Kilpailutusta ei ole tehty suuristakaan kokonaisuuksista

Keskustan koulun kalustekaupat pilkottiin kaupungin sääntöjen vastaisesti

Akaan kaupungin saamien laskujen perusteella Keskustan koulun suurin yksittäinen ostos oli arvonlisäverottomana noin 42 000 euroa. Hankintaa ei kilpailutettu Hilmassa eikä siitä ole toimialajohtajan hankintapäätöstä.

Akaan kaupungin saamien laskujen perusteella Keskustan koulun suurin yksittäinen ostos oli arvonlisäverottomana noin 42 000 euroa. Hankintaa ei kilpailutettu Hilmassa eikä siitä ole toimialajohtajan hankintapäätöstä.

Akaan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 26.4. Keskustan koulun hankintamäärärahojen ylitysten syitä ja seurauksia. Kokouksen lopussa oli viisi ei-julkista pykälää, ja kaupungin henkilöstöjohtajan Briitta-Liisa Sinivuoren mukaan kaikki pykälät liittyivät määrärahaylityksiin.

– Asiat käsiteltiin ei-julkisella listalla, koska kyse oli työnantajan työnjohto-oikeuteen kuuluvasta asiasta, Sinivuori sanoo.

Kaupunginhallituksen mahdollisesti antamat huomautukset, varoitukset tai muut seuraamukset eivät ole julkisia.

Koulutuslautakunta oli pyytänyt kaupunginhallitusta selvittämään, onko kukaan ylittänyt toimivaltaansa Keskustan koulun kalustohankintojen määrärahaylityksissä. Peruskorjatun Keskustan koulun kalusteisiin, välineisiin ja tieto- ja viestintäteknisiin laitteisiin käytettiin vuonna 2015 noin 253 000 euroa, kun niihin oli varattu kaupungin budjetissa yhteensä 100 000 euroa.

Sivistysjohtaja Jukka Oksa puolestaan pyysi selvityksen hankintoihin liittyvistä yksityiskohdista Viialan yhtenäiskoulun apulaisrehtorilta Kaija-Leena Salovaaralta ja kaupungin tietohallintopäälliköltä Asko Mäkiseltä. Salovaara oli 31.7.2015 saakka Keskustan koulun rehtori.

Vain yksi hankintapäätös

Akaan Seutu pyysi 14.3.2016 kaupungin talousjohtajalta Mari Puhka-Sudelta päätöksiä Keskustan koulun hankinnoista. Puhka-Susi kertoi, että kirjallisia hankintapäätöksiä on vain yksi. Se koski Viialan yhtenäiskoulun teknisen työn luokan väline- ja laitehankintaa ja oli suuruudeltaan noin 27 300 euroa.

Hankintaan liittyvän tarjouksien vertailun tekivät Viialan yhtenäiskoulun rehtori Saija Montonen sekä teknisen työn opettaja ja koulun vararehtori Teppo Vanhatalo. Hankintapäätöksen teki kaupungin hankintasäännön mukaisesti toimialajohtaja, sivistysjohtaja Jukka Oksa.

Muut Keskustan koulun noin 225 000 euron hankinnat tehtiin ilman kilpailutusta ja ilman hankintapäätöksiä.

– Hankintapäätös pitää olla kaikista hankinnoista, jotka eivät ole pienhankintoja. Pienhankintoja ovat vain muutaman sadan euron hankinnat, kertoo henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori.

Hankintojen suuruudet löytyvät laskuista

Vaikka hankintapäätöksiä ei ole, Keskustan koulun hankintojen sisältö ja summat selviävät kaupungille tulleista laskuista. Niihin Akaan Seutu tutustui maaliskuun loppupuolella.

Tietohallintopäällikkö Asko Mäkinen on tehnyt useita kymmenien tuhansien eurojen hankintoja. Suurimmat laskut ilman 24 prosentin arvonlisäveroa ovat noin 42 000 euroa, noin 40 000 euroa ja noin 25 000 euroa.

Keskustan koulun remonttiin kuului myös reilulla seitsemällä tuhannella eurolla teetetty flyygelin korjaus.

