Akaan Soroptimisteja Berliinissä

Viisi innokasta soroptimistia Akaasta lähti heinäkuussa kohti Berliinissä pidettyä ”Visions of Paradise” – Soroptimists go for water and food Euroopan Unionin kongressia. Kolme aviopuolisoa seurasi mukana. Saksassa soroptimistit osallistuivat kolmipäiväiseen kokousohjelmaan ja herrat viettivät osin omaa ohjelmaa tutustuen Berliiniin. Matkalle osallistuivat Hannele ja VisaMatti Vuoristo, Eija ja Vesa Mäkelä, Auli ja Tapio Seppänen sekä Lea Sirѐn ja Ulla EnckellValo.

Kongressissa soroptimistit kuulivat useita hyviä puhujia maailmalta ruuan, juoman ja ilmastonmuutoksen saralta sekä erilaisista avustusprojekteista.

Innostava ja loistava puhuja oli presidentti Barack Obaman sisar tohtori Auma Obama, joka kertoi oman ”Sauti Kuu” -nimisen säätiönsä projektista vähäosaisten lasten ja nuorten parissa tehtävästä työstä Keniassa.

Mieleenpainuva puhuja oli myös professori Werner Kloas, jonka tutkimuksen kohteena on ”tomaattikala”. Hetken sai kuulija terästää korviaan, mistä oikein on kysymys. Lyhyesti sanottuna kyse on kalankasvatuksen ja tomaattien viljelyksen synenergiaeduista, kun muun muassa kalankasvatuksen fosforia voidaan hyödyntää tomaattien viljelyksessä. Vesien kierrätyksellä kasvihuoneista saadaan jopa kasvihuonekaasuja vähennettyä.

Kloas oli erittäin toiveikas tulosten suhteen koskien ruoan riittävyyttä ja ympäristön kuormitusta. Yhtä rehukiloa kohti saadaan tuotettua yksi kilo kalaa eli kala on tehokkain ruuantuottamisen suhteen. Vertailuna sikakilon tuottamiseen tarvitaan neljä kiloa rehua ja pihvilihan tuottamiseen seitsemästä kahdeksaan kiloa rehua.

Kasvihuoneet ja kalankasvatus ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa ”kuin samassa kasvihuoneessa”. Toiveissa on siis saada tästä yksi ratkaisu maailman ruoantuotantoon tulevaisuudessa.

Kolmas mielenkiintoinen puhuja oli nuori, Tanskassa asuva Selina Juul, joka vuonna 2008 aloitti blogin aiheesta ”Stop wasting food – Lopeta ruuan tuhlaaminen”. Juul kertoi muutaman havainnollisen esimerkin, kuten että Italiassa poisheitettävällä ruoalla ruokittaisiin koko Etiopia.

Hän kannusti kaikkia kierrättämään ruokaa jääkaapissa siten, että uudet tuotteet laitetaan kaapin takaosaan ja vanhemmat hyödynnetään ensin. Hän pyysi myös miettimään esimerkiksi poisheitettävän lihan kohdalla sitä, elikö kyseinen eläin turhan elämän joutuakseen vain heitettäväksi syötäväksi kelpaamattomana, vanhentuneena tuotteena pois. Selina Juul korosti koko tuotantoketjun alkutuotannosta kuluttajalle asti olevaa vastuuta siitä, että emme tuhlaisi kallisarvoista ruokaa viitsimättömyyttämme. Jokainen meistä voi omalla ostoskäyttäytymisellään ja järjestelmällisyydellä ruoan käytön suhteen vaikuttaa omalta osaltaan maapallon tulevaisuuteen.

Asiapitoisen ohjelman lisäksi vieraat ehtivät kokouksen päätyttyä tutustua Berliinin nähtävyyksiin Branderburgin Torista Checkpoint Charlieen, vanhoista matkajulisteista Saksan historialliseen museoon. Mukana olleet miehet tutustuivat Saksan historiaan laveammin muun muassa televisiotornista toisen maailmansodan rauhanneuvotteluiden Potsdamiin.

 

Hannele Vuoristo

 

Soroptimistit

Soroptimist International on järjestö, joka tekee maailmanlaajuista työtä tyttöjen ja naisten auttamiseksi, rohkaisemiseksi ja tukemiseksi paremman elämän saavuttamiseksi koulutuksen ja työssä oppimisen keinoin. Naisille annetaan tietoja ja taitoja esimerkiksi puhtaan veden ja elintarvikkeiden turvallisuudesta, heidän koulutustaan tuetaan.

Soroptimistien Euroopan stipendi-, toiminta- ja katastrofirahastosta myönnetään, tuetaan ja toteutetaan vuosittain yli 5000 hanketta lähes 6 miljoonalla eurolla. Toimintaan voi tutustua internet-sivuilla ja jäsenyydestä kiinnostuneet  voivat ottaa yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse.

Soroptimistit ovat toimineet Suomessa jo 60 vuotta ja Akaan klubi on ollut toiminnassa 30 vuotta.

Soroptimist International Finland Suomen Unioni juhlii 60-vuotista taivaltaan 12.10. Lahden Sibelius-talossa, jossa järjestetään Kouluta-Rohkaise-Tue -juhlaseminaari. Seminaarin tuotto käytetään kokonaisuudessaan Tukikummit-säätiön kautta nuorten hyväksi.

Matkalaiset tutkivat karttaa hotellin pihalla Berliinissä.
Matkalaiset tutkivat karttaa hotellin pihalla Berliinissä.
Soroptimistien Akaan klubin ja Suomen Unionin jäseniä seminaarin väliajalla Berliinissä.
Soroptimistien Akaan klubista Lea Sirén (vas.), Auli Seppänen, Hannele Vuoristo ja Unionista Heidi Knuutila ja Kirsti Varis  seminaarin väliajalla Berliinissä.

Akaan klubista Lea Sirén, Auli Seppänen, Hannele Vuoristo ja Unionista Heidi Knuutila ja Kirsti Varis.