Vanhemmat kaipaavat lisää tietoa lapsen päivästä

Lapset viihtyvät Akaan päivähoidossa

Jaana Jokinen johti Hippiäisten kanssa Rautalan päiväkodin lippukulkuetta Lapsen oikeuksien päivänä viime vuoden marraskuussa.

Jaana Jokinen johti Hippiäisten kanssa Rautalan päiväkodin lippukulkuetta Lapsen oikeuksien päivänä viime vuoden marraskuussa.

Akaan päivähoitoa käyttävät vanhemmat ovat erittäin tyytyväisiä päivähoidon kokonaisuuteen. Erityisen tyytyväisiä vanhemmat ovat päivähoitopaikan ilmapiiriin ja saatuun päivähoitopaikkaan. Tiedot perustuvat Akaan kaupungin päivähoidossa helmikuussa 2015 toteutettuun asiakastyytyväisyyskyselyyn.

Kyselyyn vastanneista 93 prosenttia on sitä mieltä, että lapset ovat innostuneita ja tyytyväisiä elämäänsä päiväkodissa. Päiväkodin ilmapiirin hyväksi arvioi 90 prosenttia vanhemmista. Saatuun päivähoitopaikkaan on niin ikään tyytyväisiä kaikkiaan 90 prosenttia vanhemmista.

Perhepäivähoidossa ilmapiirin hyväksi arvioi 94 prosenttia vastanneista ja kiitosta saa erityisesti leikin toteutuminen perhepäivähoidon arjessa.

Asiakaskyselyyn vastanneet vanhemmat kuitenkin toivovat, että huomiota kiinnitettäisiin vielä enemmän tiedonkulkuun lasta ja kasvatustoimintaa koskevissa asioissa ja että henkilökunta kertoisi enemmän lapsen päivästä.

Päiväkotihoitoa käyttäviä vastaajia oli 206 ja perhepäivähoidon vastaajia 34. Vanhempien mielipiteitä ja tyytyväisyyttä saatuun päivähoitoon selvitettiin 32 kysymyksellä, jotka koskivat päivähoidon prosesseja, lapsen opinpolkua ja kiinnostuksen kohteita sekä kasvatuskumppanuutta. Lisäksi oli mahdollisuus vapaan palautteen jättämiseen. Kysymykset pohjautuivat aikaisempien vuosien asiakastyytyväisyyskyselyihin.

Tenava-Toivolla oma kysely

Yksityisessä päiväkoti Tenava-Toivossa toteutettiin oma, Suomen Tenava päiväkodit Oy:n tekemä asiakastyytyväisyyskysely. Vastaajia oli 20. Parhaimmat arvosanat saivat lapsen näkökulman huomioiminen, hoidon aloituksen kokonaisuus ja tiedottaminen sekä yhteistyö. Akaan päivähoidon johtaja Anneli Säterin mukaan kokonaisarvosana 4,00 osoittaa ostopalvelun käyttäjien tyytyväisyyttä.

Perheille on lähetetty kyselystä tiedoksi kysymyskohtainen yhteenveto. Jatkossa kaupungin ja yksityisen päiväkodin asiakastyytyväisyyskyselyjä aiotaan yhdenmukaistaa tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?