Elinkeinoasiat osakeyhtiölle

Akaan elinkeino- ja työllisyyspalvelut voi organisoida toisellakin tavalla kuin Akaan Seudussa 25.2. uutisoitiin.

Keskeinen ajatus esityksessäni on erottaa yritysten perustamiseen liittyvät ja paikkakunnalla jo toimivien yritysten tukitoimet ja erityisesti yritystonttien myynti työllisyyspalveluiden organisaatiosta – näillä kun on kovin vähän yhteistä. Luetellut tehtävät voidaan organisoida joko omaksi tulosalueeksi kaupungin organisaatioon tai omaksi osakeyhtiömuotoiseksi yhtiöksi.

Osakeyhtiömuotoinen ratkaisu toisi toimintaan reagointinopeutta ja ketteryyttä. Se olisi irti päivän pyörityksestä ja siellä asian käsittely eroaa virkavastuulla toimivasta virkamiestyöskentelystä. Yhtiö muodostuisi toimitusjohtajasta, jolla olisi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hänen palkkaamastaan elinkeinosihteeristä. Yritysten alkupään tuki hankitaan Ensimetristä yhtiön päättämällä tavalla.

Osakeyhtiön Akaan Elinkeinot Oy (työnimi) hallitus kootaan kolmesta asiansa osaavasta luottamushenkilöstä ja kolmesta yrityselämää tuntevasta ja hyvin verkottuneesta työelämässä mukana olevasta. Ulkopuolisen osaamisen valjastaminen kaupungin nyt puheena olevaan kehittämiseen järjestyisi paremmin toimimalla yritysmuotoisena kuin muodostaa keskusteluelin kaupungin jonkin tulosalueen tueksi. Hallituksen valitsee yhtiökokouksessa omistaja eli Akaan kaupunki.

Akaan Elinkeinot Oy:n tärkein yhteistyökumppani kaupungin suuntaan on kaupungin johtaja, joka on myös hallituksen puheenjohtaja. Toimivat suhteet kaavoitukseen ja tiedottamiseen korostuvat.

Yllä esitetyssä on paljon siitä tavasta, miten Ylöjärven kaupunki toimii. Perusratkaisu: erottaa elinkeinojen kehittäminen ja työllisyyspalvelut toisistaan ja rauhoittaa toiminta osakeyhtiöön.

Kriittisenä kohtana näen Akaan toimintakulttuurin elinkeinojen kehittämisessä. Meillä, niin kuin monissa muissakin kunnissa, käytetään yritysmaailman osaamista kaupungin kehittämisessä vähän. Siihen ole toimivia rutiineja, tarkoitan siis suoria henkilökohtaisia kontakteja, ei virallista järjestöjen välistä kanssakäymistä.

Toimimalla esittämälläni tavalla saataisiin kaupunginjohtajalle hyvä työkalu edistää Akaan elinkeinoja ja sitä kautta kasvua ja lisää tuloja.

 Eero Lapinleimu

valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen (kok)