Keräys sotiemme veteraanien hyväksi

Viitaten rovasti Sauli Turjan kirjoitukseen viime viikon Akaan Seudussa haluamme tuoda esiin seuraavaa: Sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kuntoutuksen hyväksi toteutettava keräys on Akaassakin vuosittainen tapahtuma. Tämä viranomaisten luvalla tehtävän keräyksen toteuttivat kuukasi sitten Akaassa 130 varusmiestä, jotka antoivat omaa vapaa-aikaansa tämän tärkeän tavoitteen toteuttamiseksi.

Keräystä edelsi koulutus, jossa tähdennettiin muun muassa, että keräykseen rahaa antava kirjoittaa itse nimensä ja lahjan suuruuden listaan.

Pahoittelemme, että Turjan kohdalla tämä käytäntö ei jostain syystä toteutunut.

Toivomme, että jatkossakin akaalaiset avustavat sotiemme veteraaneja sekä heidän puolisoitaan ja leskiään. Ilman heitä meillä ei olisi itsenäisyyttä eikä vapautta. He ovat arvostuksemme ja kuntoutuksensa ansainneet!

 

Seppo Airaksinen

Kylmäkosken Sotaveteraanit

Aulis Eskeli

Toijalan seudun Rintamaveteraanit

Seppo Valkama

Toijalan ja ympäristön Sotaveteraanit

Juha Vuorinen

Toijalan seudun Sotainvalidit