Vettä Akaaseen

Hämeenlinnan Seudun veden toimitusjohtaja Timo Heinonen vieraili kaupunginvaltuuston kokouksessa loppuvuonna 2013. Tiedotustilaisuudessa ainakin allekirjoittanut ja Akaassa tapahtuvien lunastustoimitusten uskottu mies valtuutettu Ilkka Rehuttu jäivät käsitykseen, että HS-vesi on työn suunnittelun valmistuttua vahvistuttanut kuntien rakennuslautakunnissa putkistojen sijoitusluvat yksityisille maille.

Tämän jälkeen rakennuttaja eli HS-vesi olisi käynnistänyt maanmittauslaitoksen suorittaman lunastustoimituksen, joka antaa työluvan sekä määrää HS-vedelle haittojen, ennenaikaisten hakkuiden ja sadonmenetysten ja muiden korvausten osalta maanomistajille maksettavat korvaukset. Päätökset ovat periaatteessa verrattavissa alioikeuden ratkaisuihin. Toimituksen suorittaa maanmittauslaitoksen lunastusinsinööri kahden uskotun miehen kanssa, jotka taas ovat verrattavissa käräjäoikeuden lautamiehiin. Akaassa viime vuonna pidetyissä lunastuksissa uskottuina miehinä toimituksissa toimivat muun muassa Ilkka Rehuttu ja Pekka Sintonen.

Tällä tavalla ei kuitenkaan ole menetelty. HS-vesi haki itse maanomistajilta yleiskaavakkeella sijoituslupia, että putkistot voivat jäädä maanomistajien maille pysyvästi. Aliurakoitsijalla on mahdoton työ neuvotella maanomistajien kanssa, jolle korvausvastuu on HS-veden ja urakoitsijan mukaan siirretty. Yksityistielaki on unohtunut kokonaan, sillä kenenkään tiellä ei voi kulkea ilman lupaa ja sovittuja korvauksia. Yksityisteiden toimitsijamiehiä ei ole kuultu lainkaan, vaikka he ovat asianosaisia. Etukäteen olisi pitänyt selvittää kaikki tiet, jotka ovat työnteon kannalta tarpeellisia. Tällä toimintatavalla ei yhdenkään tilan rekisteriotteeseen jää merkintää siitä, että siellä on valtava runkolinja.

Maanomistajat ja tiekunnat eivät saa tasapuolista oikeudenmukaista kohtelua. Heidän etuaan ei valvo kukaan, kun lunastustoimitusta ei ole laitettu vireille. Lunastustoimitus taas valvoo täysin myös niiden edun virkansa puolesta, jotka iän tai muun syyn takia eivät pysty asioitansa hoitamaan.

Kaikki ymmärtävät, että työ on erittäin tärkeä ja tarpeellinen. Kuntien tahtotila rahoittajana on varmasti se, että niiden asianosaisina olevien kuntalaisten taloudellinen asema ei muutu työn päätyttyä ennen työntekoa vallinneesta tilasta mihinkään.

Kysyn itseni ja lukuisten maanomistajien suulla, jotka ovat minulta asiaan kysyneet selvitystä, miksi näin suuri kuntien omistama liikelaitos toimii tällä tavalla? Miksi asiaa ei ole annettu asiantuntijoiden suoritettavaksi? Se olisi helpottanut kaikkia osapuolia erityisesti rakennuttajaa HS-vettä.

Heikki Knuutila

kaupunginvaltuutettu, sd