Energiatodistus – miksi se kannattaa tehdä?

Viime vuoden syyskuussa tuli voimaan energiatodistuksia koskeva laki, joka vaatii osoittamaan remontin energiatehokkuuden luvanvaraisia korjauksia tehtäessä. Vanhojen energiatodistusten voimassaolo loppui vuoden 2014 alussa.

Mikäli tehdyistä korjauksista ei ole rakennusvalvonnan hyväksymää dokumentaatiota, energiatodistuksen laatija ei voi tehdä todistusta. Lain mukaan luvanvaraiset remontit ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen, sekä rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuviin korjaus- ja muutostöihin, joilla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta tai muuttaa käyttötarkoitusta. Tarkat kriteerit rakennuslupaa vaativista remonteista vaihtelevat kunnittain. Remontointisuunnitelmaa tehtäessä kannattaa olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan, josta rakennuslupa haetaan, samalla saa tiedon alueen kaavoituksesta ja rakennustapaohjeesta.

Remontoijan vaihtoehdot

Remontin energiatehokkuus voidaan osoittaa kolmella eri tavalla. Ensimmäinen näistä on rakennusosa- ja järjestelmäkohtaisten vaatimusten päivittäminen. Ovet ja ikkunat korjataan uudistasolle, yläpohjien ja ulkoseinien ilman läpäisevyys, U-arvo, korjataan eristämällä, korkeintaan nykyiselle vaatimustasolle 0,17 asti. Toinen tapa on määrittää rakennuksen laskennallisen energiankulutuksen lämmitettyä nettoneliömetriä kohden ennen ja jälkeen remontin. Tässä otetaan huomioon vain laskennallinen kulutus ja energiantuotantomuoto, asukkaiden tottumuksia ei huomioida.

Kolmas tapa on rakennuksen E-luku. Se on rakennukseen ostettu energia kerrottuna energiamuodon kertoimella, jaettuna lämmitettävällä nettopinta-alalla. Laskelmassa otetaan kulutuksen ohella huomioon myös kiinteistön oma energiantuotanto.

Todistus helposti haltuun

Energiatodistus tehdään kerralla koko rakennukselle, ellei kyseessä ole rakennus, jonka osien käyttötarkoitukset poikkeavat olennaisesti toisistaan. Pätevöidyn energiatodistuksen laatijan saa omakotitalolle muutaman sadan euron hintaan ja yleensä melko nopeasti, esimerkiksi www.hankienergiatodistus.fi -palvelun kautta. Todistuksen laatija tarkistaa paikan päällä rakennusosat, talotekniset järjestelmät ja säästömahdollisuudet sekä laskee niistä rakennuksen energialuokan. Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta, ellei taloon tehdä uutta luvanvaraista remonttia. Energiatodistusta varten tarvitaan tiedot rakennuksen ominaisuuksista, joten sen laatijalla on oikeus pyytää talon dokumentit käyttöönsä.

Todistusvelvollisuudesta tulee kiinteistön myyjien ongelma, mikäli ostajat havahtuvat lain muuttuneeseen kirjaimeen viime tingassa. Ilman energiatodistusta on vuodesta 2017 alkaen mahdoton saada talo myytyä tai asunto vuokrattua, joten on parempi toimia ennen kuin on liian myöhäistä ja palvelut ruuhkautuneet.

Lisätietoja Pirkanmaan alueella saat puolueettomasta Rane-energianeuvonnasta.

raneneuvoo@tampere.fi, puh. 040 806 7396 Antero Mäkinen, email: antero.makinen@tampere.fi