Toijalan asema on tärkeä paikka Pirkanmaan liityntäpysäköinnille

Akaa saa A1-luokan merkinnän maakuntakaavaan

 

Toijalan aseman alueen asemakaavoitus on edennyt Akaasa nytkähdellen. Kuvassa etualalla näkyvä puoli radasta on edelleen vailla uutta kaavaa, mutta aluelele on suunniteltu muun muassa matka- ja kauppakeskusta.

Toijalan aseman alueen asemakaavoitus on edennyt Akaasa nytkähdellen. Kuvassa etualalla näkyvä puoli radasta on edelleen vailla uutta kaavaa, mutta aluelele on suunniteltu muun muassa matka- ja kauppakeskusta.

Pirkanmaalla on selvitetty osana uuden maakuntakaavan valmistelua myös joukkoliikenteen vaihtopaikkoja ja liityntäpysäköintiä. Työn tavoitteena on parantaa matkaketjujen sujuvuutta ja lisätä joukkoliikenteen käyttöä maakunnassa.

Maakunnan tasolla vaihtopaikkoina voidaan nähdä matkakeskukset, asemat ja seisakkeet, muut keskeiset terminaalit ja pysäkit. Akaassa näitä A1-luokan paikkoja on suunnitelmissa yksi, Toijalan asema. Yhteensä ylimmän luokan kohteita on Pirkanmaalla parikymmentä. Vain ne ovat tulossa mukaan uuteen maakuntakaavaan.

– Akaassa on yhteensä seitsemän kohdetta, joista Toijalan asema on maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä. Viialan asema on paikallinen asema, ja loput ovat pienimuotoisempia liityntäpysäköintialueita, kertoo suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Pirkanmaan liitosta.

Liityntäpysäköinnin A1-merkintä tarkoittaisi Mäkysen mukaan kaavassa sitä, että kyseessä on merkittävä kohde, ja kaupunki on antanut signaalin, että se haluaa kehittää sitä. Nyt tehdyt ehdotukset perustuvat kuntien omiin esityksiin.

– Akaa on nähnyt Toijalan aseman merkittävänä alueena. Siellähän on liityntäpysäköintiä jo nyt hyvin runsaasti. Se on asukkaalle tärkeä tieto, että siellä on merkittävä kohde ja sinne voi saada autonsa pysäköityä.

Eri luokkien kohteita ei ole määritelty pinta-alallisesti, mutta henkilöautoissa on ollut yksi määritelmä

– Se, kuinka monta henkilöautoa voi mahtua. 50–300 autopaikkaa on A1- tai A2-luokka. Toijalassa on se.

7Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti1Kohdekartat ja -luokittelut lähetettiin Pirkanmaan kuntiin kommenteille 27. tammikuuta, ja kuntia pyydettiin tekemään esityksensä siitä, voidaanko kohteiden kehittämisaikatauluna pitää vuotta 2020 vai 2040. Vastausaikaa kunnilla on helmikuun 21. päivään saakka. Pirkanmaan liiton selvitystyö valmistuu maaliskuun loppuun mennessä.

 

 

 

”Lisäraiteet on saatava seuraavan hallituksen selontekoon”

Ympäristöministeriö vahvisti viime marraskuussa Pirkanmaan liikennettä ja logistiikkaa koskevan vaihemaakuntakaavan. Siihen sisältyy Pirkanmaan rataverkon ja päätieverkon parantamishankkeita sekä liikenteelliseen sijaintiin perustuvia maankäytön kehittämisen kohdealueita. Kaava täydentää vuonna 2007 vahvistettua Pirkanmaan maakuntakaavaa. Kaavasta tehtiin neljä valitusta, jotka kaikki hylättiin. Ympäristöministeriö on määrännyt Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päärata Tampereelta etelään on merkitty kaavassa merkittävästi parannettaviksi radoiksi. Akaassakin lisäraiteita Tampere–Toijala-välille on vaadittu jo pitkään, ja maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntyksen mukaan työtä on jatkettava.

– Ne täytyy saada seuraavan hallituksen liikennepoliittiseen selontekoon. Ensin kolmas ja sitten neljäs, joka linkittyy kaupunkiseudun lähiliikenteeseen. Kolmas raidehan tarvitaan joka tapauksessa Tampereelta etelään, Laakkonen-Pöntys sanoo.

Vaihemaakuntakaavan hyväksyminen oli tärkeä askel.

– Valtiolla on täysi valmius, ja mehän olemme tehneet jo aluevaraussuunnitelmat. Seuraavaksi vuorossa ovat alustavat yleissuunnitelmat, sitten yleissuunnitelma ja ratasuunnitelma. Niitä yritetään aktiivisesti saada selontekoon.

Kaavassa varaudutaan myös Tampereen järjestelyratapihan siirtoon. Myös sen saamista Akaaseen on ajanut esimerkiksi elinkeinoasiamies Risto Rantala.

Maantiepuolella kaavassa esitetään kehitettäväksi monia osia päätieverkosta. Kaava sisältää muun muassa merkittävästi parannettavan valtatieosuuden Akaa–Urjala.

– Se tarkoittaa jo tehdyn kehityssuunnitelman toteuttamista. Niihin töihin päästään sitten, kun ysitien kehittämisessä päästään laajemmin eteenpäin. Sitä voidaan kehittää myös vaiheittain, eikä se vaadi niin massiivista kokonaisuutta kuin raiteet, sanoo maakuntakaavoitusjohtaja maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?