Keskustan koulun remonttiin kuului myös reilulla seitsemällä tuhannella eurolla teetetty flyygelin korjaus.

Hankintoihin sisältyy muun muassa kosketusnäyttöjä, joita on hankittu useampaan otteeseen. Suurin lasku on päivätty vuoden 2015 uudenvuoden aatonaatolle, ja sen eräpäivä on 20.1.2016. Tietohallintopäällikkö työskentelee hallintotoimessa, jonka toimialajohtaja on henkilöstöjohtaja Sinivuori.

Kansallinen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoissa on 30 000 euroa, ja hankinnasta tulee laatia hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa. Näin ei ole Keskustan koulun tapauksessa toimittu.

Akaassa kaupunginjohtaja ja toimialajohtaja voivat delegoida alaiselleen viranhaltijalle enintään 20 000 euron hankinnan. Mahdollinen delegointipäätös on tehtävä vuosittain. Keskustan koulun tapauksessa delegointeja ei ole tehty.

Kalusteet hankittava yhtenä könttänä

Keskustan koulun kalusteita kuten tuoleja, opettajanpöytiä ja kenkätelineitä on hankittu viime vuonna yhdestä ja samasta liikkeestä yhteensä noin 39 000 eurolla mutta 15 eri laskulla. Esimerkiksi 10.12.2015 yritykseltä on lähtenyt viisi laskua. Myös muulloin loppuvuoden aikana yrityksestä on hankittu eri luokkien tai eri kerroksien identtisiä kalustepaketteja usealla laskulla samana päivänä.

Henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuoren mukaan tämä on kaupungin hankintasäännön vastaista.

Luokkien kalustehankintoja ositettiin useaan osaan, vaikka sisältö oli täysin identtinen ja laskut päivätty samalle päivälle.

Luokkien kalustehankintoja ositettiin useaan osaan, vaikka sisältö oli täysin identtinen ja laskut päivätty samalle päivälle.

– Hankintalaki lähtee siitä periaatteesta, että hankintaa ei saa osittaa, koska jos niitä ositetaan, silloin todennäköisesti saatetaan kiertää rajoja. Samanlaiset hankinnat kuten pöydät, tuolit ja vastaavat kalusteet pitää kilpailuttaa ja hankkia yhtenä könttänä, Sinivuori sanoo.

Akaan kaupungin hankintasäännössä määrätään seuraavasti: ”Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet sekä noudatettava avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatetta. Tarjouksista tulee hyväksyä se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin sen mukaan kuin tarjouspyynnössä on esitetty.”

Vaikka Keskustan koulun hankintoihin liittyvistä laskuista yleensä näkee, kuka hankinnan on tehnyt, kyseisistä kalustelaskuista yhdessäkään ei ole tilaajan nimeä. Myöskään Sinivuori ei kerro, kuka ositetut tilaukset teki.

– En kommentoi, koska se on ei-julkisella listalla käsitelty.

Kalusteet toimittaneen yrityksen vastuulla hankinnan pilkkominen ei Sinivuoren mukaan ole.

Luokkien kalustehankintoja ositettiin useaan osaan, vaikka sisältö oli täysin identtinen ja laskut päivätty samalle päivälle.

Luokkien kalustehankintoja ositettiin useaan osaan, vaikka sisältö oli täysin identtinen ja laskut päivätty samalle päivälle.

– Kyllä se on tilaajan ja maksajan vastuulla. Harvemmin kaupassa kysytään, että kenenkäs luvalla te ostatte ja kenenkäs rahoilla maksatte.

Henkilöstöjohtaja Sinivuoren mukaan koko kaupungin organisaatiossa otetaan nyt opiksi ja tehostetaan hankintaan liittyvää prosessia. Sitä Sinivuori ei suoraan myönnä, että hankinnat ilman hankintapäätöksiä ja kilpailutusta olisivat Akaassa maan tapa, joka paljastui Keskustan koulun hankintamäärärahojen reilun ylityksen myötä.

– En kokonaisuudessa tuolla tavalla asiaa näkisi, mutta tietenkin aina on parantamisen varaa, henkilöstöjohtaja sanoo.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?