Lapsen oikeudet

Akaan Seudussa 19.11.2014 Reino Tanner kirjoitti lapsen oikeudesta vanhempiin.

Näin YK:n lapsen oikeuksien julistuksen 25-vuotispäivän jälkimainingeissa haluaisin nähdä lapsen oikeudet laajemmin:

Koen että kaikkein tärkein lapsen oikeus on oikeus häntä rakastaviin ja hänestä huolta pitäviin vanhempiin. Vanhempien sukupuoli ei ole käsittääkseni tässä suhteessa ratkaisevaa. Sukupuoleen tai seksuaalisuuteen katsomatta osa ihmisistä sopii vanhemmiksi, osa ei. Eri sukupuolta olevilla pareilla ei siis ole lähtökohtaisesti paremmat edellytykset vanhemmuuteen kuin samaa sukupuolta olevilla pareilla. Tämä asia on todettu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa.

Kaksi toisiaan ja lastaan rakastavaa samaa sukupuolta olevaa vanhempaa turvaavat varmasti lapsen oikeudet paremmin kuin ne eri sukupuolta olevat vanhemmat, jotka eivät kykene huolehtimaan lapsestaan. Koska lapsen saaminen on kahdelle naiselle tai kahdelle miehelle biologisista syistä monimutkaisempaa kuin eri sukupuolta olevalle parille, lapsen hankkiminen on heidän kohdallaan varmasti aina tarkoin harkittu päätös. He eivät voi ryhtyä vanhemmiksi hetken mielijohteesta. Vanhempina he joutuvat myös miettimään sitä, millä tavalla lapsen kasvuympäristö – esimerkiksi naapurit, koulukaverit, opettajat, neuvolatyöntekijät, paikallislehden mielipidekirjoittajat – suhtautumisellaan tähän perheeseen tukee heidän lapsensa oikeutta hyvään ja turvalliseen elämään.

Jokaisella on oikeus mielipiteisiinsä mutta myös vastuu niistä. Ennen mielipiteen muodostamista olisi myös paikallaan perehtyä asiaa käsitteleviin tutkimuksiin mutta erityisesti niihin ihmisiin, joita mielipide koskettaa. Koen että Reino Tannerin mielipidekirjoitus loukkasi epäsuorilla viittauksillaan esimerkiksi ristiriitojen sävyttämästä perhe-elämästä, lasten manipuloinnista, hyväksikäyttötapauksista ja löyhästä moraalista niitä lukuisia samaa sukupuolta olevia pareja, joilla on jo lapsia. Arvioiden mukaan samaa sukupuolta olevien parien perheissä elää tälläkin hetkellä maassamme noin 10 000 lasta. Katson, että tasa-arvoinen avioliittolaki varmistaisi myös näiden lasten oikeuden tulla hyväksytyiksi yhtä arvokkaina ihmisinä kasvuympäristössään kuin eri sukupuolta olevien parien lapset. Tämän lapsen oikeuden, joka todetaan myös YK:n lasten oikeuksien julistuksessa, Tannerin mielipidekirjoitus perustelemattomine vihjauksineen sivuutti täysin.

Tasa-arvoinen avioliittolaki merkitsisi myös adoptio-oikeuden laajentamista niin, että samaa sukupuolta oleva pari voisi yhdessä ja samanaikaisesti adoptoida lapsen. Jo nykyinen lainsäädäntö antaa homoseksuaaleille mahdollisuuden adoptioon, mutta vain yksin. Laki siis pakottaa homoseksuaalit käytännössä ensin yksinhuoltajiksi, ja vasta ensimmäisen vanhemman adoptioprosessin päätyttyä toinen vanhempi voi käynnistää oman, samaan lapseen kohdistuvan adoptioprosessin. Äärimmäisessä tilanteessa nykylainsäädäntö voisi siis johtaa siihen, että jos adoptiovanhempi kuolee ennen kuin toisen vanhemman adoptio on ehditty vahvistaa, lapsen koko olemassaolon ajan hänen elämässään läsnä ollut vanhempi voidaan sivuuttaa täysin lapsen elämästä. Jokainen voi tässä yhteydessä miettiä, toteuttaako nykylainsäädäntö lapsen oikeuden vanhempiinsa paremmin vai huonommin kuin aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista.

Muuten tasa-arvoinen avioliittolaki ei vaikuta adoptioon. Adoptioprosessista ei siis tule lapsenhankinta-automaattia samaa tai eri sukupuolta oleville pareille. Jatkossakin adoptioita järjestävät tahot tutkivat tarkoin adoptiota anovien ihmisten sopivuuden vanhemmuuteen. Todennäköisesti samaa sukupuolta olevien parien sopivuus adoptioon tutkittaisiin ainakin aluksi jopa tarkemmin kuin eri sukupuolta olevien parien. Koen että tässäkin tasa-arvoinen avioliittolaki parantaa nimenomaan lapsen oikeuksia. Jokainen ymmärtää varmasti että on parempi kasvaa tarkoin valittujen adoptiovanhempien kanssa kuin vanhemmuuteen kykenemättömien ihmisten kasvattamana tai kokonaan ilman vanhempia.

Petri Sakala