Akaan Seutu ajan hermolla

Toimitus oli jälleen valppaana 7.5. ilmestyneessä lehdessä. Päätoimittaja Kososen pääkirjoituksessaan kuvaaman Akaan kaupungin asioiden hoidon tilanteeseen ei ole juurikaan lisättävää.

Toimittaja Peltoniemen kirjoittama kommentti ”Kaseikot kerrostaloiksi” kertoo selkeästi sen oleellisen tekijän, jolla

Akaa voi erottautua joukosta. Asiallahan on toki merkitystä vain sikäli, kun halutaan olla mukana vaikuttavana tekijänä tässä koko Suomea koskevassa yhteiskunnallisessa muutoksessa.

Strategisessa suunnitteluprosessissa tätä voisi kutsua kriittiseksi menestystekijäksi. Kaupungin visiota ja mahdollisia strategisia tavoitteita määritettäessä menestystekijät saattavat vaikuttaa ratkaisevasti näiden toteutumiseen.

Akaassa kaupunginhallitus päätti käyttää kahden vuoden maanhankintabudjetin verran rahaa hankkiakseen periferiasta maata. Perusteena oli kaupungin etu. Valtuustossa tuli toki pari vahvaa perustetta lisää; nimittäin maanviljelyskäyttö ja toteamus, että 10 vuoden päästä sitä tarvitaan. Akaan poliittinen julistus, jota myös strategiaksi mainitaan, ulottuu vuoteen 2016, eikä sen implementointia ole juuri aloitettu. Vuoden 2024 tilanne on kuitenkin selvä. Silloin tarvitaan tämä alue. Vähemmän tärkeää on todella miettiä maailman ja Suomen tapahtumia ja trendejä ja katsoa näitä vasten Akaan vahvuudet ja menestystekijät. Hyödyntämällä näitä suunnitteluprosessissa saattaisi todella löytyä fokusoitu visio kaupungin tulevaisuudesta. Ympäripyöreät poliittiset ohjelmat eivät enää toimi. Ne pysäyttävät kehityksen.

 

Jaakko Sjöblom