetussuunnitelma toteutuu ilman sisäliikuntatiloja. Setälän mukaan sivistysjohtaja Tero Kuusiston vastuulla puolestaan on käytännön toteutus eli rehtorin ja liikunnanopettajien ohjeistus siitä, kuinka koulu toimii syys-, loka-, marras- ja joulukuussa ilman sisäliikuntatiloja. Kuusisto kertoi tällä viikolla Akaan Seudussa kantavansa kyseisen vastuun.

Kuusisto totesi myös, että mikäli perusopetuslaissa edellytetty opetussuunnitelma ei toteudu, Akaa voi vedota siihen, että rahaa ei ollut.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.