Kiitos Petri Sakalalle

Akaan Seudussa 26.11. Petri Sakala kirjoitti todella ansiokkaasti ja monipuolisesti lapsen oikeuksista ja tasa-arvoisesta avioliittolaista. Näin minäkin asiat näen. Samaa sukupuolta olevat vanhemmat voivat olla aivan yhtä hyviä ja rakastavia vanhempia kuin vastakkaista sukupuolta olevat. Perheitä on monenlaisia. Ei tavanomainen niin kovasti ihannoitu ydinperhe ole ainoa oikea. Joka tapauksessa perheitä, joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta, on ja tulee olemaan.

Anneli Rosenberg