Muistiluento Havulinnassa

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry järjestää yleisöluennon muistiasioista Havulinnan vanhainkodissa 5. marraskuuta. Kello 17 alkavan tilaisuuden otsikkona on Unohdatko asioita? Vinkkejä muistin huoltoon.   Aiheesta puhuu Pirkanmaan Muistiyhdistyksen muistiohjaaja Raita Lehtonen.

Muistisairaudet yleistyvät väestön ikääntyessä. Suomessa tehdään päivittäin yli 30 uutta muistisairausdiagnoosia. Muistisairauksia on monenlaisia. Yleisin on Alzheimerin tauti. Niihin kuuluu myös otsalohkorappeumasta johtuva muistisairaus sekä verisuoniperäinen (vaskulaarinen) muistisairaus.

Muistisairauksien aiheuttajaa ja syntymekanismia ei tunneta. Sen sijaan tiedetään tiettyjä tekijöitä, jotka lisäävät sairastumisen riskiä. Näitä ovat muun muassa ikä, perinnöllisyys, ylipaino ja kohonnut verenpaine. Niiden lisäksi sairastumisriskiä lisäävät esimerkiksi tupakka, päihteet, pitkäaikainen stressi ja pään kolhiminen.

Parantavaa lääkitystä ei ole vielä lukuisista tutkimuksista huolimatta löydetty. Sen sijaan oireita lievittäviä ja sairauden etenemiseen hidastavasti vaikuttavia lääkevalmisteita on olemassa.