Kaupunki ei taivu Yritys-Konhon kaavasta valittaneiden vaatimuksiin

Akaan kaupunginhallituksen mukaan Korkeimman hallinto-oikeuden tulisi hylätä Yritys-Konhon kaavasta tehdyt valitukset.  Hallituksen mukaan kaavaa ei tule muuttaa valittajien esittämällä tavalla. Kaupunginhallitus antoi selityksensä valituksista kokouksessaan 3. syyskuuta.

Juhani Similä sekä Sakari Similä ovat valittaneet Yritys-Konhon kaavasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hylättyä edelliset valitukset.

Juhani Similä toteaa valituksessaan muun muassa, että alueelle osoitettu pistoraide tulee halkaisemaan hänen metsälohkonsa ja pirstoo siperianlehtikuusta kasvavan hyvin hoidetun puistomaisen metsikön, mikä on valittajan mukaan alueella harvinainen ja siksi säilytettävä. Juhani Similä katsoo myös, että häntä ei ole kuultu, kun kaavaan on lisätty toinen raidepari ja Vaunutietä on jatkettu. Valittajan mukaan muutosten jälkeen kaavaehdotus olisi pitänyt laittaa uudelleen nähtäville. Similä vaatii myös uuden liito-oravaselvityksen laatimista koko kaava-alueella sekä virkistyskäyttöön soveltuvien puistojen lisäämistä kaavaan. Valituksen mukaan suurin osa kaavaan merkityistä virkistysalueista ovat läpipääsemätöntä ryteikköä ja virkistyskäyttöön huonosti soveltuvia alueita.

Sakari Similä omistaa Yritys-Konhon asemakaava-alueella noin kahdeksan hehtaarin metsäpalstan, joka on kaavassa merkitty pääosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Valittajan mukaan alueelle suunnitellut liikennejärjestelyt kohtelevat maanomistajia eriarvoisesti. Similä katsoo, että kaavan toteuttamisen painopiste on alueen eteläosassa, kun taas pohjoisosassa sijaitsevat teollisuusalueet joutuvat pussinperälle. Valittajan mukaan asemakaava aiheuttaa kohtuutonta haittaa kiinteistön arvon alenemisena ja estää palstan käyttö- ja hyödyntämismahdollisuuksia. Similä on esittänyt, että kaavan pohjoisosan teollisuusalueille järjestettäisiin kulku valtatie 9:ltä.

Yritys-Konhon asemakaava-alue sijaitsee Tampere-Helsinki -rautatien sekä Valkeakosken radan välissä. Alue on pinta-alaltaan noin 180 hehtaaria.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?