Vuokrasopimus ja vuokrasopimus

Akaan kaupunginhallitus käsitteli viime viikolla kahta vuokrasopimuksiin liittyvää asiaa. Tapauksissa on eroavaisuuksia, vaikka molemmat koskevat kaupungin omistamaa maapohjaa.

Toijalan kaupungilta omakotitontin vuonna 2006 vuokranneet yksityishenkilöt haluaisivat nyt myydä talonsa ja lunastaa sitä ennen tontin itselleen. Omistajat ovat maksaneet myyntihintaan perustunutta kuukausivuokraa pian kymmenen vuotta, ja indeksikorotusten vuoksi se on noussut 880 eurosta 980 euroon. Vuokralaisten mielestä olisi reilua, että kaupunki myisi tontin vuoden 2006 hinnalla, joka oli 8 euroa neliöltä.

Vuokrasopimuksen lunastuslausekkeen mukaan vuokramiehellä on oikeus lunastaa tontti vuokranantajan erikseen päättämästä käyvästä hinnasta. Akaan kaupungin mielestä käypä hinta on tämän vuoden ajan 15 ja ensi vuoden alusta 20 euroa neliöltä. Prosentuaalinen nousu on siis lähes 100 prosenttia, ja kun tontin koko on 1736 neliötä, euromääräistä nousuakin kertyy. Hintaa perusteltiin kaupungin uusien tonttien tämänhetkisillä hinnoilla. Kaupunginhallitus oli asiasta yksimielinen, ja niin vuonna 2006 tehty sopimus kuin asiaan liittyvät muut asiakirjat löytyivät esityslistan pykälän liitetiedostoista.

Samaisessa kokouksessa kaupunginhallitus päätti vuokrata osan Nahkialanvuoren virkistysalueesta paikalliselle yhdistykselle. Päätöksen mukaan yhdistykselle vuokrataan oheismateriaalin mukainen alue.

Oheismateriaalina eli pykälän liitetiedostoina on karttoja ja konsultin lausunto. Karttojen kaikista teksteistä ei saa selvää, eikä mistään käy millään tavalla ilmi, kuinka suurta aluetta ollaan vuokraamassa ja missä se sijaitsee. Laavun rakentamiseenkin annettiin lupa, mutta kartat eivät kerro, minne laavun saa rakentaa. Alueen kunnossapidosta ja yhdistyksen oikeudesta alueen käyttöön suhteessa muihin kansalaisiin ei mainita mitään.

Kun kaupunki vuokraa maitaan tai rakennuksiaan, asiasta päättävä elin saa yleensä eteensä vuokrasopimusluonnoksen. Nahkialanvuoresta ei ole mitään sopimusluonnosta. Se tieto päätökseen sisältyy, että vuokra suoritetaan alueen kehittämisellä lasten hiihtomaaksi.

Nahkialanvuoren kehittäminen on erittäin hieno asia, eikä sitä tapahtuisi ilman Nahkialanvuoren liikuntayhdistyksen kunnioitettavaa aktiivisuutta. Kun kaupunginjohtajalle annetaan valtuudet allekirjoittaa vuokrasopimus, kaupunginhallituksen pitäisi kuitenkin tietää ja päättää ja ohjeistaa, mitä vuokrataan ja millä ehdoilla. Se on sekä vuokranantajan että vuokramiehen etu.

 

Miljoonasäästöt ja miljoonasäästöt

”Tasapainottamispaketissa on muutama kohta, joita ei ole ehkä ihan loppuun asti mietitty. Se tuli vähän kiireessä laitettua kasaan.” (Akaan valtuuston puheenjohtaja Akaan Seudulle 22.7.2015)

”Talousarviovalmistelun edetessä tarkentuu tasapainottamistoimenpiteiden käytännön toteutus sekä toteutuvatko toimenpiteet suunnitellussa aikataulussa. (Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari ja talousjohtaja Mari Puhka-Susi Akaan kaupunginhallitukselle 18.8.2015)