Luottamushenkilöiden kokouspalkkioista

Akaan Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuutetut eivät aio luopua luottamushenkilöpalkkioista, koska luottamushenkilöpalkkiot perustuvat lakiin ja ovat korvaus valtuutetuille heidän panoksestaan kuntalaisten asioiden hoitamisesta, luottamushenkilöpalkkioilla työväenyhdistykset Akaassa järjestävät aktiivista toimintaa jäsenilleen ja kuntalaisille, kuten säännöllisiä kokouksia, koulutustilaisuuksia ja yhteisiä tapahtumia. Luottamushenkilöpalkkioilla ylläpidetään Akaassa kahta työväentaloa ja yhtä toimitilaa, luottamushenkilöpalkkioilla työväenyhdistykset järjestävät kuntalaisille torikahvituksia ja avoimien ovien päiviä.

Akaan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että poliittinen toiminta on avointa kaikille kuntalaisille ja asioista tiedotetaan aktiivisesti. Siksi me pidämme tärkeänä, että luottamushenkilöt ovat kuntalaisia lähellä ja ovat heidän käytettävissään myös vaalien välillä.

 

Akaan Sosialidemokraattinen

valtuustoryhmä