Posti on julkista palvelua

Paikallislehti Akaan Seudun jakelussa on ollut viime viikkoina vakavia häiriöitä. Kaikki tilaajat eivät ole saaneet lehteään päiväpostin mukana lehden ilmestymispäivänä keskiviikkona tai sitten se on tullut niin myöhään, että sillä ei ilmestymispäivänä ole enää mitään merkitystä. Ongelmien syyksi Iltella kertoo postinkannon organisaatiouudistuksen, tosin sanoen irtisanottujen jakajien työt ovat päättyneet ja kantopiirejä on laajennettu. Jäljelle jääneet jakajat ovat julistaneet ylityökiellon, koska heidän mukaansa töiden tekemiseen pitäisi työaika riittää. Ei riitä ja osa postista jätetään jakamatta, keskiviikon posti siirtyy jaettavaksi torstaina.

Vuonna 2011 hyväksytyn postilain mukaan kirjeposti on toimitettava asiakkaalle viipymättä yleispalveluperiaatteen mukaisesti. Sanomalehdet jätettiin jostakin syytä yleispalveluperiaatteen ulkopuolelle, joten tällä hetkellä Itella voi menetellä niiden kanssa miten lystää. Ja totisesti on meneteltykin, muun muassa Kainuussa lehtien jakelusopimuksia on Itella irtisanonut.

Postin epävarma toiminta tulee sanoma- ja paikallislehdille mahdollisimman huonoon aikaan. Ala on murroksessa eikä kovaa maata ole läheskään kaikkien lehtitalojen alla. Murros näyttää koskettavan maakuntalehtiä rajuimmin. Kun koko yhteiskunta on murroksessa, maakuntalehdiltä on menossa toimintaidea. Paikallislehtien tulevaisuus näyttää valoisammalta. Jos jotakin kaivataan, niin tietoa läheltä ja paikallislehti on lähinnä lukijaa.

Alkuvuodesta vielä liikenne- ja viestintäministerinä toiminut Pia Viitanen (sd) tilasi selvityksen median murroksesta pitkään viestinnän kentässä toimineelta Tuomas Harpfilta. Selvitysmies sai tehtäväkseen tutkia, auttaisiko määräaikainen lehdistötuki säilyttämään Suomessa moniarvoisen tiedonvälityksen.

Tuomas Harpfin ansiokkaan raportin vähemmälle huomiolle jäänyt kohta oli pohdinta lehtijakelun kriisistä.

”Jo sinällään ongelmallisen jakeluproblematiikan sisällä on erityisen vaikea osaongelma: haja-asutusalueiden jakelutiulanne. Se on mitoiltaan pienempi, mutta aivan marginaali-ilmiöstä ei siinäkään ole kysymys. Mannereurooppalaisesta näkökulmasta suuri osa maastamme on haja-asutusaluetta. Ongelmaa ei ratkaista pelkin tukitoimin, sillä se ei ole tilapäinen ja tulee pahenemaan vielä pitkään.”

Näin selvitysmies. Lähes kaikki Suomen paikallislehdet toimivat joko kokonaan tai osittain haja-asutusalueella. Tuomas Harpf kysyykin, miten toimii valtion omistajaohjaus tilanteessa, jossa Itella hamuaa Venäjän varastoliikenteen markkinaykköseksi, mutta suomalaiset jäävät vaille postiaan.

”Voidaan ja on syytäkin pohtia, onko valtiolla postilain ehtojen täyttymisen jälkeen muita tavoitteita Itellan suhteen, vai ovatko sen linjavalinnat täysin yhtiön oma asia. Nämä seikat ovat sivuutettu kovin vähällä keskustelulla.”

Täysin Suomen valtion omistuksessa olevan Itellan kuuluu palvella ensisijaisesti Suomen kansalaisia. Postitoiminta on julkista palvelua, joka osaltaan pitää koko maan asuttuna. Sanoma- ja siten myös paikallislehdet on saatava yleispalveluperiaatteen sisään ja Itelalle inhimillinen tapa toimia.