Muista huoltaa muistia

– Tärkeintä on varhainen diagnostisointi, sillä silloin hoito puree, korosti neurologian ja geriatrian erikoislääkäri, professori RaimoSulkava puhuessaan Tampereella Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja Pirkanmaan Turvallisuusklusterin järjestämässä Tulipalo muistisairaan kotona -seminaarissa.

Suomessa arvioidaan olevan noin 130 000 muistisairasta, saman verran on diagnostisoimattomia sairaita. Sairastuneiden määrä on vahvassa kasvussa. Joka päivä 36 henkilöä saa etenevän muistisairauden diagnoosin. Vuonna 2025 eli 12 vuoden kuluttua potilaiden määrän arvioidaan olevan yli 215 000.

– Muistisairaat ovat yhteiskunnan kallein sairausryhmä. Laitoshoitoa tarvitaan paljon. Jo noin 10 vuotta sitten Suomessa lääkäripiireissä pohdittiin kahta keskeistä kansantalouden teesiä; nimittäin: miten pitää työikäinen väestö työkykyisenä ja miten pitää ikäihmiset omatoimisina kodinomaisissa olosuhteissa? Molemmilla näillä seikoilla on kytkentöjä muistisairauksiin, Sulkava valotti.

Mitä Sinä voit tehdä?

Sairastuminen ja sairastaminen on yksilöllistä. Koska omatoimisuuden ja kodinomaisissa olosuhteissa selviytymisen vaatimus on tulevaisuudessa yhä keskeisemmällä sijalla, omatoiminen ennakollinen varautuminen ja työskentely itsensä hyväksi on kannattavaa.

Säännöllinen ja sykettä nostava liikunta vähentää muistisairauden riskiä. Sama pätee säännölliseen ateriarytmiin ja energiansaantiin. Painonhallinta ja jaksaminen helpottuvat. Riittävä ja hyvä uni on aivojen toiminnan edellytys sekä oppimisen että muistin kannalta, jatkuva unenpuute voi aiheuttaa muistihäiriöitä.

Sosiaaliset suhteet aktivoivat muistin toimintaa. Ne auttavat hallitsemaan stressiä ja ehkäisevät masentuneisuutta. Liiallinen huolehtiminen puolestaan voi aiheuttaa muistihäiriöitä. Tupakoinnin lopettamisella samoin kuin kohtuullisella alkoholinkäytöllä on merkitystä myös muistisairauksissa.

Jokainen voi itse vaikuttaa valtaosaan sairauksien vaaratekijöistä, sillä vain murto-osa sairauksista on perinnöllisiä.

Muistiviikkoa vietetään vuosittain Maailman Alzheimer-päivän (21.9.) yhteydessä viikolla 38.

Tekniikkaa avuksi

Palovaroittimet, -peitteet ja sammuttimet ovat monelle tuttuja. Pirkanmaan pelastuslaitoksen vetämässä Turvallisuusklusterin hankkeessa on kehitelty automaattisesti toimivaa, jälkiasennettavaa, tarvittaessa siirrettävää yhteen asuntoon asennettavaa sammutuslaitteistoa. Laitteisto vaatii noin kahden vaatekaapin tilan. Se voi olla yksi tulevaisuuden ratkaisu toimintarajoitteisten kodeissa.

Tulipaloasioissakin ennalta estävä toiminta on keskeistä. Siinä on jokaisella oma osuutensa. Tekniikan kuten sprinklerien avulla estetään tulipalon kehittyminen vaaralliseksi.

 

Timo Rajala

Pirkanmaan Turvallisuusklusterin

ohjausryhmän puheenjohtaja

Neurologian ja geriatrian erikoislääkärin Raimo Sulkavan mukaan muistisairaat ovat yhteiskunnan kallein sairausryhmä, koska laitoshoitoa tarvitaan paljon.
Neurologian ja geriatrian erikoislääkärin Raimo Sulkavan mukaan muistisairaat ovat yhteiskunnan kallein sairausryhmä, koska laitoshoitoa tarvitaan paljon. Kuva: Timo Rajala