HS-Vesi aloitti putkityöt Viialan Rantatiellä ja Rautatienkadulla

HS-Vesi on aloittanut vesihuoltoverkostojen saneeraustyöt Viialassa Rantatiellä ja Rautatienkadulla. Saneeraustöitä tehdään Rantatien alkupäässä sekä Rautatienkadulla välillä Haihunkoski–Ojakatu.

Valmistelevien töiden jälkeen varsinaiset saneeraustyöt saattavat kestää sääolosuhteista johtuen vuoden 2016 puolelle asti. Töiden tarkempi valmistumisaikataulu tarkentuu saneeraustyön edetessä.

Haihunkosken ja Rautatienkadun vesihuollon saneeraustyöt sisältävät Rautatienkadun varrella sijaitsevien runkovesijohtojen sekä jätevesiviemäreiden saneeraamisen noin 900 metrin matkalta. Rantatien alueella saneerataan vesihuolto Rantatieltä Tarpianjoen rantaan ja edelleen Tarpianjoen rantaa noudatellen Kumputien ja Rantatien risteykseen asti.

Rantatien alueella saneeraustyöt sisältävät sekä yksityisellä että katualueella sijaitsevien runkovesijohtojen ja runkojätevesiviemäreiden saneeraamisen.

Viemärit toimivat normaalisti

Saneeraustyö tehdään kummassakin kohteessa vesijohdon osalta pääasiassa sujuttamalla mutta myös osittain auki kaivamalla.

Vesijohtoja sujutettaessa joudutaan kaivamaan auki kaikki vesijohtojen liitoskohdat. Käytännössä tämä tarkoittaa paitsi HS-Veden oman verkoston liitoskohtia myös kaikkia kiinteistöjen liitoskohtia.

Nykyinen runkovesijohto on poissa käytöstä varsinaisen sujutustyön ajan, mutta alueiden asukkaille tullaan rakentamaan urakoitsijan toimesta väliaikainen vedenjakeluverkko.

– Vesikatkoksia tulee ainoastaan väliaikaisen vedenjakeluverkon kytkennän ja purkamisen yhteydessä. Urakoitsijan edustaja tulee tiedottamaan työmaan vaikutusalueella olevia kiinteistöjä mahdollisista vesikatkoista vielä tarkemmin työn edetessä, HS-Vedestä kerrotaan.

Myös viemäreiden saneeraustyöt tehdään kummassakin kohteessa pääasiassa sujuttamalla. Viemäriä sujutettaessa joudutaan kaivamaan auki kaikki viemäreiden liitoskohdat. Tämä tarkoittaa paitsi HS-Veden oman verkoston liitoskohtia runkokaivojen läheisyydessä myös kaikkia kiinteistöjen liitoskohtia. Kiinteistöjen viemärit toimivat kuitenkin normaalisti koko saneeraustyön ajan.

Vesihuollon osalta työmaan vaikutusalueella olevia kiinteistöjä on jo aiemmin tiedotettu tulevista töistä erillisillä tiedotteilla. Työmaan aikana kiinteistöjä tullaan tiedottamaan vielä tarkemmin mahdollisista vesikatkoista ja muusta.

Saneeraustyön toteuttaa HS-Veden runkojohtojen osalta Suomen Putkisto Palvelu Oy. Urakoitsijan yhteyshenkilönä toimii Matti Palonen, 040 5104 138, ja HS-Vedellä lisätietoja antaa tarvittaessa putkimestari Jarno Hupanen, 03 621 3148.