Urho Tähtinen

16muistokirjoitusUrhoTähtinen“Kun pitkän elämän elää saa, voi rauhassa uneen nukahtaa.”

Nuo jakeet Akaan Seudun ilmoituksessa vahvistivat sen, että Urho Tähtisen maallinen matka on päättynyt. Hänet siunattiin haudan lepoon 5.4.2014. Lähes 86-vuotisen elämäntaipaleen aikana hän ehti kokea monet surut ja ilot  – arjen ja juhla-ajat.

Urho teki varsinaisen elämäntyönsä liike-elämän palveluksessa. Me haluamme nyt muistella häntä lähinnä harrastusten ja vapaaehtoisen järjestötoiminnan kautta. Jo nuorena hän oppi ymmärtämään, että elämä Suomessa ei ollut itsestään selvyys. Sen puolesta oli tehtävä työtä. Oli varauduttava myös uhrauksiin. Urho oppi arvostamaan ihmisiä ja rakastamaan kotia, kotiseutua ja isänmaataan. Tämä tunne on hänelle syntynyt jo lapsuudessa.

Sotilaspojasta kasvoi varusmiespalvelun jälkeen upseeri. Toijalan Seudun reserviupseerikerhon jäsenenä hän on osaltaan kantanut vastuun. Hän oli reservin kapteeni ja johtaja. Kerhon puheenjohtajana hän johti enemmänkin esimerkillään kuin käskemällä. Hänen puheenjohtajakaudellaan muun muassa rakennettiin paikallisten reserviläisjärjestöjen yhteinen Saajanmaja. Urho toimi rakennustoimikunnan puheenjohtajana, hankki lahjoituksia ja rakennustarvikkeita. Hänelle kertyi talkootyötunteja ylivoimaisesti eniten kerhon jäsenistä.

Reserviupseerikerhossa tapahtuneen aktiivisen toiminnan yhteydessä ja lisäksi hän osallistui sotaveteraanien ja -invalidien toiminnan tukemiseen.

Urho oli perustamassa paikallista sotilaspoikayhdistystä ja vuotta myöhemmin Pirkanmaan piirin sotilaspoikien perinneyhdistystä toimien molempien yhdistysten aktiivisena jäsenenä.

Kunnioituksesta aikaisempia sukupolvia kohtaan kertoo muun muassa se, että Urho on yhdessä ikätoverinsa Pentti Uotilan kanssa ollut jouluaaton kunniavartiossa Akaan sankarihaudalla 44 kertaa.

Toijalan Nuorisoseura oli toinen Urho Tähtiselle läheinen yhdistys – nyt jo 110-vuotiaan. Nuorisoseuran toiminta oli sotien jälkeen kutistunut olemattomiin. Urho oli pitkään seuran hallituksen jäsen. Hän tunsi nuorisoseuran aatteellisen tavoitteen pyrkiä kasvattamaan nuorista hyviä ihmisiä ja kunnon kansalaisia. Hän sisäisti toiminnassaan ajatuksen, että jonkun oli hoidettava hallinnolliset rutiinit, jotta toiset lahjakkaat ja innokkaat voivat keskittyä harrastamaan haluamaansa toimintaa. Urhon aloitteesta ja sopivien tukihenkilöiden avulla Toijalan Nuorisoseura lähti uuteen nousuun.

Nuorisoseurasta aikoinaan “itsenäistynyt” Toijalan Näyttämö oli Urholle ja hänen vaimolleen Aunelle yhteinen toimintafoorumi. Aune oli Urholle muusa ja tuki. He muodostivat työparin. eikä vain näyttämöllä, vaan kaikissa muissakin harrastuksissa ja monin tavoin myös jokapäiväisen elämän, työn ja kodin asioissa.

Näyttämöllä Aune oli enemmän esillä, Urho taas tukihenkilönä, puheenjohtajana, toiminnanjohtajana, sihteerinä – siellä missä tukea tarvittiin.  Urho oli vaikuttaja, joka tarjosi muille mahdollisuuden luoda ja kehittyä.

Vuonna 1970 Urho valittiin jäseneksi Toijalan Lions-klubiin.  Leijonien toimintaperiaatteet velvoittavat jäseniään epäitsekkääseen toimintaan ja lähimmäisten auttamiseen. Tällaiset periaatteet ovat olleet Urhon omankin ajatusmaailman mukaiset hänen toimiessaan pyyteettömästi muiden hyväksi.

Urho Tähtinen on harrastustoiminnastaan palkittu edellä esiin tulleiden järjestöjen kautta monilla ansio- ja kunniamerkeillä.  Hänet on kutsuttu sekä Toijalan Seudun Reserviupseerikerhon että Toijalan Nuorisoseuran kunniajäseneksi.

 

                                                                                                                                                   Esko Pitkänen

Jukka Kallio

Veijo Riikonen

Kirjoittajat ovat Urho Tähtisen ystäviä