Valtuusto valitsee Leinosen ja Vesisenahon korvaajat

Jaakko Leinonen
Jaakko Leinonen

Kaupunginhallitus esittää Akaan valtuustolle, että se myöntäisi kokoomuksen Jaakko Leinoselle eron Akaan valtuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä. Leinonen jätti eroanomuksen, koska hänet valittiin kaupunginhallituksen alaiseen Sisu-hankkeen projektipäällikön toimeen ajaksi 8.1.2014–31.12.2015. Leinonen jatkaa valtuutettuna.

Toinen akaalainen kokoomuspoliitikko, Eliisa Vesisenaho anoo eroa Akaan kaupungin luottamustehtävistä 30.11.2013 alkaen paikkakunnalta muuttamisen vuoksi. Eliisa Vesisenaho on ollut kaupunkisuunnittelulautakunnassa Anni Tiuran (kok) henkilökohtainen varajäsen, tarkastuslautakunnassa Virpi Lintusen (vihr) henkilökohtainen varajäsen, Valkeakosken sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostossa Anni Tiuran varajäsen, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksessä Akaan kaupungin edustaja sekä Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamies.

Kaupunginhallitus valitsi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykseen edustajaksi vuodelle 2014 Susanna Saxbergin (kok). Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se valitsee uudet henkilöt Vesisenahon tilalle muihin luottamustehtäviin. ja käräjäoikeuden lautamieheksi.