Eläkeläiset ovat voimavara

Suomen noin 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa ei pidä nähdä rasitteena vaan merkittävänä yhteiskunnan voimavarana. Seniorit kasvattavat kansantuloa työuran jälkeen monissa rooleissa, kuten lapsiperheiden apuna, omaishoitajina, luottamustehtävissä, vapaaehtoistyössä ja järjestöaktiiveina. Eläkeläiset käyttävät pääosan tuloistaan kotimaiseen kulutukseen, mikä luo uutta työtä Suomeen.

Suomi valmistautuu eduskuntavaaleihin huonojen talousnäkymien varjossa. Valtiovarainministeriön virkamiesarvio ennakoi talouden sopeutustoimia noin kuuden miljardin euron edestä vuoteen 2019 mennessä. Edessä olevat säästöt on toteutettava oikeudenmukaisesti ja siten, etteivät ne vaaranna eläkeläisten ostovoimaa tai heikennä ikäihmisten terveys- ja hoivapalveluja.

Ensi vaalikaudella verotusta on korjattava siten, että eläkeläisten verotus ei ole kireämpää kuin palkansaajilla. Tuloveroasteikkoon tehtävät veronkevennykset on kohdistettava täysin yhdenvertaisesti niin palkka- kuin eläketuloonkin. Verokevennysten ehtona on työmarkkinoilla aikaansaatu maltillinen palkkaratkaisu.

Ostovoiman kuilua ei saa enää kasvattaa, joten veronkevennysten on kohdistuttava myös eläkeläisiin. Kokoomus ei halua kurittaa työnsä jo tehneitä kansalaisia ja asettaa heitä eriarvoiseen asemaan. Kokoomus on lisäksi esittänyt, että työeläkkeet jätetään indeksileikkausten ulkopuolelle, vaikka muita tulonsiirtojen indeksejä joudutaan leikkaamaan.

Monella meistä on huoli lähipiirimme ikäihmisistä tai omasta ikääntymisestä. Kenenkään ei Suomessa pidä joutua pelkäämään ikääntymistä. Suomea rakentaneille sukupolville on turvattava arvokas vanhuus. Laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuuluvat kaikille tuloihin tai varallisuuteen katsomatta.

Omaishoitajat tekevät arvokasta ja vaativaa työtä huolehtiessaan lähimmäisistään. Omaishoitolakia on uudistettava ja kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa on vietävä eteenpäin. Omaishoidon tuen siirtäminen kunnilta Kelalle mahdollistaisi yhdenmukaiset kriteerit sekä palkkiot asuinkunnasta riippumatta. Tärkeää on myös huolehtia omaishoitajien jaksamisesta.

Ikääntyvässä yhteiskunnassa arvokas vanhuus on yhteinen asiamme. Siksi on tärkeää, että seniorien asema otetaan huomioon tulevassa hallitusohjelmassa kaikilla sektoreilla.

Sofia Vikman

kansanedustaja (kok)