Kalvolan seurakuntaneuvosto haluaa valita oman kirkkoherransa

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt Kalvolan seurakunnan seurakuntaneuvostolta lausuntoa Kalvolan seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista sekä tulevan kirkkoherran vaalin vaalitavasta. Seurakuntaneuvosto esittää, että se saisi valita Kalvolan uuden kirkkoherran itse.

Tässä välillisessä vaalissa tuomiokapituli ei tee hakijoista vaaliehdotusta vaan antaa heistä seurakunnalle lausunnon, jossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan hakijoita heidän osoittamansa kyvyn ja taidon perusteella.

Välillisessä vaalissa sekä tuomiokapituli että seurakunta haastattelevat hakijat. Tuomiokapituli voi myös tarvittaessa testauttaa hakijat. Lisäksi seurakunta voi päättää, että kaikki tai osa hakijoista toimittaa näytteeksi esimerkiksi jumalanpalveluksen, joiden yhteydessä seurakuntalaisilla on mahdollisuus tutustua hakijoihin. Mahdollisten näytteiden antamisen jälkeen seurakuntaneuvosto äänestää kirkkoherran valinnasta kokouksessaan.

Akaassa päädyttiin toiseen ratkaisuun

Kalvolan seurakunnan kirkkoherran virka tulee haettavaksi, koska nykyinen kirkkoherra Antti Herkkola on jäämässä eläkkeelle 1.8.2016. Edellisen kerran Kalvolan seurakunnassa valittiin kirkkoherraa talvella 1988. Silloin vaali toimitettiin välittömänä vaalina, jolloin kirkkoherran valinnan suorittavat seurakunnan äänioikeutetut jäsenet.

Tähän vaalitapaan päädyttiin myös Akaan kirkkoherran valinnassa tämän vuoden helmikuussa, vaikka välillisestäkin vaalista keskusteltiin.

Kalvolan seurakuntaneuvostoa johtaa kirkkoherra Antti Herkkola, ja siihen kuuluu hänen lisäkseen kymmenen jäsentä. Kalvolan seurakunnassa ei ole omaa kirkkovaltuustoa, koska se kuuluu Hämeenlinnan seurakuntayhtymään, jota johtaa seurakuntavaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto. Sen valmisteleva ja toimeenpaneva hallintoelin on yhteinen kirkkoneuvosto.