Näkymä on aina tekijöidensä näköinen

”Näkymä on kuraattorin ohjaama ja kehittyvä foorumi, joka tähtää innovatiivisen ympäristötaiteen esille tuomiseen sekä moninaisen taiteellisen vuorovaikutuksen lisäämiseen paikallisten ja kansainvälisten kuvataiteilijoiden kesken. Joka kesä tapahtuma tulee ihmisen luo arjen kulkuriteille mahdollistaen keskustelun nykytaiteesta ja ympäristöstä. Vuosittain vaihtuvat teemat luotaavat paikallisuuden ja ympäristötaiteen ajankohtaisiin ilmiöihin.”

Näin määritteli taiteen kansainvälinen moniottelija Anna-Lea Kopperi johtamansa vuoden 2013 Näkymän olemuksen. Näkymällä on teema, jonka tavoitteiden mukaan kuraattori ohjaa tapahtuman kokonaisuudeksi yhdessä paikallisten ja tapahtumaan kutsuttujen taiteilijoiden kanssa. Ja teokset nousevat arjen kulkureittien varteen herättämään keskustelua. Nahkialanjärven miljöö on kuin Näkymälle tehty.

Tänäkin vuonna Näkymällä on kuraattorinsa, Mia Muurimäki ja Satu Kiuru, molemmat taiteen oppineita ammattilaisia. Vuoden teema on Utopia, kuraattorien mielestä tavoittelemisen arvoinen hyvä paikka, jota ei määritelmän mukaisesti ole edes olemassa. Kuraattorit esittävät taitelijoille vaativan haasteen.

”Suomessa meneillään olevan teknologis-taloudellisen muutoksen vaikutukset heijastuvat laajamittaisesti kansalaisyhteiskuntaan. Hyvinvointiyhteiskunta horjuu ja eriarvoistumiskehitys etenee vääjäämättömän tuntuisesti. Tarkkailemme näitä tulevaisuusheijastuksia kuin hidastettua elokuvaa, kykenemättä muuttamaan tapahtumien kulkua. Kun odotamme pahinta, osaammeko enää visioida hyvää?

Vuoden 2015 Näkymä rohkaisee taiteilijoita tuottamaan meille välähdyksiä utopioista, paikoista jonne ei ole vielä tietä. Utopia ymmärretään usein turhaksi haavekuvaksi. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin keskeisestä inhimillisestä toiminnasta – jonkin hyvän ja arvokkaan hahmottamisesta tulevaisuudessa ja sitä kohti suuntaamisesta.”

Näkymä avautuu perjantaina 12. kesäkuuta kello 17. Perinteiset kuraattorien kierrokset järjestetään 17. heinäkuuta ja 29. elokuuta. Nahkialanjärven ympäristön lisäksi teoksia on esillä Ratamestarin talolla. Näkymä toimii tiiviissä yhteistyössä Päivölän opiston kuvataidelinjan kanssa.

27näkymä valta 3 27näkymä valta1 27näkymä valta2 27näkymä valta4 27näkymä valta5 46näkymä2 46näkymä3 46näkymä4 46näkymä5 46näkymä6