Ikäihmisten palveluja kehitetään Pirkanmaalla yhteistuumin

Ikäneuvo-hanketta esitteli muun TampereSenior-ohjelman johtaja, toijalalaislähtöinen Eeva Päivärinta (oik.). Pienryhmissä pohdittiin muun muassa, miten saadaan asiakkaan ääni kuuluviin soten valmistelussa. Sitä miettimässä Veijo Rantanen, Riitta Suominen, Marjatta Systä, Hilkka Heinonen, Irma Saarikivi ja Miia Koskinen. Osanottajien mielestä lähipalvelupiste olisi hyvä saada pyörille. Ryhmä nimesi sen Akaan linjuriksi.

Pirkanmaalla on alkanut Ikäneuvo-hanke, jonka tavoitteena on luoda koko maakunnalle yhteinen ikääntyneiden neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli.

Neuvonnalla tarkoitetaan yleistä hyvinvointiin, terveyteen ja sosiaaliturvaan liittyvää neuvontaa ja asiakasohjauksella prosessia, jossa selvitetään ikäihmisen yksilölliset palvelutarpeet ja sovitaan palvelut, joilla tarpeisiin vastataan.

Kohti sote-uudistusta

Ikäneuvo-hanketta esiteltiin viime keskiviikkona Akaan valtuustosalissa järjestetyssä tilaisuudessa, johon osallistui terveyden- ja vanhustenhuollon, seurakunnan ja järjestöjen edustajia, yksityisiä toimijoita sekä luottamushenkilöitä.

Yhtenä hankkeen koordinaattorina toimivan, Valkeakosken kaupungin vanhuspalvelujen johtajan Tarja Laineen mukaan kehittämällä koko maakunnalle yhteinen toimintamalli valmistaudutaan vuonna 2019 aloittavaan uuteen maakuntahallintoon ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Ikäneuvo-hanke päättyy lokakuussa 2018.

– Tarkoitus ei ole tehdä yhtä yksittäistä hanketta, vaan juurruttaa kaikki, mitä hankkeessa kehitetään oikeasti käytäntöön, Laine toteaa.

Ikääntyvien määrä kasvaa

Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa Pirkanmaalla. Vuonna 2030 heitä on noin 30 000 enemmän kuin tällä hetkellä.

Jotta yhteiskunta pystyy vastaamaan ikäihmisten määrään ja palvelutarpeisiin, on hankekoordinaattori Tarja Laineen mukaan ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen aloitettava ajoissa, kehittävä kuntouttavia palveluja sekä huolehdittava läheisten jaksamisen tukemisesta.

Ikäneuvo-hankkeessa luodaan muun muassa koko maakunnalle yhtenäiset kriteerit palvelujen myöntämiseen, kehitetään kuntoutumista sekä omaishoitoperheiden tukemista.

Ikäneuvon yhtenä tarkoituksena on neuvonnan kehittäminen niin, että ikääntynyt tai hänen omaisensa saisi tarvitsemansa avun yhdestä paikasta. Hankekoordinaattori Tarja Laineen mukaan mietinnässä on myös yhteinen neuvontapuhelinnumero.

– Ajatus on, että ihmistä ei pompotella luukulta toiselle vaan hän saisi kaiken mahdollisen tiedon yhdestä pisteestä tai hänet ohjataan sen henkilön luokse, jonka kanssa hän voi jatkaa asiointia.

Mukana olevissa kunnissa toteutetaan hankkeen aikana erilaisia kokeiluja. Akaan vanhus- ja vammaistyönjohtaja Eveliina Kiiski kertoo, että Akaa on mukana kotikuntoutuksen sekä asiakasohjauksen kehittämisessä. Myös lähitoritoimintaa mietitään Akaassa. Mallina ovat Tampereen lähitorit, jotka tarjoavat ohjausta, neuvontaa ja palveluja.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Ikäneuvo-hankkeelle 2,34 miljoonan euron avustuksen, minkä lisäksi kunnat osallistuvat hankkeeseen 20 prosentin osuudella.

Piste halutaan joka taajamaan

Akaan valtuustosalissa järjestetyssä tilaisuudessa kuultiin myös epäileviä kommentteja hankkeen pysyvistä vaikutuksista. Akaan vanhusneuvoston jäsen Veijo Rantanen piti kokeiluja ja hankkeita tarpeellisina, mutta hän mietti, löytyykö toiminnalle jatkossa rahoitusta ja kunnissa tahoa.

– Jotenkin vaan minulla on pikkuinen pelko, että tämä loppuu vuoteen 2018.

Akaan Seudun Kuulon puheenjohtaja Riitta Suominen toivoi, että neuvontapisteitä tulisi useita.

– Ei sen tarvitse olla auki joka päivä, mutta olisi määrätyt päivät, jolloin pisteeseen voisi mennä. Ei paljon Kylmäkosken perukoilla lämmitä – eikä Toijalassakaan –  jos piste on Viialassa. Konkreettiset pisteet pitää saada joka kuntakeskukseen, Suominen huomautti.

Hankekoordinaattori Tarja Laineen mukaan hankkeessa ei tavoitella lisäresursseja tai lisää hoitajia, vaan ajatuksena on muuttaa nykyisiä toimintamalleja ja suunnata työtä toisella tavalla.