Tekninen johtaja esittää yksisuuntaista liittymää Miljoonasillalle

Tekninen johtaja Antti Kemi esittää, että Hämeentien-Ryödintien-liittymä muutettaisiin Viialan suunnasta  tultaessa yksisuuntaiseksi.
Tekninen johtaja Antti Kemi esittää, että Hämeentien-Ryödintien-liittymä muutettaisiin Viialan suunnasta tultaessa yksisuuntaiseksi.

Satamatien ja Hämeentien risteykseen Toijalaan suunniteltua liikenneympyrää ei päästä toteuttamaan ainakaan ennen ensi vuotta, koska HS-Vesi on uusimassa risteysalueella vesijohtoverkostoa kesäkuussa 2016.

Akaan tekninen lautakunta on pohtinut risteysalueen vaarallisuutta, ja edellisessä kokouksessa esitettiin, että alueelle asennetaan 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Lautakunta palautti kuitenkin asian takaisin valmisteluun.

Tekninen lautakunta käsittelee asiaa uudemman kerran tämän keskiviikon kokouksessaan. Huomion kohteena on nyt samalla puolen rataa oleva Miljoonasillan ramppi, joka johtaa Ryödintielle ja Hämeentielle Viialan suuntaan. Tekninen johtaja Antti Kemi esittää lautakunnalle, että se käynnistää suunnittelun, jonka tuloksena Hämeentien–Ryödintien liittymä muutetaan yksisuuntaiseksi Viialan suunnasta tultaessa. Valmistelutekstissä tosin puhutaan liittymän sijaan tiestä.

– Voimassaolevan asemakaavan mukaisesti Hämeentien–Ryödintien liikenneturvallisuutta pystytään parantamaan muun muassa muuttamalla tie yksisuuntaiseksi Viialan suunnasta tultaessa.

Teknisen lautakunnan esityslistan liitteenä ei ole suunnitelmaa siitä, miten ajaminen liittymäalueella jatkossa tapahtuisi.