Arvo Ylpön koulu tarvitsee lisää tilaa

 

Arvo Ylpön koulun alatalo on ollut kiinni kaksi vuotta. Sisäilmaongelmien vaivaama talo on saanut purkutuomion.
Arvo Ylpön koulun alatalo on ollut kiinni kaksi vuotta. Sisäilmaongelmien vaivaama talo on saanut purkutuomion.

Arvo Ylpön koulun oppilasmäärän kasvun ja sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistettujen tilojen vuoksi koulu tarvitsee lisää tilaa. Ensi lukuvuonna koulu kasvaa kokonaan kolmesarjaiseksi ja esiopetusryhmien määrä nousee kolmesta neljään.

Akaan tekninen lautakunta käsitteli viime kokouksessaan lisätilavaihtoehtoina siirtotilojen käyttöönottoa sekä Monitoimihallin squash-kenttien saneeraamista opetuskäyttöön. Teknisen johtajan Antti Kemin esitys oli, että lisätilat toteutetaan Monitoimihallille.

Lautakunta ei kuitenkaan valinnut kumpaakaan kahdesta esitellystä vaihtoehdosta, vaan Tuomo Småttin (kok) ehdotuksesta lautakunta päätti anoa valtuustolta 60 000 euroa väistötilojen toteuttamiseksi. Lautakunta oli asiasta yksimielinen.

– Halusin vähän laajemman selvityksen vaihtoehdoista, kuin mitä nyt oli tehty. Toivon, että kartoitetaan laajemmin kaupungin jo omistamia tiloja sekä elinkaarimallin huomioimista, Smått perustelee.

Lautakunnalle esitellyistä vaihtoehdoista siirtotilat sijoitettaisiin purkutuomion saaneen Arvo Ylpön koulun alatalon paikalle. Purkutöiden on arvioitu maksavan 54 000 euroa ja siirtokoulun perustamistöiden noin 5000 euroa, minkä lisäksi siirtotilojen vuokraan kuluisi noin 8000 euroa kuussa.

Monitoimihallin vaihtoehdossa kahdesta squash-tilasta remontoitaisiin neljä huonetta tekemällä tiloihin välipohja. Vaihtoehto lähtee siitä, että squashin suosio on laskenut, ja tiloja ei käytetä. Saneerattuina tilat voisivat toimia opetuskäytön lisäksi liikuntatiloina. Opetustilojen rakentamisen on arvioitu maksavan noin 60 000 euroa.

Teknisen lautakunnan jäsenen Tuomo Smått kaipaa vielä tarkempaa selvitystä asiasta. Hän epäilee, että alatalon purkamista ja siirtotilojen perustamistöitä ei tehdä arvioidulla summalla. Lisätietoa hän toivoo myös oppilaiden ja ryhmien määrästä, lisätilojen tarpeesta ja kestosta sekä Monitoimihallin squash-kenttien käytöstä ja ilmanvaihdon järjestämisestä.

Arvo Ylpön koululla on ensi lukuvuonna hieman yli 400 oppilasta. Rehtori VisaMatti Vuoriston mukaan lisätiloja mietittäessä on huomioitava muun muassa ruokailun järjestäminen, logistinen sijainti pääkouluun nähden, turvallisuus ja lepotilat. Rehtori kertoo päättävänsä väistötiloihin siirtyvistä ryhmistä, kun tekninen lautakunta on oman ratkaisunsa tehnyt.

Lisätilat tarvitaan käyttöön koulun alkuun eli 11. elokuuta mennessä. Asian kiireellisyyden vuoksi tekninen lautakunta pitää ylimääräisen kokouksen vielä ennen lomakauden alkua.

 

Arvo Ylpön koulun alatalo puretaan

Kosteusvaurioista kärsinyt ja käyttökiellossa oleva Arvo Ylpön koulun alatalo puretaan. Kaupunkisuunnittelulautakunta on myöntänyt rakennukselle purkuluvan.

Vuonna 1972 valmistunutta rakennusta on korjattu useaan otteeseen kosteusvaurioiden vuoksi. Perustusten ja lattian alle johtuu kallion pintaa myöten vettä niin, että alapohja on kostea. Rakennuksessa on jatkuvasti sisäilmaongelmia kosteusvaurioiden vuoksi, eikä rakennusta saada kohtuullisin kustannuksin enää kuntoon. Alatalo on ollut pois käytöstä kaksi vuotta.

Sisäilmaongelmien vuoksi koulu joutuu luopumaan myös Torikulmasta, joka on ollut esiopetusryhmän ja eskarien päivähoidon käytössä. Sekä lapset että henkilökunta ovat oireilleet Torikulmassa. Sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua on ollut myös Arvo Ylpön koulun ylätalossa.