Vertaisryhmä eroperheiden lapsille

Akaan seurakunta järjestää eroperheiden lapsille vertaisryhmän. Ryhmän tarkoituksena on tarjota kanava, jossa lapsilla on turvallisesti mahdollisuus käydä läpi vanhempien eroon liittyviä tunteitaan, kysymyksiään ja ajatuksiaan. Ryhmässä keskipisteenä on lapsi ja hänen oma selviytymisensä erosta. Tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä tai asettua isä tai äidin puolelle. Ryhmässä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Ryhmään osallistumiseen tarvitaan molempien vanhempien lupa. Ohjaajat käyttävät materiaalina Mare Juusolan kirjaa Kahden kodin kansalainen. Osallistuminen on maksutonta ja ryhmään mahtuu kuusi 4-6-lk:sta lasta. Kokoontumiset ovat kuutena maanantaina klo 17–19 alkaen 21.10., viimeinen kerta on 2.12. (18.11. ei ole kokoontumista.). Ohjaajina toimivat Akaan seurakunnan työntekijät Tarmo Repo ja Henna Helminen. Tiedustelut: tarmo.repo@evl.fi, p. 0407250027 ja henna.helminen@evl.fi, p.04074257415,