Kalusteiden ostossa tapahtui täydellinen ymmärryskatkos ja reilu budjetin ylitys

Keskustan koulun hankintahanat suljettiin

Keskustan koululla hypätään tussitauluista smartboardien yli suoraan tietokoneeseen ja dokumenttikameraan liitettäviin kosketusnäyttöihin.

Keskustan koululla hypättiin remontin jälkeen tussitauluista smartboardien yli suoraan tietokoneeseen ja dokumenttikameraan liitettäviin kosketusnäyttöihin. Rahaa viime vuoden hankintoihin ei ollut läheskään niin paljon kuin niihin käytettiin.

Akaan koulutuslautakunta käsittelee torstain kokouksessa Keskustan koulun kalustemenojen ylittymisen syitä ja seurauksia. Viialassa sijaitsevan, kosteus- ja sisäilmaongelmien vuoksi remontoidun koulun kalustehankintoihin oli kaupungin viime vuoden budjetissa varattu 100 000 euroa. Kalusteita ostettiin 253 178,79 eurolla.

Tieto- ja viestintätekniikan eli tvt-hankintojen osalta suunnittelu ja valmistelu tapahtui koulutoimen ja tietohallintopäällikön yhteistyönä ja muiden hankintojen osalta pääosin Viialan yhtenäiskoulun apulaisrehtorin toimesta. Hankintapäätökset tehtiin koulutoimessa, ja sivistysjohtaja Jukka Oksa hyväksyi pääosin laskut.

Sivistysjohtaja Oksan mukaan tilanne selvisi vasta tammikuun 2016 alussa, kun loppuvuoteen 2015 ajoittuneiden hankintojen määrärahat näkyivät investointien toteutumassa. Oksa päätti välittömästi asettaa hankintakiellon Keskustan koulun kalustoinvestointeja koskien.

Itse koulu on viime elokuusta saakka ollut hallinnollisesti osa Viialan yhtenäiskoulua, mutta rakennuksesta käytetään edelleen nimeä Kekustan koulu.

Tietohallinnon investointimäärärahaa ei ole

Akaan koulutuslautakunta pyysi helmikuun kokouksessaan Jukka Oksaa tekemään selvityksen Keskustan koulun kalustomenojen ylittymisestä. Oksa puolestaan pyysi selvityksen hankintoihin liittyvistä yksityiskohdista Viialan yhtenäiskoulun apulaisrehtorilta sekä kaupungin tietohallintopäälliköltä.

– Vuonna 2015 tapahtui täydellinen informaatio-/ ymmärryskatkos hankintoihin käytettävissä olevan määrärahan suhteen, Oksa kertoo koulutuslautakunnalle ja jatkaa.

– Viialan yhtenäiskoulun apulaisrehtori oli käsityksessä, että koulutuslautakunnan 100 000 euron määrärahaan ei sisälly tvt-hankintoja vaan määräraha niihin on muualla, ”tietohallinnon investointimäärärahana”. Tietohallintopäällikkö luonnollisesti tiesi, että mitään ”tietohallinnon investointimäärärahaa” ei ole olemassa ja oli käsityksessä, että koulutuslautakunnalla on tvt-hankintoihin käytettävissä enintään 170 000 euron määräraha, koska yhteisissä suunnittelupalavereissa ei muuta tullut esille.

Vanhojen kalusteiden piti kelvata

Koulutuslautakunta esitti syyskuussa 2014 Keskustan koulun ensikertaista kalustamista varten 443 000 euron määrärahaa vuodelle 2015. Esityksessä kalustohankinnat sisälsivät muun muassa opettajienhuoneen ja hallintotilojen, juhlasalin ja aulatilojen kalusteita, erikoisluokkien kalusteita ja tarvikkeita, luokkien tvt-välineitä sekä liikuntavälineitä.

Määräraha-arvio perustui silloisen Keskustan koulun rehtorin eli nykyisen Viialan yhtenäiskoulun apulaisrehtorin ja tietohallintopäällikön tekemiin selvityksiin. Selvitysten mukaan tvt-opetusvälineiden vaatima määräraha olisi noin 170 000 euroa ja muiden hankintojen noin 273 000 euroa.

Valtuusto myönsi vuodelle 2015 yhteensä vain 100 000 euroa, koska Keskustan koulun kalustoa oli käytössä siirtokoulussa sekä varastoituna Kurisjärven koululla. Tätä kalustoa nähtiin tarkoituksenmukaiseksi hyödyntää jatkossa.

Puuttuvien kalusteiden hankintaa harkitaan

Vuodelle 2016 valtuusto myönsi koulun kalustehankintoihin 150 000 euroa. Ennen tammikuun hankintakieltoa niitä ehdittiin ostaa noin 19 000 eurolla, joten määrärahasta on käyttämättä noin 131 000 euroa. Sivistysjohtaja Jukka Oksan mielestä ainoa tilannetta korjaava vaihtoehto on poistaa loput rahat tämän vuoden investointiohjelmasta.

Oksa esittää koulutuslautakunnalle myös, että vuoden 2016 aikana koulutoimi suunnittelee ja priorisoi, mitä hankintoja Keskustan koululle mahdollisesti vielä tarvitaan. Koululta puuttuu vielä muun muassa opettajien huoneen, kirjaston ja kuvaamataidon luokan kalusteet sekä verhot ja salin tuolit.

Keskustan koulun ruokala on tarkoitus ottaa käyttöön ensi viikolla.

Joulukuussa kuvattu Keskustan koulun ruokala on sittemmin saanut kalusteensa, mutta monesta muusta paikasta ne vielä puuttuvat. Tällä hetkellä koulu on kalusteiden osalta hankintakiellossa.

Oksa lupaa, että jatkossa tietohallinnon ja koulutoimen keskinäisessä yhteistyössä kiinnitetään erityistä huomiota hankintojen määrärahojen varmistamiseen sisäisen tarkastuksen näkökulmasta. Samoin yleisesti huomiota kiinnitetään asianmukaiseen hankintamenettelyyn sekä kirjallisten hankintapäätösten tekemisen varmistamiseen, jossa havaittiin myös osittain puutteellisuuksia.

Sivistysjohtaja Oksa on käsitellyt asiaa ja tulee vielä uudelleen käsittelemään asiaa rehtorikokouksessa alkuvuonna 2016. Maaliskuun rehtorikokoukseen ovat tulossa vierailulle myös tietohallintopäällikkö ja Valkeakosken kaupungin tietohallintojohtaja.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?